Program Lightroom traci lokalizację zdjęć po podłączeniu urządzeń wymiennych

Problem

Po podłączeniu lub ponownym podłączeniu urządzenia wymiennego program Lightroom traci informacje o zdjęciach.

Dzieje się tak, gdy dyski nie mają przypisanych statycznych liter w systemie Windows, a po zaimportowaniu zdjęć do programu Lightroom dysk zawierający zdjęcia ma inną literę.

Rozwiązanie

Przypisz stałą literę dysku do dysku zawierającego zdjęcia.

1.    Uruchom ponownie system Windows z podłączonymi tylko tymi dyskami, które są normalnie podłączone. Nie należy uwzględniać dysków zapasowych, czytników kart ani innych przenośnych urządzeń pamięci masowej.

2.    Sprawdź w Eksploratorze Windows, czy dyski mają właściwą literę napędu.

3.    Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz Zarządzanie komputerem.

4.    Wybierz opcję Zarządzanie komputerem.

5. W sekcji Pamięć masowa wybierz opcję Zarządzanie dyskami.

6.    Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk używany do przechowywania zdjęć, który ma mieć statyczną literę dysku, i wybierz polecenie Właściwości.

7. Na karcie Ogólne wpisz unikalną nazwę woluminu w polu wprowadzania danych.

8.     Kliknij prawym przyciskiem myszy ten wolumin o zmienionej nazwie i wybierz polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.

9.    Wybierz napęd i kliknij przycisk Zmień. 

10.    Wybierz opcję Przypisz następującą literę dysku, a następnie wybierz literę dysku z menu rozwijanego. 

11.    Kliknij przycisk OK, aby odrzucić każde okno dialogowe, aż do powrotu do ekranu Zarządzanie komputerem z otwartym panelem Zarządzanie dyskami.   

12.     Sprawdź, czy nazwa woluminu jest wyświetlana obok odpowiedniej litery dysku. Od tego momentu napęd jest odwzorowywany na tę literę. 

13.     Wykonaj te czynności dla wszystkich pozostałych dysków, którym chcesz przypisać statyczną literę dysku.

Dodatkowe informacje

Po przypisaniu stałych liter dysku, urządzeniom przejściowym, takim jak dyski zapasowe, napędy miniaturowe itp. są nadal przypisywane dynamiczne litery dysku w oparciu o kolejność podłączenia. 

Przypisane dyski zachowują swoje litery, o ile nie zabraknie liter dysków lub nie zostanie przypisanych kilka dysków do tej samej litery (zdarza się to rzadko). 

Przy każdym podłączeniu dysku do komputera system Windows sprawdza, czy nazwa woluminu odpowiada wcześniej przypisanej literze dysku, i próbuje nawiązać połączenie. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?