Lightroom na urządzenia przenośne (iOS) | Odzyskiwanie miejsca na dysku urządzenia przenośnego

Problem

Podczas próby zaimportowania zdjęć lub synchronizacji zdjęć program Lightroom na urządzenia przenośne (iOS) wyświetla komunikat „importowanie wstrzymano” lub „synchronizacja wyłączona” z powodu niskiego poziomu pamięci urządzenia.

System operacyjny

iOS

Rozwiązanie

Program Lightroom na urządzenia przenośne (iOS) wymaga co najmniej 450 MB lokalnej przestrzeni w urządzeniu przenośnym do synchronizacji i importowania danych obrazów. Te funkcje nie działają, jeśli w urządzeniu iPhone lub iPad jest mało miejsca.

Aby przywrócić działanie tych funkcji programu Lightroom i odzyskać miejsce na dysku iPhone'a lub iPada, wykonaj następujące czynności:

Sprawdź pamięć masową w urządzeniu z systemem iOS

 1. Na ekranie głównym przejdź do Ustawienia > Ogólne > Pamięć masowa i korzystanie z iCloud.

  Ustawienia pamięci masowej w urządzeniach z systemem iOS

 2. Na ekranie Przechowywanie i wykokrzystanie iCloud dotknij przycisku Zarządzaj pamięcią masową.

  Na ekranie Pamięć masowa wyświetlana jest lista aplikacji oraz ilość miejsca zajmowanego przez każdą z nich.

  Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji firmy Apple: https://support.apple.com/HT201656.

Zwolnij miejsce, usuwając niektóre aplikacje

Po sprawdzeniu, ile miejsca zajmują Twoje aplikacje, ręcznie usuń te, które nie są Ci potrzebne. Zakupione aplikacje i inne materiały można zawsze pobrać ponownie później. Wykonaj następujące kroki:

 1. Na liście aplikacji wyświetlonej na ekranie Pamięć masowa dotknij dowolnej aplikacji, którą chcesz usunąć, aby sprawdzić, ile miejsca zajmuje.

  Miejsce w pamięci zajmowane przez aplikacje w urządzeniu z systemem iOS

 2. Teraz dotknij Usuń aplikację, aby ją usunąć.

  Uwaga:

  Niektóre aplikacje, takie jak Muzyka i Filmy, umożliwiają usuwanie części swoich dokumentów i danych.

  Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji firmy Apple: https://support.apple.com/HT203097.

Po odzyskaniu wystarczającej ilości miejsca na dysku urządzenia przenośnego powinno być możliwe synchronizowanie lub importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto