Zsynchronizowane kolekcje nie są widoczne w programie Lightroom, Lightroom na urządzenia przenośne

Problem

Nie można wyświetlić zsynchronizowanych kolekcji w aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne ani w programie Lightroom na komputer. 

 • Kolekcje synchronizowane z programu Lightroom na komputerze nie są widoczne w programie Lightroom na urządzenia przenośne, nawet jeśli opcja Synchronizacja z programem Lightroom na urządzenia przenośne jest włączona. Sekcja Aktywność synchronizacji w oknie dialogowym Preferencje (Edytuj (Win)/Lightroom (Mac) > Preferencje > karta Lightroom na urządzenia przenośne> Aktywność synchronizacji) nie pokazuje żadnych błędów synchronizacji ani oczekującej aktywności synchronizacji.
 • Kolekcje z aplikacji mobilnej Lightroom nie są widoczne w aplikacji Lightroom na komputery. Stuknięcie ikony chmury  w aplikacji mobilnej pokazuje, że wszystko jest aktualne i pomyślnie zsynchronizowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kolejno przedstawione poniżej czynności:

Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze

 1. Utwórz nową Kolekcję. W wyświetlonym oknie dialogowym Utwórz Kolekcję wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź dowolną żądaną nazwę.
  • W obszarze Opcje usuń zaznaczenie pola wyboru Synchronizacja z programem Lightroom na urządzenia przenośne.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Tworzenie kolekcji.

 2. W panelu Katalog (moduł Biblioteka) wybierz opcję Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia. Zaznacz w siatce wszystkie zdjęcia w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia, a następnie przeciągnij je do nowej kolekcji (utworzonej w poprzednim kroku) w panelu Kolekcje.

 3. Zanotuj wszystkie kolekcje, które są obecnie skonfigurowane do synchronizacji z aplikacją Lightroom na urządzenia przenośne. W panelu Kolekcje zsynchronizowane kolekcje są oznaczone ikoną  przed nazwą kolekcji.

  Zwróć też uwagę na liczbę zdjęć w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia.

 4. Zamknij i wyjdź z programu Lightroom.

Usuwanie katalogu za pomocą programu Lightroom Web

 1. Odwiedź stronę https://lightroom.adobe.com.

  Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  Uwaga:

  Po zalogowaniu się sprawdź, czy wszystkie zsynchronizowane kolekcje i zdjęcia z programu Lightroom na komputerze są dostępne w programie Lightroom Web.

 2. Kliknij ikonę Lr w lewym górnym rogu okna i wybierz z listy rozwijanej pozycję Informacje o koncie.

  Wybierz opcję Informacje o koncie w programie Lightroom Web
  Wybierz opcję Informacje o koncie w programie Lightroom Web

 3. Na wyświetlonym ekranie Konto Lightroom kliknij przycisk Usuń katalog programu Lightroom.

  Usuń katalog programu Lightroom
  Akcja Usuń katalog programu Lightroom w oknie Informacje o koncie

  Uwaga:

  Na ekranie Usuń katalog upewnij się, że liczba zdjęć wyświetlanych w tym miejscu jest taka sama, jak w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w programie Lightroom na komputerze.

 4. Na ekranie Usuń katalog potwierdź, wpisując zgodę na usunięcie zsynchronizowanego katalogu.

  Usuń katalog programu Lightroom
  Wpisz wyświetlony ciąg znaków, aby potwierdzić czynność usunięcia zsynchronizowanego katalogu programu Lightroom

Ponowna synchronizacja w programie Lightroom na komputerze

 1. Uruchom program Lightroom.

 2. Zaznacz wszystkie kolekcje — o czym pisaliśmy w Kroku 3 Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze — do ponownej synchronizacji z aplikacją Lightroom na urządzenia przenośne.

  Aby dowiedzieć się, jak oznaczać kolekcje do synchronizacji, zobacz artykuł Konfigurowanie kolekcji.

 3. W panelu Kolekcje wybierz nową kolekcję, którą utworzono wcześniej w Kroku 1 Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze.

 4. W siatce zaznacz wszystkie zdjęcia w nowej kolekcji i przeciągnij je do katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w panelu Katalog.

  Pozwól programowi Lightroom dokończyć synchronizację z programem Lightroom na urządzenia przenośne. 

Po zakończeniu synchronizacji sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?