Zsynchronizowane kolekcje nie są widoczne w programie Lightroom, Lightroom na urządzenia przenośne

Problem

Nie można wyświetlić zsynchronizowanych kolekcji w aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne ani w programie Lightroom na komputer. 

 • Kolekcje synchronizowane z programu Lightroom na komputerze nie są widoczne w programie Lightroom na urządzenia przenośne, nawet jeśli opcja Synchronizacja z programem Lightroom na urządzenia przenośne jest włączona. Sekcja Aktywność synchronizacji w oknie dialogowym Preferencje (Edytuj (Win)/Lightroom (Mac) > Preferencje > karta Lightroom na urządzenia przenośne> Aktywność synchronizacji) nie pokazuje żadnych błędów synchronizacji ani oczekującej aktywności synchronizacji.
 • Kolekcje z aplikacji Lighroom na urządzenia przenośne nie są widoczne w programie Lightroom na komputerze. Stuknięcie ikony chmury  w aplikacji mobilnej pokazuje, że wszystko jest aktualne i pomyślnie zsynchronizowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kolejno przedstawione poniżej czynności:

Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze

 1. Utwórz nową Kolekcję. W wyświetlonym oknie dialogowym Utwórz Kolekcję wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź dowolną żądaną nazwę.
  • W obszarze Opcje usuń zaznaczenie pola wyboru Synchronizacja z programem Lightroom na urządzenia przenośne.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Tworzenie kolekcji.

 2. W panelu Katalog (moduł Biblioteka) wybierz opcję Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia. Zaznacz w siatce wszystkie zdjęcia w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia, a następnie przeciągnij je do nowej kolekcji (utworzonej w poprzednim kroku) w panelu Kolekcje.

 3. Zanotuj wszystkie kolekcje, które są obecnie skonfigurowane do synchronizacji z aplikacją Lightroom na urządzenia przenośne. W panelu Kolekcje zsynchronizowane kolekcje są oznaczone ikoną  przed nazwą kolekcji.

  Zwróć też uwagę na liczbę zdjęć w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia.

 4. Zamknij i wyjdź z programu Lightroom.

Usuwanie katalogu za pomocą programu Lightroom Web

 1. Odwiedź stronę https://lightroom.adobe.com.

  Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

  Uwaga:

  Po zalogowaniu się sprawdź, czy wszystkie zsynchronizowane kolekcje i zdjęcia z programu Lightroom na komputerze są dostępne w programie Lightroom Web.

 2. Kliknij ikonę Lr w lewym górnym rogu okna i wybierz z listy rozwijanej pozycję Informacje o koncie.

  Wybierz opcję Informacje o koncie w programie Lightroom Web
  Wybierz opcję Informacje o koncie w programie Lightroom Web

 3. Na wyświetlonym ekranie Konto Lightroom kliknij przycisk Usuń katalog programu Lightroom.

  Akcja Usuń katalog programu Lightroom w oknie Informacje o koncie

  Uwaga:

  Na ekranie Usuń katalog upewnij się, że liczba zdjęć wyświetlanych w tym miejscu jest taka sama, jak w katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w programie Lightroom na komputerze.

 4. Na ekranie Usuń katalog potwierdź, wpisując zgodę na usunięcie zsynchronizowanego katalogu.

  Wpisz wyświetlony ciąg znaków, aby potwierdzić czynność usunięcia zsynchronizowanego katalogu programu Lightroom

Ponowna synchronizacja w programie Lightroom na komputerze

 1. Uruchom program Lightroom.

 2. Zaznacz wszystkie kolekcje — o czym pisaliśmy w Kroku 3 Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze — do ponownej synchronizacji z aplikacją Lightroom na urządzenia przenośne.

  Aby dowiedzieć się, jak oznaczać kolekcje do synchronizacji, zobacz artykuł Konfigurowanie kolekcji.

 3. W panelu Kolekcje wybierz nową kolekcję, którą utworzono wcześniej w Kroku 1 Utwórz kopię zapasową zsynchronizowanego katalogu w programie Lightroom na komputerze.

 4. W siatce zaznacz wszystkie zdjęcia w nowej kolekcji i przeciągnij je do katalogu Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w panelu Katalog.

  Pozwól programowi Lightroom dokończyć synchronizację z programem Lightroom na urządzenia przenośne. 

Po zakończeniu synchronizacji sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto