Metadane nie są importowane z plikami wideo

Metadane nie są importowane z plikami wideo

Podczas wyświetlania metadanych pliku wideo w programie Lightroom Classic brakuje takich danych, jak wymiary i czas wykonania zdjęcia. Zaimportowano plik wideo bezpośrednio z aparatu do programu Lightroom Classic.

Rozwiązanie

Przed zaimportowaniem filmów do programu Lightroom Classic należy skopiować je na dysk twardy. Można też użyć czytnika kart zamiast importować je z aparatu bezpośrednio do programu Lightroom Classic.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?