Rozwiązywanie problemów związanych z plikami wideo | Lightroom Classic

Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem Dynamic Link

Podczas importowania pliku wideo w programie Lightroom Classic pojawia się następujący błąd:

Wystąpił nieznany błąd podczas odczytu pliku wideo. Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem Dynamic Link.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj przedstawione poniżej czynności:

 1. Wyłącz program Lightroom Classic.
 2. Otwórz Monitor aktywności.
 3. Wyszukaj dynamiclinkmediaserver oraz dynamiclinkmediamanager.
 4. Jeśli te procesy są nadal uruchomione, należy je wyłączyć za pomocą programu Monitor aktywności.
 5. Uruchom program Lightroom Classic i spróbuj zaimportować plik wideo.
 6. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, usuń następujące elementy z systemu:
  • /Users/<NazwaUżytkownika>/Library/Application Support/Adobe/dynamiclinkmediaserver
  • /Users/<NazwaUżytkownika>/Library/Application Support/Adobe/dynamiclinkmanager (jeśli istnieje

   Usuń następujące elementy, aby wyczyścić pamięć podręczną wideo:
  • /Users/<NazwaUżytkownika>/Library/Caches/Adobe/Lightroom/Video/Media Cache
  • /Users/<NazwaUżytkownika>/Library/Caches/Adobe/Lightroom/Video/Media Cache Files
 7. Uruchom ponownie komputer.
 1. Wyłącz program Lightroom Classic.
 2. Otwórz Menedżera zadań.
 3. Wyszukaj dynamiclinkmediaserver oraz dynamiclinkmediamanager.
 4. Jeśli procesy te są nadal uruchomione, wymusić ich zamknięcie z poziomu Menedżera zadań.
 5. Uruchom program Lightroom Classic i spróbuj zaimportować plik wideo.
 6. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, usuń następujące elementy z systemu:
  • \Users\<NazwaUżytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\dynamiclinkmediaserver
  • \Users\<NazwaUżytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\dynamiclinkmanager

   Usuń następujące elementy, aby wyczyścić pamięć podręczną wideo
  • \Users\<NazwaUżytkownika>\AppData\Local\Adobe\Lightroom\Caches\Video\Media Cache
  • \Users\<NazwaUżytkownika>\AppData\Local\Adobe\Lightroom\Caches\Video\Media Cache Files
 7. Uruchom ponownie komputer.
Uwaga:

Sprawdź, czy w tle nie jest uruchomiona jakaś aplikacja do odtwarzania wideo, która może zakłócać działanie kodeków wideo. Zamknij wszystkie takie aplikacje, a następnie spróbuj zaimportować plik wideo. 

Pliki wideo przestały być odtwarzane

Pliki wideo, które były wcześniej odtwarzane w programie Lightroom Classic, teraz przestały być odtwarzane.

Rozwiązanie

 1. Wyłącz program Lightroom Classic.
 2. Otwórz Monitor aktywności.
 3. Wyszukaj dynamiclinkmediaserver oraz dynamiclinkmediamanager.
 4. Jeśli te procesy są nadal uruchomione, należy je wyłączyć za pomocą programu Monitor aktywności.
 5. Uruchom program Lightroom Classic i spróbuj zaimportować plik wideo.
 1. Wyłącz program Lightroom Classic.
 2. Otwórz Menedżera zadań.
 3. Wyszukaj dynamiclinkmediaserver oraz dynamiclinkmediamanager.
 4. Jeśli procesy te są nadal uruchomione, wymusić ich zamknięcie z poziomu Menedżera zadań.
 5. Uruchom program Lightroom Classic i spróbuj zaimportować plik wideo.

Nie można importować plików wideo

Podczas próby zaimportowania filmu w programie Lightroom Classic film nie jest importowany.

Przyczyna

Problem ten może wynikać z jednej z następujących przyczyn:

Powolne odtwarzanie wideo

Podczas odtwarzania filmu w programie Lightroom Classic odtwarzanie jest powolne. 

Przyczyna

Problem ten może wynikać z jednej z następujących przyczyn:

 • Zaimportowany plik wideo ma dużą liczbę klatek na sekundę (ponad 60 klatek na sekundę). Filmy z dużą liczbą klatek na sekundę są importowane z powodzeniem. Nie są one jednak odtwarzane prawidłowo.
 • Zaimportowany plik wideo to film w trybie zwolnionym. Filmy w trybie zwolnionym nie są odtwarzane prawidłowo.

Program Lightroom Classic przestaje reagować

Program Lightroom Classic przestaje reagować podczas przełączania do modułu pokazu slajdów lub odtwarzania filmu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 • Zainstaluj wszystkie aktualizacje dostępne dla danego systemu operacyjnego.
 • Zainstaluj wszystkie aktualizacje dostępne dla sterownika procesora GPU.
 • Wyczyść pamięć podręczną.
 • Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca na dysku.

Więcej podobnych

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto