Analiza zawartości — często zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania dotyczące analizy zawartości w aplikacjach Creative Cloud i Document Cloud.

Przegląd

Firma Adobe może analizować zawartość w aplikacjach Creative Cloud lub Document Cloud użytkownika w celu udostępniania funkcji produktu oraz doskonalenia i rozwijania produktów i usług. Przez zawartość Creative Cloud i Document Cloud rozumiane są między innymi obrazy, pliki audio, wideo, tekstowe lub dokumenty oraz powiązane z nimi dane. Firma Adobe przeprowadza analizę wyłącznie na zawartości przetwarzanej lub przechowywanej na serwerach Adobe. Nie analizujemy zawartości przetwarzanej ani przechowywanej lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Użytkownik, który uzyskuje dostęp do usługi Creative Cloud lub Document Cloud za pośrednictwem konta osobistego, może nie życzyć sobie, aby firma Adobe analizowała jego zawartość w celu opracowywania i doskonalenia produktów i usług: W takim przypadku użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć analizę zawartości w ustawieniach konta Adobe (zob. szczegóły i wyjątki poniżej).

Jakie techniki wykorzystuje firma Adobe do analizowania zawartości?

Do analizowania zawartości w usługach Creative Cloud i Document Cloud firma Adobe wykorzystuje przede wszystkim uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe to technologia z dziedziny sztucznej inteligencji, w której system komputerowy bez interwencji człowieka wykorzystuje algorytmy w celu analizowania danych i uczenia się na ich podstawie, a następnie wyciągania wniosków z wykrytych wzorców i dokonywania prognoz. System może stale uczyć się i doskonalić w miarę otrzymywania kolejnych danych.

Firma Adobe używa uczenia maszynowego, aby doskonalić swoje produkty i usługi w celu dostarczania innowacyjnych, najnowocześniejszych rozwiązań.Korzystamy z niego również, aby udostępniać funkcje produktów i dostosowywać nasze produkty i usługi.

Funkcje oparte na uczeniu maszynowym pozwalają również zwiększać efektywność i kreatywność. Przykładem mogą być tu funkcje ułatwiające szybkie, dokładne i profesjonalne organizowanie i edytowanie zdjęć. Dzięki funkcji rozpoznawania obiektów w programie Lightroom można na przykład automatycznie oznaczyć wszystkie zdjęcia, na których znajduje się Twój pies albo kot. Uczenie maszynowe w programie Photoshop umożliwia automatyczną korekcję perspektywy obrazu. Dzięki trybowi Liquid Mode w programie Acrobat optymalizujemy czytelność pliku PDF, na przykład automatycznie poprawiając nagłówki i tabele dokumentu, aby ułatwić przewijanie i czytanie obszernych dokumentów.

Funkcje uczenia maszynowego są również wykorzystywane do generowania sugestii z uwzględnieniem istniejącej zawartości. Na przykład gdy pracujesz nad makietą interfejsu użytkownika, program Adobe XD może automatycznie sugerować użycie konkretnych przycisków. Taka sugestia biorąca pod uwagę zawartość może być bardziej dopasowana do Twojej pracy, gdy program Adobe XD w wyniku uczenia się wyciągnie wnioski z konkretnego sposobu użytkowania i z zawartości. Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości — program Photoshop analizuje również obraz i określa prawidłową zawartość do wstawienia w wybranym obszarze. W programie Acrobat możemy na przykład dostarczać sugestie wyszukiwania pomimo podania błędnej pisowni wyszukiwanego hasła.

Jak firma Adobe analizuje zawartość użytkownika?

Firma Adobe może analizować zawartość użytkownika przetwarzaną lub przechowywaną na serwerach Adobe. Nie analizujemy zawartości przetwarzanej ani przechowywanej lokalnie na urządzeniu użytkownika. Analizując zawartość użytkownika w celu doskonalenia i rozwoju produktu, Adobe najpierw łączy ją z inną zawartością, a następnie wykorzystuje tak zagregowany materiał do trenowania algorytmów, co pozwala poprawić jakość produktów i usług. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Adobe wykorzystywała jego treści do tych celów, może w dowolnym momencie zrezygnować z analizy zawartości (zob. opisane szczegóły i wyjątki).

W ograniczonych sytuacjach Adobe może ręcznie przeglądać zawartość użytkownika w celu doskonalenia i rozwoju produktu. Ma to zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Jeśli taka zawartość została przez użytkownika upubliczniona, na przykład:
  • Zawartość przesłana do usług Adobe Stock i Behance; 
  • Zawartość transmitowana na żywo za pomocą funkcji Adobe Live; 
  • Zawartość przesłana przez użytkownika w celu jej wypromowania w usłudze Adobe Express;
  • Zawartość przesłana jako samouczki w programie Lightroom. 
 • Jeśli użytkownik bierze udział w programie przedpremierowym, beta lub programie wcześniejszego dostępu
 • Jeśli użytkownik prześle taką zawartość do analizy ręcznej lub w inny sposób zezwoli firmie Adobe na ręczne sprawdzenie tej zawartości, na przykład:
  • Zawartość przesłana w ramach funkcji udoskonalania aplikacji Adobe Photoshop;
  • Zawartość przesłana w ramach programu udoskonalania aplikacji Adobe Acrobat;
  • Opinie i zawartość przesyłane przez użytkowników do zespołów inżynieryjnych Adobe na potrzeby opracowywania funkcji. 
 • Jeśli Adobe może użyć zautomatyzowanych systemów do usunięcia wszystkich materiałów wygenerowanych przez użytkowników i zidentyfikowania cech zawartości przed jej ręcznym sprawdzeniem, na przykład:
  • Pliki PDF są przetwarzane w taki sposób, że pozostają tylko elementy dotyczące struktury, a nie tekst lub obrazy;
  • Obrazy są przetwarzane w taki sposób, że pozostają tylko maski obiektów;

W procesie analizy ręcznej stosowane są zabezpieczenia, które chronią prywatność użytkownika. Jeśli prześlesz niepubliczną zawartość do analizy ręcznej, zostanie ona przeanalizowana przez personel spełniający wymagania dotyczące zachowania poufności i przeszkolony w zakresie ochrony prywatności.    

W jaki sposób firma Adobe chroni moją prywatność?

Adobe poważnie podchodzi do ochrony prywatności użytkowników. Podczas analizy zawartości w celu ulepszenia i rozwoju produktu prywatność użytkownika jest zachowywana. W produktach i usługach Adobe nie jest wykorzystywana żadna zawartość użytkownika, chyba że on sam ją upubliczni (przykład upublicznienia to zawartość przesłana do usługi Adobe Stock i Behance). Wiedza zdobyta w wyniku analizy zawartości użytkownika nie będzie wykorzystywana do odtworzenia jej treści ani jego danych osobowych. 

Przegląd zasad używania informacji użytkownika (w tym zawartości) przez firmę Adobe podano na stronie Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.

Czy mogę wyłączyć analizę zawartości w celu doskonalenia i rozwoju produktu (lub wycofać zgodę na nią)?

Użytkownik może wyłączyć analizę zawartości w dowolnym momencie, jeśli jest klientem mającym dostęp do produktów i usług Creative Cloud i Document Cloud za pośrednictwem konta osobistego. (To ustawienie nie ma zastosowania do kont organizacji lub szkół, które podlegają umowie zawartej przez organizację lub szkołę z firmą Adobe). Wyłączenie analizy zawartości nie wpływa na możliwość korzystania z żadnych funkcji. 

Jeśli nie chcesz, aby firma Adobe analizowała zawartość w opisany sposób, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/privacy.

 2. W sekcji Analiza zawartości wyłącz opcję Zgadzam się na analizę mojej zawartości przez Adobe w celach doskonalenia i opracowywania produktów.

  Jak wyłączyć uczenie maszynowe

Kiedy rezygnacja z analizy zawartości nie ma zastosowania?

Wyłączenie analizy zawartości nie wpływa na zdolność Adobe do analizowania zawartości użytkownika, gdy uczestniczy on w programach, w których aktywnie przesyła zawartość w celu rozwijania i doskonalenia produktów i usług Adobe. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego zawartość była wykorzystywane do takich celów, powinien unikać udziału w tych programach, obejmujących m.in.:

 • Program udoskonalania aplikacji Adobe Photoshop — umożliwia przesyłanie obrazów edytowanych w programie Photoshop w celu doskonalenia jego funkcji opartych na technologii uczenia maszynowego. Tu podano więcej informacji o tym, jak dołączyć do tego programu lub go opuścić
 • Adobe Stock — zawartość przesyłana przez użytkowników do usługi Adobe Stock może być wykorzystywane do uczenia maszynowego.
 • Niektóre funkcje umożliwiające przesyłanie zawartości w formie opinii.
 • Niektóre produkty lub funkcje w wersji beta, przedpremierowej lub wcześniejszego dostępu.

Ponadto, jeśli użytkownik używa funkcji, które opierają się na technikach analizy zawartości (na przykład „Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości” w programie Photoshop), zawartość może być nadal analizowana podczas używania tych funkcji w celu ich doskonalenia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto