premiere_clip_mnemonic_no_shadow_128px

Aplikacja Premiere Clip umożliwia szybkie tworzenie fantastycznych plików wideo. Twórz wspaniałe filmy wideo za pomocą aplikacji Premiere Clips, korzystając z prostych w obsłudze narzędzi, porad i scenorysów. Możesz od razu udostępnić pliki wideo w sieciach społecznościowych lub wysyłać je do programu Premiere Pro na komputerze.


Ogólne informacje

Użytkownicy urządzeń iPhone, iPad i telefonów Android mogą bezpłatnie pobrać aplikację Premiere Clip ze sklepów iTunes i Google Play.

Aplikacja ta jest obecnie dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, włoskim, rosyjskim, portugalskim (Brazylia), holenderskim, szwedzkim, chińskim tradycyjnym i hiszpańskim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie Premiere Clip w sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

Potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto w usłudze Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.

Tak. Gdy zechcesz wyeksportować swój projekt do programu Premiere Pro, wybierz ikonę Udostępnij, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie po prostu wybierz przycisk Edit in Premiere Pro (Edytuj w Premiere Pro). W ciągu kilku minut projekt i multimedia zostaną przesłane do folderu Creative Cloud. Otwórz program Premiere Pro na komputerze. Z paska menu wybierz opcje Plik > Konwertuj projekt Premiere Clip. Wszystkie zmiany edycyjne, markery muzyczne i niestandardowe motywy Looks zastosowane w aplikacji Premiere Clip zostaną dodane do osi czasu.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Premiere Clip można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Ścieżki dźwiękowe udostępnione w programie Adobe Premiere Clip można wykorzystywać w dowolny sposób na użytek osobisty lub komercyjny. Zobacz „Warunki Adobe” poniżej. 

Korzystanie ze ścieżek dźwiękowych przez użytkownika jest przedmiotem paragrafu 2.5 w „Warunkach użytkowania Adobe” (http://www.adobe.com/legal/terms.html). Ścieżki dźwiękowe można dodawać do projektów Premiere Clip dla swoich klientów, nie można ich jednak rozpowszechniać (ani udostępniać) jako autonomicznych utworów.

Obejrzyj samouczek, przeczytaj często zadawane pytania lub odwiedź forum pomocy technicznej.

Korzystanie z aplikacji Adobe Premiere Clip

Obejrzyj samouczek, aby dowiedzieć się, jak szybko tworzyć i edytować pliki wideo w programie Premiere Clip.

 1. Dotknij ikony + w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Dodaj multimedia z następujących opcji: Z urządzenia przenośnego, aplikacji Lightroom, plików Creative Cloud lub zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
 3. Po wybraniu multimediów wybierz typ projektu: Automatyczny lub Dowolny kształt.
Uwaga: Po wybraniu opcji Automatyczny aplikacja Premiere Clip wygeneruje wspaniały plik wideo wyedytowany do rytmu ścieżki dźwiękowej. Możesz dostosować prędkość, muzykę i kolejność sekwencji. W przypadku wybrania opcji Dowolny kształt użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z funkcji personalizacji, w tym z przycinania, dzielenia klipów, stosowania niestandardowych opcji Looks, inteligentnych efektów audio itd.
 
Projekt można przenieść z trybu Automatyczny do Dowolny kształt w celu dalszej edycji. Wystarczy dotknąć ikony Filmstrip (Przeźrocze) w prawym górnym rogu ekranu podczas pracy w trybie Automatyczny. Po przeniesieniu projektu z trybu Automatyczny do trybu Dowolny kształt nie będzie można wrócić do trybu Automatyczny.

Do projektu można dodać pliki wideo i obrazy. Przeglądaj multimedia na swoim urządzeniu, nagrywaj wideo za pomocą aparatu, wybieraj zasoby z kolekcji Lightroom lub pobieraj z folderów zasobów usługi Creative Cloud.

 1. Dotknij ikony +, aby dodać multimedia.
 2. Przeglądaj i wybieraj multimedia na swoim urządzeniu, z aplikacji Lightroom, z zasobów usługi Creative Cloud lub nagrywaj filmy za pomocą aparatu.

Aby użyć muzyki lub ścieżki audio w projekcie Premiere Clip, należy zsynchronizować go z biblioteką muzyczną urządzenia (dla użytkowników urządzenia iPhone oznacza to synchronizację za pomocą aplikacji komputerowej iTunes). Creative Cloud nie obsługuje obecnie importowania plików audio do programu Premiere Clip. Obecnie projekt Clip nie obsługuje też pobranych utworów z subskrypcji Apple Music.

Obsługiwane formaty audio:  AAC, MP3, Apple Lossless, AIFF i WAV

Za pomocą kart tytułowych możesz umieszczać tekst w plikach wideo.

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij przycisku + w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Dotknij opcji Nowy tytuł lub ikony Aa.
 3. Wprowadź tekst, a następnie określ opcje Text Color (Kolor tekstu) i Background Color (Kolor tła).
 4. Za pomocą fioletowych kursorów dostosuj czas trwania klipu. 

Scenorysy są przydatnymi narzędziami do planowania nagrania. W edytorze Dowolny kształt można zamienić planszę tekstową lub obraz stylu w Scenorys. Następnie można dodać notatki, wstawić planszę tekstową i zastąpić ją nagraniem.

 1. Wybierz planszę tekstową lub obraz.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony obramowanego obrazu.

  Uwaga: W systemie Android dotknij ikony Więcej opcji.

 3. Dotknij opcji Turn into Storycard (Przekształć w scenorys).

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij wybranego klipu.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony Kopiuj („+”).
 3. Uwaga: W systemie Android dotknij ikony Więcej opcji.

 4. Dotknij opcji Powiel klip, aby utworzyć kopię.

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij wybranego klipu.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony Kopiuj („+”).

  Uwaga: W systemie Android dotknij ikony Więcej opcji.

 3. Ustaw białą głowicę odtwarzania w miejscu, w którym chcesz podzielić klip.
 4. Dotknij opcji Split at Playhead (Podziel w miejscu głowicy odtwarzania).

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij wybranego klipu.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony Migawka.
 3. Za pomocą suwaków dostosuj ekspozycję, naświetlenie oraz cienie.

Możesz dostosować głośność i ustawienia zaniku dla pliku audio powiązanego z klipem.

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij wybranego klipu.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony Audio.
 3. Wykonaj poniższe czynności:
 • Włącz lub wyłącz opcję Play Audio (Odtwarzaj audio). („Włącz” spowoduje odtworzenie dźwięku w klipie wideo. „Wyłącz” spowoduje wyłączenie dźwięku w klipie wideo.)
 • Dostosuj opcję Głośność.
 • Włącz funkcję Smart Volume (Inteligentna głośność). Funkcja Smart Volume (Inteligentna głośność) ustawia głośność wszystkich plików audio w klipie na jednym poziomie.
 • Włącz lub wyłącz opcję Audio Fade In (Zanik audio wł.) lub Audio Fade Out (Zanik audio wył.).

Możesz dostosować prędkość odtwarzania klipu.

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Dotknij wybranego klipu.
 2. Na pasku narzędzi Clip options (Opcje klipu) dotknij ikony Prędkość.

  Uwaga: W systemie Android dotknij ikony Więcej opcji.

 3. Dostosuj prędkość odtwarzania. Gdy zmniejszasz prędkość odtwarzania, czas trwania klipu wydłuża się.

Do projektu można dodać ścieżkę dźwiękową, która będzie odtwarzana w tle nagrania wideo. Aplikacja Premiere Clip jest dostarczana z 10 darmowymi ścieżkami (Motywy Premiere Clip); możesz również dodać ścieżkę dźwiękową ze swojej biblioteki muzycznej.

W trybie Automatyczny:

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij ikony Muzyka.
 2. Wybierz opcję Zastąp ścieżkę dźwiękową i wybierz jedną z dostępnych opcji.

W edytorze Dowolny kształt:

 1. Na górnym pasku narzędzi dotknij ikony Muzyka.
 2. Wybierz ścieżkę dźwiękową z dostępnych opcji.

Po dodaniu pliku dźwiękowego można go edytować w menu Ścieżka dźwiękowa.

 • Przeciągnij palcem w lewo lub prawo po kształcie fali dźwiękowej, aby zmienić moment rozpoczęcia piosenki.
 • Aby wybrać inną ścieżkę dźwiękową, dotknij opcji Zamień.
 • Aby wyłączyć dźwięk w tle, dotknij opcji Delete Soundtrack (Usuń ścieżkę dźwiękową).
 • Dostosuj Głośność ścieżki dźwiękowej.
 • Włącz opcję Sync to Music (Synchronizuj z muzyką). Gdy jest ona włączona, przycinanie klipu będzie dostosowywane do rytmu ścieżki dźwiękowej.
 • Włącz opcję Auto Mix. Funkcja Auto Mix przycisza ścieżkę dźwiękową, gdy w klipie pojawia się dźwięk.
 • Włącz lub wyłącz opcję Audio Fade In (Zanik audio wł.) lub Audio Fade Out (Zanik audio wył.).

 1. W aplikacji Premiere Clip dotknij ikony + w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Dotknij opcji Lightroom.
 3. Wybierz zasoby Lightroom z kolekcji.
 4. Dotknij opcji Otwórz, aby dodać zasoby do projektu.

Jeśli chcesz utworzyć projekt Premiere Clip w aplikacji Lightroom dla urządzeń przenośnych, uruchom aplikację Lightroom na urządzeniu przenośnym.

 1. Otwórz kolekcję zawierającą zasoby, które chcesz wykorzystać w projekcie programu Premiere Clip.
 2. Dotknij ikony Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij opcji Create a Video in Clip (Utwórz wideo w aplikacji Clip). (Opcjonalnie możesz dotknąć symbolu „...” znajdującego się obok kolekcji, którą chcesz wykorzystać w projekcie w widoku Organizuj. Następnie dotknij opcji Create a Video in Clip (Utwórz wideo w aplikacji Clip)).
 3. Zostanie uruchomiona aplikacja Premiere Clip. Zasoby programu Lightroom zostaną zaimportowane w celu utworzenia automatycznego projektu. Plik można dodatkowo edytować w edytorze Dowolny kształt poprzez dotknięcie ikony Filmstrip (Przeźrocze) i opcji Convert to Freeform (Konwertuj na dowolny kształt).

Uwaga: Konieczne będzie zsynchronizowanie kolekcji Lightroom Mobile, aby włączyć tę funkcję. Postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi w następującym samouczku: https://helpx.adobe.com/lightroom/help/lightroom-mobile-desktop-features.html

Nie masz aplikacji Lightroom na urządzenia przenośne? Więcej informacji znajduje się tutaj.

Ukończone nagrania wideo można zapisywać w folderze Z aparatu lub Creative Cloud, publikować je bezpośrednio w serwisach Twitter, Facebook i YouTube lub wysyłać do aplikacji Premiere Pro do dalszej edycji.Można je także opublikować bezpośrednio do odtwarzania wewnętrznego, aby były odtwarzane automatycznie w kanale obserwujących.
 1. Na górnym pasku narzędzi dotknij ikony Udostępnij.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
 • Publikowanie i udostępnianie nagrań wideo
  • W razie potrzeby zmień nazwę projektu.
  • Wybierz ustawienia prywatności:
   • Publiczne: Nagrania wideo są publiczne i mogą być odtwarzane w galerii wideo społeczności Premiere Clip.
   • Opcja Unlisted (Ograniczone): Plik mogą odtwarzać jedynie osoby z dostępem do łącza.
  • Wybierz opcje, aby udostępnić w serwisach Twitter i Facebook.
  • Dotknij opcji Publikuj.
 • Edytuj w programie Premiere Pro
 • Zapisywanie w funkcji Z aparatu
 • Więcej opcji (Zapisz w usłudze Creative Cloud, Opublikuj w serwisie YouTube)

Aby dopracować projekt w aplikacji Premiere Pro, wykonaj następujące kroki:

 1. Na górnym pasku narzędzi dotknij ikony Udostępnij.
 2. Dotknij opcji Edit in Premiere Pro (Edytuj w programie Premiere Pro). W ciągu kilku minut projekt i multimedia zostaną wysłane do folderu Creative Cloud.
 3. Otwórz program Premiere Pro na komputerze. Na pasku menu wybierz opcje Plik > Konwertuj projekt Premiere Clip.
 4. Wybierz plik XML projektu, który chcesz dalej edytować w programie Premiere Pro.
 
Wszystkie wprowadzone modyfikacje projektu będą widoczne na osi czasu w programie Premiere Pro, co ułatwia dalszą pracę. Nie masz aplikacji Premiere Pro? Pobierz wersję próbną tutaj.
 
Więcej informacji o importowaniu nagrań wideo Premiere Clip do aplikacji Premiere Pro w celu zaawansowanej edycji znajduje się artykule Edycja nagrań wideo Premiere Clip w aplikacji Premiere Pro.

Aplikacja Premiere Clip ułatwia automatyczne dodawanie znaku wodnego i wstawki do wszystkich nowych projektów. Wybrane zasoby i ustawienia automatycznego stosowania elementów znakowania są zapisywane jako preferencje użytkownika. Można także włączyć lub wyłączyć każdy element i aktualizację dla nowo przypisanego nagrania wideo
oddzielnie dla każdego projektu.

Aby skonfigurować elementy znakowania, dotknij ikony Klip w lewym górnym rogu przeglądarki projektów, a następnie ikony Preferencje i Wstawka lub Znak wodny.

Wstawka:

W celu wybrania nagrania wideo dotknij opcji Premiere Clip, aby zastosować domyślną wstawkę, albo opcji Niestandardowe, aby wybrać własną. Przejdź do zasobu w folderze Creative Cloud lub Dropbox, zaznacz go i dotknij opcji Dodaj.

Aby automatycznie dołączać wstawkę do nowych projektów, włącz opcję „Dołączaj wstawkę wideo”. Można także włączyć lub wyłączyć wstawkę oddzielnie w każdym projekcie.

Znak wodny:

Aby wybrać element graficzny logo, dotknij folderu Creative Cloud lub Dropbox, przejdź do zasobu i dotknij opcji Dodaj. W oknie dialogowym Znak wodny wybrany element graficzny jest przedstawiany względem klatki 1920x1080.

Aby znak wodny był automatycznie włączany w nowych projektach, włącz opcję „Stosuj znak wodny”. Można także włączyć lub wyłączyć znak wodny oddzielnie w każdym projekcie.

Na poziomie projektu:

Aby włączyć lub wyłączyć jeden z opisywanych elementów znakowania dla konkretnego projektu, otwórz go, dotknij ikony koła zębatego, aby otworzyć menu Ustawienia projektu, a następnie dotknij przełącznika Wstawka wideo lub Znak wodny w celu ich włączenia lub wyłączenia tylko dla danego projektu. 

Nośniki projektu powinny być automatycznie połączone po otwarciu w programie Premiere Pro. Jeśli media nie są połączone, połącz je ponownie, korzystając z instrukcji podanych tutaj: https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/relinking-media.html

Tutaj możesz zlokalizować projekt i zasoby Premiere Clip:

/Users/[username]/Creative Cloud/Files/AdobePremiereClipExport/

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online