Gradienty — często zadawane pytania

Gradienty Adobe Capture

Gradienty to typ elementu barwnego, w którym kolory płynnie przechodzą między sobą. Można je wykorzystać do tworzenia różnych efektów w projektach graficznych, ilustracjach, a także zadaniach fotoedycyjnych i wideoedycyjnych. Każdy gradient składa się z serii próbek kolorów, pomiędzy którymi umieszczone są punkty określające odległość między kolorami. W zależności od pożądanego efektu, gradient można generować na kilka sposobów, na przykład liniowo lub promieniście. Wszystkie gradienty utworzone w programie Adobe Capture są zapisywane jako gradienty liniowe. 

 1. Gradienty tworzy się w module Kolory aplikacji Capture. Uruchom aplikację Adobe Capture. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie.  Aby wybrać istniejący obraz z galerii urządzenia, z katalogu Lightroom, z usługi Adobe Stock albo z Creative Cloud, wybierz ikonę Obraz.

 2. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać kolory.

 3. Aby włączyć przechwytywanie gradientu, wybierz ikonę Tryb w prawym górnym rogu, a następnie opcję Gradient. Aplikacja automatycznie wybiera pięć ciekawych gradientów ze sceny.

 4. Dotknij ekranu, aby go zablokować, i przesuń palcem, aby wybrać nowy gradient. Przeciągnij wskaźniki, aby wybrać nowe, pojedyncze kolory.

 5.  Aby dodać lub odjąć kolory 2–15, zsuń dwoma palcami na pasku gradientu. Punkty przerwania gradientu można również zmodyfikować, wybierając ikonę Trójkąt i przesuwając ją między dwoma kolorami.

 6. Aby wprowadzić dopasowania fotograficzne w celu uwydatnienia rejestrowanego zasobu, wybierz ikonę Filtr na górze obrazu.

 7. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku. 

 8. Na karcie Próbki można dostosować wartości kolorów. Karta Harmonie umożliwia edytowanie ich za pomocą suwaków przestrzeni kolorów. Można także edytować bezpośrednio, wybierając nowe kolory z obrazu źródłowego.

 9. Kliknij ikonę Zapisz (->) w prawym górnym rogu ekranu.

 1. W bibliotece wybierz gradient, który chcesz edytować. Aby otworzyć proces edycji, wybierz ikonę Ołówek.

 2. Na karcie Próbki można dostosować wartości kolorów. Karta Harmonie umożliwia edytowanie ich za pomocą suwaków przestrzeni kolorów. Można także edytować bezpośrednio, wybierając nowe kolory z obrazu źródłowego.

 3. Kliknij ikonę Zapisz (->) w prawym górnym rogu ekranu.

Gradienty można eksportować z programu Adobe Capture, aby używać ich w innych aplikacjach:

Eksportuj jako obraz: eksportuje gradient jako obraz PNG o rozmiarze i rozdzielczości ekranu.

Eksportuj jako SVG: eksportuje gradient jako plik SVG z osadzonym profilem gradientu.

Aby wczytać gradient do aktywnej próbki, otwórz plik w programie Adobe Illustrator i wybierz obszar roboczy. Teraz można dodać gradient do swoich próbek lub użyć narzędzia Gradient, aby go zmodyfikować i dopracować.

Aby dodać gradient do swoich zasobów, otwórz ten plik w programie Adobe XD i wybierz element gradientu lub użyj narzędzia Fill (Wypełnij), aby edytować gradient.

Eksportuj jako CSS: eksportuje gradient jako plik CSS, którego można użyć go w projekcie interfejsu użytkownika.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?