line_mnemonic_no_shadow_128px

Aplikacja Adobe Line przekształca tradycyjne narzędzia do rysowania, takie jak linijki, przykładnice i szablony kształtów na potrzeby współczesnej mobilności.


Ogólne informacje

Dlaczego usunięto aplikację Adobe Line ze sklepu App Store?

Posiadanie trzech aplikacji do rysowania z nakładającymi się funkcjami wywoływało zamieszanie wśród użytkowników. Dzięki włączeniu unikatowych funkcji i narzędzi aplikacji Line do aplikacji Photoshop Sketch i Illustrator Draw można łatwiej tworzyć wyraziste rysunki i piękne ilustracje wektorowe.

Obecni użytkownicy aplikacji Line będą mieli nadal do niej dostęp. Aplikacja Line nie będzie już jednak otrzymywać aktualizacji lub wsparcia i zostanie usunięta ze sklepu App Store 5 października.

Aby dowiedzieć się więcej o wyrazistym malowaniu za pomocą aplikacji Photoshop Sketch oraz sposobie jej pobrania, kliknij tutaj: https://www.adobe.com/pl/products/sketch.html.

Aby dowiedzieć się więcej o rysowaniu wektorowym za pomocą aplikacji Adobe Draw oraz sposobie jej pobrania, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/pl/products/draw.html.

Które funkcje aplikacji Line zostały przeniesione do aplikacji Photoshop Sketch i Adobe Illustrator Draw?

Aplikacja Sketch obsługuje:

 • Ołówek i pisaki z aplikacji Line.
 • Siatki perspektyw i wykresów.
 • Projekty aplikacji Line (można je zaimportować do aplikacji Sketch).

Aplikacja Draw obsługuje:

 • Siatki perspektyw i wykresów.

Czy obecni użytkownicy mogą używać aplikacji Line po jej usunięciu ze sklepu App Store?

Tak. Obecni użytkownicy będą nadal mogli instalować i używać aplikacji Illustrator Line.

Czy będzie można zainstalować aplikację Line po jej usunięciu ze sklepu App Store?

Tak. Użytkownicy, którzy wcześniej zainstalowali aplikację Line, będą mogli nadal jej używać. Nie będą już jednak dostarczane aktualizacje i poprawki błędów. Aby zainstalować aplikację na innym zgodnym urządzeniu:

 1. Przejdź do sklepu App Store
 2. Przejdź do opcji Purchased (Zakupione)
 3. Wybierz opcję Not on this iPad (Nie na tym urządzeniu iPad)

Aplikację Line będzie można znaleźć na tej liście i zainstalować ją.

Czy muszę mieć konto Creative Cloud, aby korzystać z aplikacji Line?

Potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, zarejestruj się w bezpłatnym planie członkowskim w usłudze Creative Cloud.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat aplikacji Line?

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Line można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną i informacje na temat aplikacji Adobe Illustrator Line?

Korzystanie z aplikacji Adobe Illustrator Line

Czy w aplikacji Sketch można uzyskać dostęp do istniejących grafik Line?

Tak. Wszystkie rysunki stworzone w aplikacji Line są dostępne w aplikacji Sketch. Aby je zaimportować, przejdź do opcji Ustawienia i wybierz opcję „Importuj projekty”.

W jaki sposób mogę dodawać lub edytować projekty?

Szkice można grupować w projekty. Można zmieniać kolejność szkiców w projekcie oraz zmienić jego nazwę.

 • Aby dodać nowy projekt, dotknij ikony + znajdującej się na pasku po lewej stronie. Nowy projekt z pięcioma pustymi miejscami 
Aby edytować projekt, dotknij ikony Edytuj znajdującej się na górze paska projektu.
 • Aby zmienić nazwę projektu, dotknij jego nazwy.
 • Przeciągnij kursory, aby zmienić kolejność rysunków w projekcie.

W jaki sposób mogę usunąć szkice z projektu?

 1. Dotknij ikony Edytuj w projekcie.
 2. Dotknij wybranego szkicu. Możesz zaznaczyć kilka szkiców.
 3. Dotknij ikony Usuń.

W jaki sposób mogę udostępnić projekt w serwisie Behance?

 1. Dotknij ikony Udostępnij znajdującej się na pasku projektu.
 2. Aby udostępnić, dotknij opcji Kontynuuj. Wyświetlą się rysunki z bieżącego projektu.
 3. Aby dodać lub usunąć rysunki, dotknij opcji Edytuj. Możesz również dodać inne pliki z usługi Creative Cloud, Z Aparatu, a nawet zrobić zdjęcie aparatem. Dotknij opcji Kontynuuj.
 4. Wybierz obraz okładki i dotknij opcji Kontynuuj.
 5. Wprowadź informacje i dotknij opcji Publikuj.

W jaki sposób mogę dodać motywy kolorystyczne z bibliotek Creative Cloud Libraries?

Możesz wykorzystać motywy kolorystyczne stworzone w aplikacji Adobe Color.

 1. Aby otworzyć panel Motywy kolorystyczne, dotknij ikony Adobe Color.
 2. Dotknij ikony + i Dodaj barwne motywy.
 3. Dotknij opcji Mój kolor, a następnie wybierz motywy kolorystyczne.
 4. Dotknij opcji Akceptuj, aby dodać wybrane motywy.

W jaki sposób mogę dodać kształty z bibliotek Creative Cloud Libraries?

Kształtów dodanych do bibliotek Creative Cloud Libraries można używać w aplikacji Adobe illustrator Line.

 1. Na rysunku dotknij ikony Kształty znajdującej się na pasku u góry. Otworzy się panel Kształty.
 2. Dotknij opcji Moja biblioteka. Aby wybrać inną bibliotekę, dotknij opcji Zmień bibliotekę.
 3. Za pomocą narzędzia Adobe Slide lub Touch Slide możesz przełączać kształty w bibliotece i umieszczać je na obszarze roboczym.
 4. Dotknij dwukrotnie, aby dodać kształt.

W jaki sposób mogę dodać zasoby z usługi Creative Cloud Market?

Możesz pobrać zasób z usługi Creative Cloud Market, dodać go do biblioteki i umieścić na rysunku.

 1. Dotknij ikony Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Market.
 2. Zlokalizuj zasób, a następnie dotknij opcji Pobierz.
 3. Wybierz bibliotekę Creative Cloud. Można również utworzyć nową bibliotekę.
 4. Dotknij opcji Otwórz. Zasób zostaje umieszczony na rysunku.
 5. Dostosuj krycie warstwy i dotknij opcji Wklej w tło.

W jaki sposób mogę przesłać rysunek na komputer?

W razie potrzeby możesz wysłać rysunek do dalszej edycji lub ukończenia w programie Photoshop CC lub Illustrator CC.

 1. Dotknij opcji Udostępnij.
 2. Dotknij opcji Wyślij do programu Photoshop lub opcji Wyślij do programu Illustrator.
Rysunek otworzy się w programie Photoshop lub Illustrator. Konieczna jest rejestracja w aplikacji komputerowej Creative Cloud i należy mieć zainstalowaną na komputerze odpowiednią aplikację.