Aplikacja Adobe Photoshop Mix łączy w sobie funkcje oprogramowania Adobe Photoshop z mobilną wygodą, umożliwiając kreatywne i łatwe edytowanie zdjęć na urządzeniu iPad, iPad Pro, iPhone, urządzeniu z systemem Android lub Chromebooku. Funkcje wycinania, łączenia i edytowania zdjęć w nieinwazyjny sposób pozwalają na zachowanie oryginalnych zdjęć w nienaruszonym stanie. Poza tym obiegi pracy w aplikacji Mix powiązane z usługą Creative Cloud oferują nieograniczone możliwości wykazania się kreatywnością.


Ogólne informacje

Aplikację Adobe Photoshop Touch utworzono początkowo z myślą o udostępnieniu autonomicznego, ale ograniczonego podzbioru narzędzi programu Photoshop. Photoshop Mix koncentruje się wyłącznie na przerabianiu obrazów. Jego możliwości są rozszerzane dzięki usługom chmury (udostępnianym za pomocą pakietu Adobe Creative SDK) oraz integracji z takimi aplikacjami, jak Photoshop CC i Lightroom CC.

Program Mix powstał na bazie pakietu Creative SDK i umożliwia korzystanie na urządzeniach mobilnych z takich funkcji i narzędzi, które były wcześniej dostępne tylko w profesjonalnych produktach stacjonarnych. Jest to prosta w obsłudze aplikacja, która służy nie tylko do edycji, ale i do zapewniania łączności.

Aplikację Photoshop Mix na urządzenia iPad, iPad Pro, iPhone, Android oraz Chromebook można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes oraz sklepu Google Play.

Aplikacja Photoshop Mix do systemu iOS jest obecnie dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim (Brazylia), polskim, rosyjskim, koreańskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, szwedzkim, tureckim, duńskim, holenderskim, fińskim, norweskim i czeskim.

Photoshop Mix do systemu Android jest obecnie dostępny w językach angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie Photoshop Mix w sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

Technologia CreativeSync umożliwia płynne przechodzenie między wieloma aplikacjami na urządzeniu mobilnym w ramach jednego obiegu pracy.

Można dzięki temu bezproblemowo przenosić prace między programem Photoshop Mix a nową aplikacją Photoshop Fix oraz programami Lightroom for Mobile, Comp i Sketch. Aplikacja Mix jest również zgodna z produktami Adobe Spark Video i Adobe Spark Page.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktowej Adobe Photoshop Mix.

Obejrzyj samouczek, aby poznać podstawy lub odwiedź forum pomocy technicznej.

Obejrzyj obszerny samouczek dotyczący rozpoczynania pracy z programem Photoshop Mix.

Korzystanie z aplikacji Adobe Photoshop Mix

Dotknij ikony + po lewej stronie ekranu. Możesz zrobić zdjęcie aparatem lub wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, z usługi Creative Cloud, z aplikacji Lightroom i wielu innych.

Główną funkcją aplikacji Photoshop Mix jest wycinanie i łączenie zdjęć. W menu Dostosowania dostępny jest jednak zestaw funkcji powszechnie oferowanych w aplikacjach do edytowania.

 1. Otwórz lub dodaj obraz w aplikacji Photoshop Mix.
 2. Dotknij opcji Dostosuj. Wyświetla się pasek narzędzi dostosowywania.
 3. Dotknij opcji Auto Fix (Automatyczna naprawa), aby wprowadzić żądane zmiany.
 4. Możesz również wybrać tryb ustawień Ekspozycji, Kontrastu, Jasności lub Nasycenia. Przeciągając palcami, dostosuj odpowiedni stopień.
 5. Zaakceptuj zmiany.

W aplikacji Adobe Photoshop Mix dostępnych jest kilka wcześniej określonych filtrów nazywanych Wyglądem. Zastosuj opcję Look w gotowym obrazie, warstwie lub opcję Selective Look we fragmencie zdjęcia. Tutaj opisano sposób stosowania ogólnej opcji Look:

 1. Dotknij opcji Wygląd.
 2. Dotknij, aby zaznaczyć i wyświetlić podgląd wyglądu.
 3. Dotknij opcji Zaakceptuj, aby zastosować wygląd.

W aplikacji Adobe Photoshop Mix dostępnych jest kilka wcześniej określonych filtrów nazywanych Wyglądem. Możesz zastosować wygląd do całego obrazu lub jego części. Aby zastosować wygląd do części obrazu lub warstwy:

 1. Wybierz warstwę i dotknij opcji Looks.
 2. Dotknij, aby wybrać i wyświetlić podgląd wyglądu.
 3. Dotknij narzędzia do zaznaczania i zamaluj część obrazu lub warstwy. Wygląd zostanie zastosowany do zaznaczonego obszaru.
 4. Dotknij opcji Zaakceptuj, aby zastosować wygląd.

Możesz wyodrębnić określone części, wycinając je ze zdjęcia. Możesz na przykład wyodrębnić obiekt od tła.

 1. Wybierz obraz lub warstwę.
 2. Dotknij opcji Wytnij.
 3. Za pomocą narzędzi do zaznaczania zaznacz obszar, który chcesz wyodrębnić lub wyciąć. Reszta obrazu jest ukryta.
 4. Aby wyciąć obiekt, zaakceptuj zmiany.

 1. Otwórz obraz lub kompozycję.
 2. Dotknij opcji Kadruj.
 3. Wybierz rodzaj kadrowania, a następnie przeciągnij kursory kadrowania.
 4. Dotknij opcji Zaakceptuj.

Aplikacja Photoshop Mix umożliwia dostęp do opcji Content-Aware Fill (Wypełnianie uwzględniające zawartość) obsługiwanej przez Creative Cloud. Opcja Content-Aware Fill umożliwia usuwanie niechcianych obiektów z obrazu. Gdy korzystasz z tej funkcji, obraz jest wysyłany do witryny Creative Cloud, gdzie jest przetwarzany. Wyniki są przesyłane ponownie do urządzenia.

 1. Otwórz obraz i dotknij opcji Więcej edycji, a następnie opcji Content-Aware Fill (Wypełnianie uwzględniające zawartość).
 2. Za pomocą narzędzia do zaznaczania zaznacz niechciany obiekt lub obszar.
 3. Dotknij opcji Fill (Wypełnij)

Obraz jest przesyłany do witryny Creative Cloud i wyświetlany jest wynik.

Czasami podczas robienia zdjęcia potrząśniemy aparatem i nie mamy możliwości ponownego zrobienia zdjęcia. Opcja redukcji wstrząsów obsługiwana przez Creative Cloud może pomóc w usuwaniu rozmyć spowodowanych potrząśnięciami aparatu.

 1. Otwórz zdjęcie, dotknij opcji Więcej edycji, a następnie dotknij opcji Shake Reduction (Redukcja wstrząsów). Zasób zostanie przesłany do witryny Creative Cloud.
 2. Wybierz wersję i dotknij opcji Zaakceptuj.

Wskutek zakłóceń perspektywy może się wydawać, że obiekty na zdjęciu nie są ustawione pionowo. Opcja Upright (Korekta perspektywy) obsługiwana przez usługę Creative Cloud koryguje perspektywę i zakłócenia spowodowane przez obiektyw aparatu.

 1. Otwórz zdjęcie, dotknij opcji Więcej edycji, a następnie dotknij opcji Upright (Korekta perspektywy). Zasób zostanie przesłany do witryny Creative Cloud.
 2. Wybierz wersję i dotknij opcji Zaakceptuj.

Możesz zapisać kompozycję Photoshop Mix jako plik PSD do dalszej edycji w Photoshop CC.

Dotknij ikony Udostępnij, a następnie wybierz opcję Wyślij do programu Photoshop.

Kompozycja jest przesyłana do usługi Creative Cloud i renderowana jako plik PSD w zasobach usługi Creative Cloud.

Po wykonaniu tych kroków praca utworzona w aplikacji Mix zostanie automatycznie załadowana jako plik warstwowy PSD w celu dalszej edycji kreatywnej w programie Photoshop CC na komputerze. Zaloguj się do programu Photoshop CC za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz do logowania w aplikacji Photoshop Mix.

Nie. Po ostatniej aktualizacji aplikacja Photoshop Mix pozwala na wybiórczą synchronizację projektów z urządzeniem. Przy synchronizacji wybiórczej aplikacja zapisuje wyłącznie minimalną ilość metadanych o każdym projekcie. Reszta metadanych jest pobierana z chmury wtedy, gdy jest potrzebna. Nie musisz już ręcznie kasować zawartości, gdy zaczyna brakować miejsca w urządzeniu.