Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Adobe Photoshop Mix

Ważne

Ważne:

Od 21 czerwca 2021 roku program Adobe Photoshop Mix nie będzie już dostępny do pobrania ze sklepu Apple App Store. Jeśli masz już zainstalowaną tę aplikację, możesz nadal z niej korzystać, jednak nie będą do niej wydawane nowe aktualizacje ani świadczona indywidualna pomoc dla użytkowników. Wypróbuj bezpłatnie program Adobe Photoshop Express, aby bez przeszkód tworzyć dalej, korzystając ze swoich ulubionych funkcji i wielu nowości. Więcej informacji: Photoshop Fix i Photoshop Mix — często zadawane pytania dotyczące zakończenia wsparcia.

Aplikacja Adobe Photoshop Mix łączy w sobie funkcje oprogramowania Adobe Photoshop z mobilną wygodą, umożliwiając kreatywne i łatwe edytowanie zdjęć na urządzeniu iPad, iPad Pro, iPhone, urządzeniu z systemem Android lub Chromebooku. Funkcje wycinania, łączenia i edytowania zdjęć w nieinwazyjny sposób pozwalają na zachowanie oryginalnych zdjęć w nienaruszonym stanie. Poza tym obiegi pracy w aplikacji Mix powiązane z usługą Creative Cloud oferują nieograniczone możliwości wykazania się kreatywnością.

Informacje ogólne

Aplikację Adobe Photoshop Touch utworzono początkowo z myślą o udostępnieniu autonomicznego, ale ograniczonego podzbioru narzędzi programu Photoshop. Photoshop Mix koncentruje się wyłącznie na przerabianiu obrazów. Jego możliwości są rozszerzane dzięki usługom chmury (udostępnianym za pomocą pakietu Adobe Creative SDK) oraz integracji z takimi aplikacjami, jak Photoshop CC i Lightroom CC.

Program Mix powstał na bazie pakietu Creative SDK i umożliwia korzystanie na urządzeniach mobilnych z takich funkcji i narzędzi, które były wcześniej dostępne tylko w profesjonalnych produktach stacjonarnych. Jest to prosta w obsłudze aplikacja, która służy nie tylko do edycji, ale i do zapewniania łączności.

Aplikacja Photoshop Mix nie jest już dostępna do pobrania na urządzenia iOS. Polecamy program Photoshop Express, który można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes.

Użytkownicy urządzeń z systemem Android mogą pobrać tę bezpłatną aplikację ze sklepu Google Play.

Technologia CreativeSync umożliwia płynne przechodzenie między wieloma aplikacjami na urządzeniu mobilnym w ramach jednego obiegu pracy.

Można dzięki temu bezproblemowo przenosić prace między programem Photoshop Mix a nową aplikacją Photoshop Fix oraz programami Lightroom for Mobile, Comp i Sketch. Aplikacja Mix jest również zgodna z produktami Adobe Spark Video i Adobe Spark Page.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktowej Adobe Photoshop Mix.

Obejrzyj samouczek, aby poznać podstawy, albo odwiedź forum pomocy technicznej. Osobista pomoc techniczna, poprawki bezpieczeństwa i poprawki błędów do aplikacji Photoshop Mix nie są obecnie dostępne.

Obejrzyj obszerny samouczek dotyczący rozpoczynania pracy z programem Photoshop Mix.

Korzystanie z aplikacji Adobe Photoshop Mix

Wybierz ikonę + po lewej stronie ekranu. Można zrobić zdjęcie aparatem lub wybrać istniejący obraz z galerii zdjęć urządzenia, z chmury Creative Cloud, z usługi Lightroom i wielu innych źródeł.

Główną funkcją aplikacji Photoshop Mix jest wycinanie i łączenie zdjęć. W menu Dopasowania dostępny jest jednak zestaw funkcji powszechnie oferowanych w aplikacjach do edytowania.

 1. Otwórz lub dodaj obraz w aplikacji Photoshop Mix.
 2. Dotknij opcji Dostosuj. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Dostosuj.
 3. Dotknij opcji Auto. naprawa, aby wprowadzić optymalne dopasowania.
 4. Można również wybrać tryb dopasowań: Ekspozycja, Kontrast, Jasność lub Nasycenie. Przesuwając palcem w bok, dostosuj odpowiednio stopień dopasowania.
 5. Zaakceptuj zmiany.

W aplikacji Adobe Photoshop Mix dostępnych jest kilka wcześniej określonych filtrów nazywanych Wyglądem. Zastosuj opcję Look w gotowym obrazie, warstwie lub opcję Selective Look we fragmencie zdjęcia. Tutaj opisano sposób stosowania ogólnego motywu Look:

 1. Dotknij opcji Motywy Look.
 2. Dotknij, aby wybrać motyw Look i wyświetlić jego podgląd.
 3. Dotknij opcji Zaakceptuj, aby zastosować motyw Look.

W aplikacji Adobe Photoshop Mix dostępnych jest kilka wcześniej określonych filtrów nazywanych Wyglądem. Możesz zastosować wygląd do całego obrazu lub jego części. Aby zastosować motyw Look do części obrazu lub warstwy:

 1. Wybierz warstwę i dotknij opcji Motywy Look.
 2. Dotknij, aby wybrać motyw Look i wyświetlić jego podgląd.
 3. Wybierz narzędzie do zaznaczania i zamaluj część obrazu lub warstwy. Motyw Look zostanie zastosowany do zaznaczonego obszaru.
 4. Dotknij opcji Zaakceptuj, aby zastosować motyw.

Możesz wyodrębnić potrzebne elementy, wycinając je ze zdjęcia. Możesz na przykład wyodrębnić obiekt od tła.

 1. Wybierz obraz lub warstwę.
 2. Dotknij opcji Wytnij.
 3. Za pomocą narzędzi do zaznaczania zaznacz obszar, który chcesz wyodrębnić lub wyciąć. Reszta obrazu jest zakryta maską.
 4. Aby wyciąć obiekt, zaakceptuj zmiany.
 1. Otwórz obraz lub kompozycję.
 2. Dotknij opcji Kadruj.
 3. Wybierz rodzaj kadrowania, a następnie przeciągnij uchwyty kadrowania.
 4. Dotknij opcji Zaakceptuj.

Aplikacja Photoshop Mix umożliwia dostęp do opcji Content-Aware Fill (Wypełnianie uwzględniające zawartość) obsługiwanej przez Creative Cloud. Opcja Content-Aware Fill umożliwia usuwanie niechcianych obiektów z obrazu. Gdy korzystasz z tej funkcji, obraz jest wysyłany do witryny Creative Cloud, gdzie jest przetwarzany. Wyniki są przesyłane ponownie do urządzenia.

 1. Otwórz obraz i dotknij opcji Więcej modyfikacji, a następnie opcji Wypełnianie uwzględniające zawartość.
 2. Za pomocą narzędzia do zaznaczania zaznacz niechciany obiekt lub obszar.
 3. Dotknij opcji Wypełnij

Obraz jest przesyłany do witryny Creative Cloud i wyświetlany jest wynik.

Czasami okazuje się, że aparat poruszył się podczas fotografowania, a nie można już ponownie zrobić danego zdjęcia. Opcja redukcji wstrząsów obsługiwana przez Creative Cloud może pomóc w usuwaniu rozmyć spowodowanych potrząśnięciami aparatu.

 1. Otwórz zdjęcie, dotknij opcji Więcej modyfikacji, a następnie wybierz opcję Redukcja wstrząsów. Zasób zostanie przesłany do witryny Creative Cloud.
 2. Wybierz wersję i dotknij opcji Zaakceptuj.

Wskutek zakłóceń perspektywy może się wydawać, że obiekty na zdjęciu nie są ustawione pionowo. Opcja Korekta perspektywy obsługiwana przez usługę Creative Cloud koryguje perspektywę i zakłócenia spowodowane przez obiektyw aparatu.

 1. Otwórz zdjęcie, dotknij opcji Więcej modyfikacji, a następnie wybierz opcję Korekta perspektywy. Zasób zostanie przesłany do witryny Creative Cloud.
 2. Wybierz wersję i dotknij opcji Zaakceptuj.

Kompozycję Photoshop Mix można zapisać jako plik PSD do dalszej edycji w programie Photoshop CC.

Dotknij ikony Udostępnij, a następnie wybierz opcję Wyślij do programu Photoshop.

Kompozycja jest przesyłana do chmury Creative Cloud i renderowana jako plik PSD w przestrzeni dyskowej Creative Cloud Assets użytkownika.

Po wykonaniu tych instrukcji praca utworzona w aplikacji Mix jest automatycznie wczytywana jako warstwowy plik PSD, który można dalej edytować w programie Photoshop CC na komputerze. Zaloguj się do programu Photoshop CC za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz do logowania w aplikacji Photoshop Mix.

Nie. Po ostatniej aktualizacji aplikacja Photoshop Mix pozwala na wybiórczą synchronizację projektów z urządzeniem. Przy synchronizacji wybiórczej aplikacja zapisuje wyłącznie minimalną ilość metadanych o każdym projekcie. Reszta metadanych jest pobierana z chmury wtedy, gdy jest potrzebna. Nie musisz już ręcznie kasować zawartości, gdy na urządzeniu zaczyna brakować miejsca.  

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto