Kod zakończenia 6 lub 7 z dodatkowym opisem błędu

Występuje błąd instalacji oznaczony kodem zakończenia 6 lub 7; w oknie dialogowym jest wyświetlany opis błędu. Opis błędu jest podobny do jednego z następujących błędów:

Opis błędu instalacji
Porównaj opis błędu w swoim oknie dialogowym instalacji z ciągami wymienionymi poniżej.

 • Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka pliku>
 • Nie można ustawić właściciela i grupy <ścieżka pliku> na <identyfikator właściciela> i <identyfikator grupy>
 • Nie można uzyskać uprawnień <ścieżka>
 • Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka>
 • Nie można usunąć katalogu <ścieżka>
 • Nie można ustawić uprawnień „<ścieżka pliku>” na <tryb>
 • Nie można przywrócić uprawnień „<ścieżka pliku>” na <tryb>
 • Nie można skopiować pliku z „<lokalizacja źródłowa>” do „<lokalizacja docelowa>”

Rozwiązanie 1: Zmień nazwę folderów Adobe w folderze Applications (Mac OS) lub Program Files (Windows)

Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania tego rozwiązania najpierw odinstaluj programy, które mają być ponownie zainstalowane.

Często pliki pozostałe po poprzednich próbach instalacji mogą prowadzić do błędów odczytu lub zapisu w systemie plików. Sprawdź, czy w folderach Applications (Mac OS) lub Program Files (Windows) nie ma folderów z poprzednich prób instalacji lub aktualizacji.

 1. Przejdź do folderu:

  • System Mac OS: /Applications
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Poszukaj folderów o nazwach zbliżonych do aplikacji, które mają być zainstalowane, a następnie zmień ich nazwę. Na przykład zmień nazwę folderu Adobe Photoshop CS5 na Adobe Photoshop CS5 stary.

 3. Sprawdź, czy istnieje folder o nazwie AdobePatchFiles i zmień jego nazwę w razie potrzeby.

 4. (Tylko Mac OS) W folderze Applications zmień nazwę folderu Adobe.

 5. Spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie.
 6. Jeżeli instalacja się powiedzie, upewnij się, że inne aplikacje Adobe działają prawidłowo, a następnie usuń foldery, których nazwy zostały zmienione wcześniej.

Rozwiązanie 2: zweryfikuj uprawnienia do plików

Te błędy mogą wskazywać na problem związany z uprawnieniami do plików. Aby go rozwiązać, zweryfikuj uprawnienia do plików.

Ścieżka pliku w komunikacie o błędzie jest wyświetlana zamiast wyrazu <ścieżka pliku> lub <ścieżka>. Nadrzędny folder plików to folder o jeden poziom wyżej niż folder wymieniony w komunikacie o błędzie. W przykładowym komunikacie o błędzie poniżej katalogiem nadrzędnym jest folder Adobe. Wykonaj poniższe czynności na folderze nadrzędnym ścieżki.

Przykład komunikatu o błędzie:

Nie można usunąć katalogu C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.
 2. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego wykonaj poniższe czynności, aby zmodyfikować uprawnienia.

  Uwaga: To rozwiązanie wymaga posiadania uprawnień administratora. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.

Windows 8.1, 8 lub 7

 1. Wybierz polecenia Start > Komputer > Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie kliknij kartę Widok.
 2. W obszarze Ustawienia zaawansowane usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj kreatora udostępniania (zalecane) i kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz polecenie Właściwości.
 5. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij OK.

 6. Na karcie Zabezpieczenia upewnij się, czy na liście są pozycje Administratorzy i System oraz czy w obszarze Uprawnienia jest zaznaczona opcja Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień do opcji Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.
  3. Zmień ustawienia zależnie od potrzeb.
 7. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie na karcie Właściciel kliknij przycisk Edytuj. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, zaakceptuj go.
 8. W obszarze Zmień właściciela na kliknij pozycję Administratorzy i zaznacz pole wyboru Zmień właściciela dla podkontenerów i obiektów.Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 9. Na karcie Uprawnienia kliknij przycisk Edytuj. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, zaakceptuj go.
 10. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.

 11. Kliknij przycisk OK i Tak, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości instalatora.
 12. Powtórz proces na pozostałych ścieżkach plików.
 13. Uruchom aplikację firmy Adobe.

Mac OS X

 1. Przejdź do folderu nadrzędnego.
 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. W obszarze Udostępnianie i uprawnienia kliknij pozycję Szczegóły, aby pokazać opcje właściciela i grupy.
 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Wpisz nazwę użytkownika administratora i hasło po wyświetleniu monitu.

 5. Nadaj uprawnienia Odczyt i zapisz swojej nazwie użytkownika, administratorowi i wszystkim.
 6. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.
 7. Zamknij okno Pobierz informacje.
 8. Powtórz proces dla pozostałych ścieżek.
 9. Uruchom aplikację firmy Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online