Zanim zaczniesz

W większości przypadków program Photoshop Elements 10 można usunąć, uruchamiając jego dezinstalatora. W systemie Windows 7 i Vista dostęp do niego można uzyskać z obszaru Programy i funkcje. Jeśli masz system Windows XP, dezinstalator znajduje się w pozycji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Jeśli program Photoshop Elements 10 nie widnieje na liście w Panelu sterowania lub przy próbie dezinstalacji pojawia się błąd, możesz usunąć go ręcznie. Gwarantuje to całkowite usunięcie programu z komputera.

Uwaga: Niektóre z poniższych kroków wymagają podania szczegółów na temat używanej wersji systemu Windows. Jeśli jej nie znasz, zapoznaj się z artykułem Określanie, czy na komputerze zainstalowano 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows.

Uwaga: Możliwe, że system nie zawiera wszystkich plików, folderów i pozycji rejestru wyszczególnionych poniżej. Jeśli nie możesz znaleźć w komputerze bieżącego pliku, folderu lub pozycji rejestru, przejdź do następnej pozycji na liście.

Uruchom narzędzie do odinstalowywania

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.

 2. Kliknij polecenie Start > Panel sterowania (lub Start > Ustawienia > Panel sterowania).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows XP: Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  • Windows 7, Vista: Jeśli Panel sterowania znajduje się w widoku głównym Panelu sterowania, w sekcji Programy kliknij polecenie Odinstaluj program.
  • Windows 7, Vista: Jeśli Panel sterowania znajduje się w widoku klasycznym, kliknij dwukrotnie polecenie Programy i funkcje.
 4. Na liście zainstalowanych programów wybierz program Adobe Photoshop Elements 10 i kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń.

 5. Kliknij polecenie Dalej.

 6. Kliknij polecenie Usuń oraz wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie. Dezinstalacja dobiegnie końca.

  Po odinstalowaniu programu Photoshop Elements 10 należy jeszcze wykonać poniższe czynności. Zagwarantuje to całkowite usunięcie aplikacji.

Zatrzymanie usługi obserwowania folderów

Usługa obserwowania folderów działa w tle. Służy do wykrywania zdjęć dodanych do obserwowanych folderów. Jeśli usługa jest uruchomiona, nie można usunąć wszystkich folderów podanych w następnym rozdziale.

 1. Kliknij polecenie Start > Uruchom (Windows XP) lub kliknij menu Start (Windows 7/Vista).

 2. Wpisz wyrażenie services.msc i naciśnij klawisz Enter.

 3. Na liście usług znajdź pozycję Adobe Active File Monitor V10. Jeśli nie ma na liście, przejdź do tej sekcji.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Adobe Active File Monitor V10 i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu podręcznego wybierz opcję Zatrzymaj. Przejdź do następnego kroku.
  • Jeśli polecenie Zatrzymaj jest niedostępne (wygaszone), usługa została już zatrzymana. Przejdź do następnego kroku.
 5. Zamknij okno Usługi.

Usuń pozostałe foldery i pliki

Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików osobistych z następujących folderów, a następnie usuń wyszczególnione foldery i pliki:

Uwaga: Niektóre z poniższych folderów są ukryte. Domyślnie Eksplorator Windows nie wyświetla ukrytych plików i folderów. Aby pokazać te ukryte foldery, zapoznaj się z tematem Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazwy plików.

64-bitowa wersja systemu Windows 7 lub Vista

Foldery

C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 10

C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 10 Organizer***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\en_US\PhotoshopElements\10.0

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\en_US\ElementsOrganizer\10.0***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 10***

C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 10.0.0

Pliki skrótów

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 10

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 10

32-bitowa wersja systemu Windows 7 lub Vista

Foldery

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 10

C:\Program Files\Adobe\Elements 10 Organizer***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\en_US\PhotoshopElements\10.0

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\en_US\ElementsOrganizer\10.0***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 10***

C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 10.0.0

Pliki skrótów

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 10

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 10

32-bitowa wersja systemu Windows XP

Foldery

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 10

C:\Program Files\Adobe\Elements 10 Organizer***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\en_US\PhotoshopElements\10.0

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\en_US\ElementsOrganizer\10.0***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 10***

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 10.0.0

Pliki skrótów

C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Photoshop Elements 10

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 10

64-bitowa wersja systemu Windows XP

Foldery

C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 10

C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 10 Organizer***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\en_US\PhotoshopElements\10.0

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\en_US\ElementsOrganizer\10.0***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 10***

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\10.0

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\10.0***

C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 10.0.0

UWAGA: *** NIE USUWAJ tych folderów, jeśli istnieje także program PRE.

Usuń pozostałe wpisy rejestru.

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru. Rejestr zawiera krytyczne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.


HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\416A3D22C284A44439C2D91A8BCEFD2D

HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\9FA945EEAAF84854382BCE1FCBD91CFF

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\10.0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Photoshop Elements\10.0

W wersji 32-bitowej:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{11D08055-939C-432b-98C3-E072478A0CD7}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{22D3A614-482C-444A-932C-9DA1B8ECDFD2}

W wersji 64-bitowej:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{11D08055-939C-432b-98C3-E072478A0CD7}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{22D3A614-482C-444A-932C-9DA1B8ECDFD2}

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online