Nowe funkcje modułu Photoshop Elements 12

Uwaga:

Informacje na temat nowych funkcji modułu Organizator można znaleźć w części Nowe funkcje modułu Elements Organizer 12.

Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości

Możesz teraz zmienić położenie obiektów na zdjęciu i automatycznie dopełnić tło przy pomocy inteligentnego wypełniania z uwzględnieniem zawartości. Oprócz usuwania przy pomocy Pędzla korygującego możesz teraz wybrać obiekt na zdjęciu i przesunąć go do innej lokalizacji na fotografii.

Więcej informacji oraz film można znaleźć w artykule Przesuń obiekty i zmień ich położenie.

Automatyczne tony inteligentne

Automatycznie modyfikuj wartość tonalną fotografii. Pozwól programowi Photoshop Elements na dokonywanie rekomendacji opartych o jego wyjątkowy algorytm, uczący się z Twoich poprzednich działań. Możesz też przesuwać joystick narzędzia Automatyczne tony inteligentne (Ulepsz > Automatyczne tony inteligentne) po fotografii, aby obejrzeć efekt zastosowania różnych wartości tonalnych wobec zdjęcia.

Więcej informacji oraz film można znaleźć w artykule na temat narzędzia Automatyczne tony inteligentne.

Ulepszenia trybu szybkiej edycji (ramki, tekstury i efekty)

Zastosuj ramki, efekty i tekstury, nie będąc zaawansowanym użytkownikiem programu Photoshop. Weź dowolne zdjęcie i przekształć je w dzieło sztuki. Wszystkie trzy zdobienia - ramki, efekty i tekstury - są dostępne w trybie Szybkim.

Więcej informacji oraz film instruktażowy można znaleźć w artykule Ulepszony tryb szybki.

Drukowanie wizytówek | USA, Kanada i Japonia

W poprzednich wersjach Photoshop Element składane projekty wizytówek mogły być zamawiane tylko online (dzięki usługom online takim jak Shutterfly). Począwszy od Photoshop Elements 12 można już drukować składane wizytówki na lokalnej drukarce.

Uwaga:

Funkcja drukowania składanych wizytówek na lokalnej drukarce jest dostępna tylko dla użytkowników w USA, Kanadzie i Japonii.

Nowa edycja z asystą

Można traktować Edycję z asystą jako instrukcje krok po kroku prowadzące do osiągnięcia złożonego efektu dzięki podjęciu zaledwie kilku decyzji i kliknięć myszy. W Photoshop Element 12 dodano trzy nowe Edycje z asystą.

Efekt zoomowania z asystą

Efekt zoomowania z asystą naśladuje technikę fotografii ręcznej, zoomowania na obiekt przy otwartej migawce aparatu.

Więcej informacji na temat stosowania tego efektu można znaleźć w części Efekt zoomowania z asystą.

Efekt układanki z asystą

Efekt układanki z asystą naśladuje efekt zdjęcia złożonego z elementów układanki. Możesz wybrać z pośród opcji pozwalających określić rozmiar poszczególnych elementów układanki. Przemieść kilka elementów układanki, aby osiągnąć jeszcze bardziej realistyczny efekt.

Więcej informacji można znaleźć w części Efekt układanki z asystą.

Renowacja starych zdjęć z asystą

Edycja z asystą Renowacja starych zdjęć gromadzi wszystkie narzędzia potrzebne Ci do dokonania retuszu zdjęć w jednym miejscu. Narzędzia dostępne w Edycji z asystą są najczęściej wykorzystywane przez profesjonalistów w tej dziedzinie i dają znaczną i precyzyjną kontrolę nad retuszowaniem. Za pomocą narzędzi Edycji z asystą możesz usunąć przebarwienia oraz inne niedoskonałości i przywrócić pierwotny stan starych zdjęć.

Więcej informacji można znaleźć w części Renowacja starych zdjęć z asystą.

Wypełnianie krawędzi wyprostowanych zdjęć z uwzględnieniem zawartości

Gdy prostujesz zdjęcie, pojawiają się luki wzdłuż jego krawędzi podczas obrotu zawartości. Zdarza się to, gdy zdecydujesz się zachować rozmiar oryginalny zdjęcia, lub powiększyć/zmniejszyć zdjęcie przy zachowaniu tła jako przezroczystych pikseli.

Przy wyborze nowej opcjiAutomatycznego wypełniania krawędzi w narzędziu Prostowanie technologia kontekstowa automatycznie i inteligentnie wypełni puste przestrzenie przy pomocy odpowiednich danych z obrazu.

Więcej informacji można znaleźć w części na temat automatycznego wypełniania pustych krawędzi podczas prostowania obrazu.

Naprawa efektu czerwonych oczu u zwierzęcia

Usuń okropny efekt czerwonych ze zdjęć Twoich zwierząt. Lampa błyskowa Twojego aparatu to jedna z przyczyn powstawania efektu czerwonych oczu. Ale robienie zdjęcia zwierzęciu w pomieszczeniu lub przy słabym świetle bez lampy błyskowej często nie jest możliwe. Skorzystaj z opcji Oczy zwierząt w Narzędziu do usuwania czerwonych oczu, aby uzyskać bardziej realistycznie wyglądające oczy u zwierząt.

Więcej informacji i film można znaleźć w artykule poświęconym naprawie efektu czerwonych oczu u zwierzęcia.

Drukowanie i udostępnianie zdjęć w module Edytor

Począwszy od Photoshop Elements 12 można korzystać z Edytora do prostego i szybkiego udostępniania i drukowania zdjęć online. Serwisy społecznościowe, na których można udostępniać treści online na Revel, Flickr, Twitter, Smugmug, czy Facebook. Dostawcy usług, z których można skorzystać w celu wydrukowania zdjęć i prac artystycznych to między innymi Shutterfly, Costco, Photoworld itd.

Dostępność usług udostępniania i drukowania online zależy jednak od Twojej lokalizacji. Opis usług oraz informacje o ich dostępności można znaleźć w artykule poświęconym drukowaniu i udostępnianiu zdjęć online.

Albumy Revel w Edytorze

Integracja z usługą online Revel objęła teraz także Photoshop Elements Editor. Możesz teraz mieć dostęp do dowolnych zdjęć Revel w programie Editor, korzystając z listy rozwijanej Skrzynka na fotografie. Do usługi Revel należy się jednak logować jedynie przez Organizer. Niektóre ważne funkcje w programie Editor:

  • Jeśli zalogowano się do usługi Revel (w module Organizator), to wszystkie foldery Revel wyświetlane są w programie Edytor (w liście rozwijanej Skrzynka zdjęć).
  • Zdjęcia z albumów w Revel, które zostały pobrane w Organizatorze, są dostępne do użycia w Edytorze (w liście rozwijanej Skrzynka zdjęć)
  • Wszelkie okna dialogowe wyświetlające foldery (i opcje wyboru zdjęć z folderów) dostępne już w Organizer będą wyświetlały Twoje foldery Revel jako pobrane zdjęcia. Przykładowo, w oknie dialogowym Drukuj w programie Editor możesz wybrać dodawanie zdjęć z Twoich albumów Revel, klikając przycisk +,
  • Wszelkie zmiany dokonane w zdjęciach z Revel lub wersjach zdjęć Revel, które stworzyłeś, są automatycznie synchronizowane z powrotem z Twoim kontem Revel. Agent Revel działający na komputerze stale monitoruje foldery Revel i zapewnia ich ciągłą synchronizację.
  • Wszelkie zmiany Twoich zdjęć Revel online dokonane w innych aplikacjach są automatycznie aktualizowane na komputerze w programie Photoshop Elements Organizer.

Otwieranie plików w formacie Camera Raw

Pozycja menu Otwórz jako została zastąpiona opcją Otwórz jako Camera Raw. Możesz teraz otwierać pliki bezpośrednio w oknie dialogowym Adobe Camera Raw i obrabiać je przed otwarciem w celu dalszej obróbki w Photoshop Elements Editor. Możesz skorzystać z okna dialogowego ACR do otwierania plików typu:

  • Photoshop,
  • Camera Raw,
  • JPEG i
  • TIFF.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto