Dowiedz się, jak połączyć się z programem Photoshop CC z programu Photoshop Express.

Uwaga:

Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników systemu iOS.

Włącz połączenia zdalne w programie Photoshop CC

Aby połączyć się z programem Photoshop CC za pomocą programu Photoshop Express:

 1. Uruchom program Adobe Photoshop CC na swoim komputerze z systemem Windows lub komputerze Mac.

 2. Wybierz opcję Edycja > Połączenia zdalne.

 3. Wybierz opcję Włącz połączenia zdalne.

 4. Utwórz hasło i kliknij przycisk OK.

  kvlr_1

  Uwaga:

  Jeśli nie możesz połączyć się z programem Photoshop CC:

  • Upewnij się, że urządzenie z zainstalowanym programem Photoshop CC i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
  • Upewnij się, że wersja programu Photoshop CC to 16.0.0 lub nowsza. Aby to sprawdzić:

  1. Uruchom program Photoshop CC.

  2. Wybierz kolejno opcje Photoshop > Informacje na temat programu Photoshop (na komputerze Mac) lub Pomoc > Informacje na temat programu Photoshop (w systemie Windows).

  3. Aby zaktualizować go do najnowszej wersji, wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje w programie Photoshop CC.

  4. Uruchom ponownie aplikację Photoshop Express i dotknij ikony Efekty Photoshop w dolnym panelu, aby ponownie się połączyć.

  • Upewnij się, że opcja Połączenie zdalne jest włączona w programie Photoshop CC.

Nawiąż połączenie z programem Photoshop CC z programu Photoshop Express

 1. Upewnij się, że urządzenie z zainstalowanym programem Photoshop CC i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

 2. Otwórz program Photoshop Express i dotknij ikony Efekty Photoshop  w dolnej części panelu ekranu.

 3. Wybierz efekt, który chcesz zastosować. Program Photoshop Express wyszuka dostępne serwery.

  Image1
  Wybierz pożądany efekt z dolnego panelu.
  Image2
  Aplikacja wyszukuje dostępne serwery.

 4. Wybierz serwer (Nazwa usługi) znajdujący się na liście na drugim ekranie instrukcji.

  IMage3
 5. Po wprowadzeniu hasła utworzonego w programie Photoshop CC możesz zacząć używać Efektów Photoshop. Wybrany efekt zostanie zastosowany do zdjęcia.

  Image4
  Wprowadź hasło. Możesz także wybrać opcję Zapisz hasło i połączyć się automatycznie, by nie trzeba było logować się przy każdym użyciu funkcji.
  Image5
  Wybierz pożądany efekt dla swojego zdjęcia i zobacz zmianę w czasie rzeczywistym.

  Uwaga:

  Aby wyłączyć ustawienie automatycznego łączenia w programie Photoshop Express, wyłącz zapisywanie hasła i automatyczne łączenie. 
  Jeśli masz już włączone automatyczne łączenie, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Preferencje > Resetuj połączenia programu Photoshop CC i kliknij przycisk Tak.

Wpisz hasło

Image4

Aby wyłączyć ustawienie automatycznego łączenia w programie Photoshop Express, wyłącz zapisywanie hasła i automatyczne łączenie.
Jeśli masz już włączone automatyczne łączenie, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Preferencje > Resetuj połączenia programu Photoshop CC i kliknij przycisk Tak.

Występują problemy podczas korzystania z efektów Photoshop?

Problem: Nie można wykryć programu Photoshop CC działającego na komputerze z systemem Windows lub Mac

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że urządzenie z zainstalowanym programem Photoshop CC i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 • Upewnij się, że wersja programu Photoshop CC to 16.0.0 lub nowsza. Aby wykonać to działanie:
 1. Uruchom program Photoshop CC na swoim komputerze z systemem Windows lub komputerze Mac.

 2. Wybierz kolejno opcje Photoshop > Informacje na temat programu Photoshop (na komputerze Mac) lub Pomoc > Informacje na temat programu Photoshop (w systemie Windows).

 3. Jeśli masz wersję starszą niż 14.0, zaktualizuj program do najnowszej wersji, wybierając opcję Pomoc > Aktualizacje w programie Photoshop CC.

Sprawdź, czy połączenie zdalne jest włączone w Twoim programie Photoshop CC. Aby wykonać to działanie:

 1. Wybierz opcję Edytuj w programie Photoshop CC.

 2. Wybierz opcję Połączenia zdalne.

 3. Wybierz opcję Włącz połączenia zdalne.

 4. Dodaj nazwę usługi i hasło.

 5. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie program Photoshop.

Problem: Nie można połączyć się z programem Photoshop CC na komputerze z systemem Windows lub Mac

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że urządzenie z zainstalowanym programem Photoshop CC i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 • Uruchom ponownie program Photoshop Express i dotknij ikony Połącz z programem Photoshop, aby ponownie się połączyć.
 • Uruchom ponownie program Photoshop CC i połącz ponownie.
 • Upewnij się, że ustawienia programu Photoshop CC nie są blokowane przez ustawienia Zapory sieciowej.
 • Zresetuj ustawienia połączenia w programie Photoshop Express. Aby to zrobić, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Preferencje > Resetuj połączenia programu Photoshop CC > Tak i ponownie połącz się z programem Photoshop CC.

Problem: Pojawia się błąd „Obraz nie jest już otwarty w aplikacji Photoshop CC”.

Rozwiązanie

 • Otwórz obraz ponownie i ponów próbę.
 • Ponownie otwórz obraz w programie Photoshop Express i dotknij ikony Połącz z programem Photoshop.

Problem: Nie można zastosować efektów Photoshop

Rozwiązanie

 • Sprawdź, czy w programie Photoshop CC otwarte jest dowolne modalne okno dialogowe, takie jak menu narzędzia, menu kontekstowe lub wybrane narzędzie. Jeśli tak, zamknij to okno dialogowe i ponownie zastosuj efekt w programie Photoshop Express.