Poznaj rozmieszczenie narzędzi i funkcji, a także najważniejsze skróty.

Zdobyta wiedza: Zapoznanie z interfejsem programu Photoshop na tablet iPad

Narzędzia i ich opcje

 • Aby wybrać narzędzie, stuknij je na pasku narzędzi. Jeśli narzędzie ma ustawienia, zostanie otwarty jego pasek opcji.
 • Pasek opcji narzędzia możesz przesunąć w dowolne miejsce, a także zadokować u dołu paska narzędzi.
 • Niektóre narzędzia możesz przytrzymać lub stuknąć dwukrotnie, aby wyświetlić ich alternatywy.
 • Aby otworzyć próbnik kolorów i wybrać kolor, stuknij przełącznik kolorów narzędzia i tła na pasku narzędzi.
 • Aby zamienić kolory w przełączniku, przesuń na nich w dół lub w górę.

Gesty

 • Aby wyświetlić legendę gestów dotykowych, stuknij znak zapytania i wybierz polecenie Wyświetl gesty. Na przykład:
 • Ściśnięcie lub rozsunięcie palcami pozwala zmienić powiększenie.
 • Przeciąganie palcami pozwala panoramować obraz.
 • Stuknięcie dwoma palcami powoduje cofnięcie operacji. Stuknięcie trzema palcami powoduje ponowienie operacji.

Skrót dotykowy

Okrąg w lewym dolnym rogu to skrót dotykowy. Pozwala on wygodnie używać dodatkowych funkcji, szczególnie gdy nie korzystasz z klawiatury. Aby wyświetlić legendę dostępnych skrótów dotykowych, stuknij znak zapytania i wybierz polecenie Wyświetl skróty dotykowe. Na przykład:

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie.
 2. Trzymaj pole skrótu dotykowego podczas przeciągania obrazu. Zmienia to skutek przesuwania — ruch jest ograniczany do pionu, poziomu lub przekątnej.
 3. Naciśnij pole skrótu dotykowego podczas przesuwania palcem po zewnętrznym okręgu i przytrzymaj je podczas przeciągania obrazu. Pozwala to powielić zaznaczoną warstwę.

Skróty klawiaturowe

Program Photoshop na tablet iPad pozwala używać klawiatury oraz skrótów klawiaturowych.

 • Aby wyświetlić legendę skrótów dotykowych, na przykład zobaczyć, że klawisze Command+Z cofają operacje, stuknij znak zapytania i wybierz polecenie Wyświetl skróty klawiaturowe.

Warstwy

Warstwy możesz przeglądać w widoku kompaktowym (zapewniającym więcej miejsca do pracy) lub szczegółowym, który zawiera więcej informacji. U góry paska narzędzi są dostępne te opcje:

 • Aby włączyć szczegółowy widok warstw, stuknij drugą ikonę.
 • Aby włączyć kompaktowy widok warstw, stuknij drugą ikonę.

Ikony na środku paska zadań pozwalają sterować innymi funkcjami dotyczącymi warstw. Na przykład:

 • Aby zmienić widoczność zaznaczonej warstwy, stuknij ikonę oka.
 • Aby dodać maskę do zaznaczonej warstwy, stuknij ikonę maski.
 • Aby otworzyć dodatkowe polecenia związane z warstwami, stuknij ikonę wielokropka.

Właściwości warstw

Panel Właściwości warstwy zawiera parametry warstw, takie jak krycie czy tryb mieszania.

 • Aby otworzyć ten panel, stuknij trzecią ikonę u góry paska zadań.

Udostępnianie i zapisywanie

 • Aby wyeksportować obraz do różnych lokalizacji, stuknij ikonę Udostępnij u góry ekranu.
 • Podczas pracy, co kilka minut obraz jest automatycznie zapisywane w chmurze Adobe. Nie musisz się przejmować zapisywaniem.

 

Kolejny temat: Skrót dotykowy

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto