Problem

Podczas uruchamiania programu Photoshop wyświetlany jest co najmniej jeden z następujących komunikatów o błędach:

  • Nie można załadować modułu FastCore Routines, ponieważ nie jest on obsługiwany w tej wersji programu Photoshop.
  • Nie można załadować modułu Multiprocessor Support, ponieważ nie jest on obsługiwany w tej wersji programu Photoshop.
  • Nie można załadować modułu MMXCore Routines, ponieważ nie jest on obsługiwany w tej wersji programu Photoshop.

Przyczyna

Przyczyną problemu może być jedna z wymienionych poniżej:

  • Preferencje dodatku plug-in w programie Photoshop mogły zostać ustawione w taki sposób, że Folder dodatkowych dodatków plug-in wskazuje na folder dodatków plug-in.
  • Używasz starszych dodatków plug-in.

Rozwiązanie

Wykonaj zadania opisane w jednym z następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Zmień preferencje programu Photoshop w taki sposób, by Folder dodatkowych dodatków plug-in nie wskazywał na folder dodatków plug-in.

  1. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Dodatki plug-in.

  2. Usuń zaznaczenie opcji Folder dodatkowych dodatków plug-in.

Rozwiązanie 2: Usuń stare dodatki plug-in innych firm.

Usuń wszystkie dodatki plug-in innych firm z programu Photoshop > folderu Dodatki plug-in.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online