Problem

Przy uruchamianiu programu Adobe Photoshop CS5 (lub CS4, CS3) w systemie Mac OS zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

"Brak jednego lub więcej plików w folderze Adobe Application Support, niezbędnych do uruchomienia programu Photoshop. Proszę uruchomić instalator Photoshop i przeinstalować program Photoshop."

Rozwiązanie

Jeśli przed wystąpieniem tego błędu uruchomiono Archive And Install i nie usunięto zarchiwizowanego folderu systemowego, należy zastosować Rozwiązanie 1. Jeśli tak się nie stało, należy zastosować Rozwiązanie 2. (Zarchiwizowany folder systemowy znajduje się w folderze /Library/Previous Systems.)

Rozwiązanie 1: Skopiuj Adobe Unit Types.osax ze zarchiwizowanego folderu ScriptingAdditions.

 1. Zamknij program Photoshop.
 2. W opcji Finder wybierz opcję Przejdź > Komputer.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku uruchomieniowego.
 4. Otwórz folder Previous Systems.
 5. Otwórz najnowszy folder z folderu Previous Systems.
 6. Otwórz folder Biblioteka. (Zarchiwizowany folder Biblioteka, a nie bieżący folder Biblioteka.)

 7. Otwórz folder ScriptingAdditions.
 8. W folderze ScriptingAdditions wybierz Adobe Unit Types.osax.
 9. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Kopiuj.
 10. Wybierz kolejno polecenia Idź > Komputer
 11. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku uruchomieniowego.
 12. Otwórz folder Biblioteka. (To jest bieżący folder Biblioteka.)
 13. Wyszukaj folder ScriptingAdditions w folderze Biblioteka. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli folder ScriptingAdditions istnieje, otwórz folder ScriptingAdditions.
  • Jeśli folder ScriptingAdditions nie istnieje, wybierz kolejno opcje Plik > Nowy folder i nadaj nazwę nowemu folderowi ScriptingAdditions (bez spacji). Następnie otwórz ten nowy folder ScriptingAdditions.
 14. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Wklej. Plik Adobe Unit Types.osax zostanie przywrócony we właściwej lokalizacji.

Rozwiązanie 2: Przywróć plik Adobe Unit Types.osax, ponownie instalując program Photoshop.

Photoshop CS5 lub CS4

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli program Photoshop CS5 lub CS4, lub pakiet Creative Suite 5 lub 4 został zakupiony jako oprogramowanie fizyczne, włóż dysk instalacyjny DVD-ROM do stacji dysków DVD komputera.
  • Jeśli program Photoshop CS5 lub CS4, lub pakiet Adobe Creative Suite 5 lub 4 został pobrany ze sklepu Adobe Online Store, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku (.dmg) lub pobrane pliki. (Jeśli plik lub pliki obrazu dysku nie zostały zachowane po oryginalnej instalacji, pobierz je ponownie. Zaloguj się pod adresem www.adobe.com/membership, kliknij opcję Wyświetl historię zamówień i znajdź na liście swoje zamówienie.)
 3. Kliknij dwukrotnie plik o nazwie Instalacja na dysku instalacyjnym DVD-ROM lub obrazie dysku.
 4. Wybierz pozycję Adobe Photoshop z listy Zainstalowane produkty.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Photoshop CS3

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli program Photoshop CS3 lub pakiet Adobe Creative Suite 3 został zakupiony jako oprogramowanie fizyczne, włóż dysk instalacyjny DVD-ROM do stacji dysków DVD komputera.
  • Jeśli program Photoshop CS3 lub pakiet Adobe Creative Suite 3 został pobrany ze sklepu Adobe Online Store, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku (.dmg) lub pobrane pliki. (Jeśli plik lub pliki obrazu dysku nie zostały zachowane po oryginalnej instalacji, pobierz je ponownie. Zaloguj się pod adresem www.adobe.com/membership, kliknij opcję Wyświetl historię zamówień i znajdź na liście swoje zamówienie.)
 3. Kliknij dwukrotnie plik o nazwie Instalacja na dysku instalacyjnym DVD-ROM lub obrazie dysku.
 4. Kliknij przycisk Zainstaluj lub Zainstaluj ponownie.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli program Photoshop CS3 został zakupiony jako produkt autonomiczny, pomiń te czynności i przejdź do Kroku 7.
  • Jeśli program Photoshop CS3 należy do pakietu Adobe Creative Suite 3 wybierz pozycję Adobe Photoshop CS3 w sekcji Wybierz składniki do ponownej instalacji. Usuń zaznaczenie innych aplikacji w tej sekcji. Jeśli w sekcji Wybierz składniki do instalacji są jakieś elementy, usuń ich zaznaczenie.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij opcję Zainstaluj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dodatkowe informacje

Ten błąd oznacza, że plik pomocniczy programu Photoshop – Adobe Unit Types.osax – nie znajduje się w spodziewanej lokalizacji, /Library/ScriptingAdditions.

Błąd ten występuje najczęściej po użyciu metody Archive And Install do uaktualnienia lub ponownej instalacji systemu Mac OS X. W przypadku Archive And Install instalator systemu Mac OS X przenosi istniejące pliki systemowe do nowego folderu, a następnie zapisuje nowe pliki systemowe. Błąd ten występuje, ponieważ instalator systemu Mac OS X przenosi plik Adobe Unit Types.osax i go nie odtwarza.

Błąd ten jest widoczny, nawet jeśli polecenie Archive And Install nie zostało wykonane. Np. jeśli został uruchomiony program do odinstalowywania dla innych wersji programu Photoshop na tym samym komputerze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online