Problem

Podczas przeglądania plików przy użyciu panelu programu Mini Bridge w programie Photoshop, InDesign lub InCopy w polu tekstowym zawartości zostaje wyświetlony następujący komunikat:

„Oczekiwanie na program Bridge”.

Nie zostają wyświetlone żadne pliki ani foldery.

Do komunikacji z programem Adobe Bridge program Mini Bridge używa operacji w tle o nazwie SwitchBoard. Jeśli operacja SwitchBoard nie może otworzyć programu Adobe Bridge, wtedy program Mini Bridge nie może wyświetlić plików. Ten problem występuje również, jeśli program Photoshop, InDesign lub InCopy nie może nawiązać komunikacji z programem Adobe Bridge przy użyciu operacji SwitchBoard. Rozwiązania błędu „Oczekiwanie na program Bridge” obejmuje naprawę komunikacji za pomocą operacji SwitchBoard. Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności i zakończ wykonywanie zadań, jeśli problem zostanie rozwiązany.

Rozwiązanie 1: Odtwórz pliki preferencji operacji SwitchBoard.

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. W narzędziu Finder (Mac OS) lub Eksploratorze Windows (Windows) przejdź do jednego z następujących folderów:

  • Mac OS X: /Users/Nazwa użytkownika/Library/Preferences/Adobe
  • Windows 7/Vista: C:\Users\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Adobe
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Application Data\Adobe

  Uwaga: Zastąp tekst Nazwa użytkownika powyżej nazwą konta użytkownika w systemie Mac OS lub Windows.

 3. Usuń folder operacji SwitchBoard.
 4. Ponownie uruchom komputer.
 5. Otwórz program Photoshop, InDesign lub InCopy, a następnie otwórz panel programu Mini Bridge.

Rozwiązanie 2: Dodaj operację SwitchBoard do listy wyjątków oprogramowania zapory.

Oprogramowanie zapory służy do ochrony komputerów przed zagrożeniami w Internecie. Oprogramowanie zapory obejmuje np. takie programy jak Mac OS Application Firewall, McAfee, Norton, Windows Firewall oraz ZoneAlarm.

Jeśli oprogramowanie zapory uniemożliwia jednak operacji SwitchBoard komunikację z programem Adobe Bridge, program Mini Bridge nie może wyświetlać plików. Większość oprogramowania zapory może przechowywać listę wyjątków, tj. listę programów, które mogą uzyskiwać dostęp do zasobów sieciowych. Możliwe, że w oprogramowaniu zapory lista ta nosi nazwę „białej listy” lub „listy dozwolonych”.

Instrukcje dotyczące dodawania wyjątku do oprogramowania zapory można znaleźć w dokumentacji oprogramowania zapory lub uzyskać u jej producenta.

Operacja SwitchBoard jest instalowana w jednym z następujących folderów docelowych:

 • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app
 • 32-bitowe wersje systemu Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
 • 64-bitowe wersje systemu Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

Po dodaniu operacji SwitchBoard do listy dodatków oprogramowania zapory uruchom ponownie komputer. Otwórz program Photoshop, InDesign lub InCopy, a następnie otwórz panel programu Mini Bridge.

Rozwiązanie 3: (Windows) Upewnij się, że plik hostów w systemie Windows zawiera domyślne wpisy.

Operacja SwitchBoard wskazuje na serwer localhost, co stanowi nazwę wewnętrzną komputera używaną do komunikacji z programem Adobe Bridge. Domyślnie plik „hostów” w systemie Windows zawiera odnośnik do localhost. Jeśli plik hostów nie zawiera jednak tego pliku lub jeśli wpis jest nieprawidłowy, program Mini Bridge nie może uzyskać dostępu do zawartości.

Aby ustalić, jakie informacje są wymagane w pliku hostów do używanej wersji systemu Windows, zobacz artykuł 972034 Pomocy technicznej firmy Microsoft. Artykuł ten zawiera również informacje dotyczące resetowania pliku hostów do ustawień domyślnych.

Rozwiązanie 4: (Windows) Wyczyść kryptograficzna bazę danych systemu Windows i zresetuj operację SwitchBoard.

Gdy operacja SwitchBoard jest uruchamiana na komputerze po raz pierwszy, używa informacji z kryptograficznej bazy danych systemu Windows podczas tworzenia wartości w rejestrze i pliku switchboard.ini. Jeśli operacja SwitchBoard nie może odczytywać tej bazy danych, wtedy wszystkie uzyskane wartości rejestru oraz dane w pliku switchboard.ini są nieprawidłowe. Te nieprawidłowe pliki uniemożliwiają działanie operacji SwitchBoard.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom (Windows XP) lub kliknij menu Start (Windows Vista lub Windows 7), wpisz "%appdata%\Microsoft\Crypto" (łącznie z cudzysłowem) i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zmień nazwę folderu RSA np. na oldRSA.
 4. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom (Windows XP) lub kliknij menu Start (Windows Vista lub Windows 7) i wpisz regedit , a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Edytor rejestru systemu
 5. W lewym okienku Edytora rejestru systemu przejdź do lokalizacji HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\IAC. Wybierz klucz IAC.
 6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wartość MD5ID i wybierz przycisk Usuń. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Potwierdź usunięcie wartości.
 7. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wartość identyfikatora użytkownika i wybierz przycisk Usuń. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Potwierdź usunięcie wartości.

 8. Zamknij Edytor rejestru systemu.
 9. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom (Windows XP) lub kliknij menu Start (Windows Vista lub Windows 7), wpisz "%appdata%\Adobe\SwitchBoard" (łącznie z cudzysłowem) i naciśnij klawisz Enter.
 10. Usuń plik switchboard.ini. (Jeśli nie widać rozszerzenia nazwy pliku .ini, usuń plik typu zgodnego z opcją Ustawienia konfiguracji. Plik ma ikonę, która wygląda jak notatnik z kołem zębatym na górze).
 11. Uruchom ponownie komputer, otwórz program Photoshop, InDesign lub InCopy, a następnie otwórz panel programu Mini Bridge.

Rozwiązanie 5: Utwórz inne konto użytkownika.

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać operacji SwitchBoard dostęp do niezbędnych plików lub ich utworzenie. Utwórz konto z takimi samym uprawnieniami co konto bieżące, zaloguj się na nowym koncie, a następnie uruchom aplikacje firmy Adobe.

Pomoc podczas tworzenia konta użytkownika można uzyskać w następujących dokumentach:

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online