Problem

W zakładce Zdjęcia LR startowego obszaru roboczego programu Photoshop, po wybraniu zdjęcia z usługi Lightroom i kliknięciu opcji Importuj wybrane, zdjęcie nie jest importowane a przed jego nazwą pojawia się ikona krzyżyka .

Błąd importu
Nie można importować zdjęć z usługi Lightroom

Rozwiązanie

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Kliknij jedno z poniższych łączy pobierania i zapisz plik na komputerze.

 3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby wyodrębnić jego zawartość.

 4. Aby rozpocząć instalację, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Windows: Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe dostępny w wyodrębnionym folderze.

  Mac: Kliknij dwukrotnie plik Install.app w wyodrębnionym folderze.

 5. Rozpocznie się instalacja. Wyświetlany jest postęp instalacji.

  Postęp instalacji
  Postęp instalacji
 6. Po zakończeniu instalacji uruchom program Photoshop i zaimportuj zdjęcia w karcie Zdjęcia LR. Zdjęcia zostaną zaimportowane pomyślnie, co wskazuje ikona   przed nazwą pliku.

  Import powiódł się
  Udało się zaimportować zdjęcia

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online