Problem

Rozszerzenie Mini Bridge, aplikacja Kuler, serwis Adobe Exchange nie zostały dołączone do programu Photoshop CC 2014.

Rozwiązanie

Rozszerzenie Mini Bridge oraz aplikacja Kuler były oparte na przestarzałej technologii i zostały usunięte z programu Photoshop CC 2014.

Aplikacja Adobe Kuler jest obecnie nazywana Adobe Color CC i jest dostępna w sklepie App Store firmy Apple oraz w witrynie sieci Web.

Serwis Adobe Exchange został zastąpiony serwisem Adobe Add-ons. Aby uzyskać do nich dostęp, w programie Photoshop wybierz kolejno opcje Pomoc > Przeglądaj dodatki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online