Problem

Panele lub inne elementy interfejsu użytkownika, które zostały przeniesione na monitor podrzędny, są przenoszone z powrotem na monitor główny, gdy przełączasz na inne aplikacje. Używasz wielu monitorów w systemie Mac OS X 10.9 (Mavericks).

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Usuń zaznaczenie opcji Ekrany mają oddzielne obszary w Panelu sterowania.

 1. Wybierz ikonę Panel sterowania na pasku Dock lub wybierz menu Apple > Preferencje systemowe > Panel sterowania.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Ekrany mają oddzielne obszary.
 3. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Zrzut ekranu tego okna dialogowego znajduje się w uwadze Technote firmy Apple.  

Rozwiązanie 2: Nie przypisuj aplikacji do jednego obszaru.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku Dock.
 2. Przejdź do pozycji Opcje.
 3. W sekcji Przypisz do wybierz opcję Wszystkie pulpity lub Żadne.

Uwaga: Jeśli sekcja Przypisz do nie jest wyświetlana w pozycji Opcje, możliwe, że zostały wyłączone dodatkowe obszary. Utwórz tymczasowy obszar, by opcje Przypisz do były wyświetlane. Więcej informacji dotyczących tworzenia obszarów znajduje się w temacie Mac 101: Użycie Obszarów do organizowania okien i aplikacji.

Dodatkowe informacje

W systemie Mac OS 10.9.x istnieje możliwość przypisania aplikacji do określonego Obszaru. Aplikacja jest zawsze otwierana w tym Obszarze, więc ułatwia to organizację i ograniczenie nieładu na ekranie. Wszystkie elementy tej aplikacji muszą jednak również istnieć w tym samym Obszarze. System operacyjny umożliwia tymczasowe przeniesienie elementów na inny ekran, gdy aplikacja jest aktywna. Jednak w przypadku przełączenia na inny Obszar lub na inną aplikację oraz przełączenia z powrotem system operacyjny przypisuje wszystkie elementy z powrotem do wyznaczonego Obszaru.

Inne problemy, które zostają rozwiązane po usunięciu zaznaczenia tej opcji, to:

 • Można wydłużyć pulpit tak, by został rozciągnięty na oba monitory.
 • Można przeciągnąć kartę w programie Photoshop na monitor podrzędny.
 • Opcja Światła wył. w programie Lightroom ma wpływ na oba monitory.
   

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online