Powrót paneli na monitor główny | macOS

Problem

Jeśli korzystasz z kilku monitorów w systemie macOS, panele, okna i inne elementy interfejsu umieszczone na drugim monitorze wracają do monitora głównego w przypadku przełączenia się na inną aplikację i z powrotem.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Usuń zaznaczenie opcji Ekrany mają oddzielne obszary w Panelu sterowania.

  1. Wybierz ikonę Panel sterowania na pasku Dock lub z menu Apple wybierz opcję Preferencje systemowe > Panel sterowania.
  2. Usuń zaznaczenie opcji Osobne przestrzenie dla monitorów.
  3. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Rozwiązanie 2: Przypisz aplikację taką jak Photoshop do ustawienia Wszystkie Biurka lub Brak.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku Dock.
  2. Przejdź do pozycji Opcje.
  3. W sekcji Przypisz do wybierz opcję Wszystkie pulpity lub Żadne.

Uwaga: Jeśli sekcja Przypisz do nie jest wyświetlana w pozycji Opcje, możliwe, że zostały wyłączone dodatkowe obszary. Utwórz tymczasowy obszar, by opcje Przypisz do były wyświetlane. Więcej informacji dotyczących tworzenia obszarów znajduje się w temacie Praca z wieloma przestrzeniami na Macu.

Informacje dodatkowe

W systemie macOS istnieje możliwość przypisania aplikacji do określonego obszaru. Wymusza to otwieranie tej aplikacji zawsze w danym obszarze, co zapewnia porządek na ekranie. Wszystkie elementy aplikacji muszą jednak również istnieć w tym samym obszarze. System pozwala tymczasowo przenieść elementy aplikacji na inny ekran, ale przełączenie się do innego obszaru lub innej aplikacji i z powrotem powoduje powrót tych elementów na wyznaczony obszar.

Inne problemy, które zostają rozwiązane po usunięciu zaznaczenia tej opcji, to:

  • Okna aplikacji możesz rozciągać na kilka monitorów.
  • Panele programu Photoshop możesz przeciągnąć na drugi monitor.
  • Użycie trybu Lights Out do programu Lightroom wpływa na wszystkie monitory.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto