W przypadku zapisywania w programie Photoshop plik PDF nie otwiera się automatycznie

W przypadku zapisywania pliku w formacie PDF w systemie Mac oraz włączenia opcji Wyświetlaj pliki PDF po zapisaniu w opcjach Zapisz pliki Adobe PDF plik PDF nie otwiera się.

Rozwiązanie: Wyłącz zapisywanie w tle

  1. Przejdź kolejno do opcji Photoshop > Preferencje > Obsługa plików.

  2. Usuń zaznaczenie opcji Zapisz w tle w sekcji Opcje zapisywania plików.

  3. Kliknij przycisk OK.

  4. Zapisz plik jako PDF.

Dodatkowe informacje

Gdy zapisywanie w tle jest włączone, polecenie otwarcia pliku PDF dociera do programu Acrobat (lub domyślnej aplikacji do odczytywania plików PDF) przed zakończeniem tworzenia pliku. Przez wyłączenie tej funkcji można zagwarantować, że polecenie nie zostanie wysłane, dopóki nie zostanie zakończone tworzenie pliku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online