Zniekształcenie obrazu podczas powiększania | Photoshop | Microsoft Surface Book
Wersje produktu, których dotyczy problem Wszystkie
Urządzenia, których dotyczy problem Microsoft Surface Book

Problem

Podczas powiększania obrazu w programie Photoshop na urządzeniu Surface Book widoczne są przejściowe zniekształcenia blokowe. Ten problem występuje bez względu na to, czy procesor grafiki jest włączony (Preferencje > Wydajność > Użyj procesora grafiki).


Sposób obejścia problemu

Zniekształcenie znika po zakończeniu operacji powiększania. Firma Adobe współpracuje z partnerami przy rozwiązaniu tego problemu. W chwili obecnej nie są znane żadne sposoby obejścia problemu.