Problem

Program Photoshop nie może połączyć się za pośrednictwem sieci Wi-Fi z Podglądem urządzenia na urządzeniu przenośnym

Rozwiązania

Patrz kroki poniżej, aby zapoznać się z powszechnymi problemami, które uniemożliwiają programowi Photoshop połączenie się z Podglądem urządzenia.

 1. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona na komputerze i urządzeniu przenośnym.

 2. Sprawdź, czy komputer i urządzenie przenośne są w tej samej sieci Wi-Fi.

  Najpowszechniejszym błędem jest podłączenie urządzenia przenośnego do sieci telefonii komórkowej zamiast do sieci Wi-Fi.

 3. Jeżeli użytkownik jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi i router został ustawiony do maskowania podsieci, należy sprawdzić, czy komputer i urządzenie przenośne są w tej samej podsieci.

 4. Jeżeli użytkownik jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, należy sprawdzić, czy komputer lub urządzenie przenośne nie są podłączone za pośrednictwem sieci VPN.

 5. Należy upewnić się, że router jest ustawiony na sieć LAN.

  Komputer i urządzenie przenośne nie mogą komunikować się ze sobą, gdy włączona jest dowolna sieć WAN.

 6. Sprawdź ustawienia programu antywirusowego, zapory sieciowej i pliku hosta.

  Program antywirusowy, zapora sieciowa i plik hosta mogą blokować program Photoshop lub urządzenie przed komunikowaniem w sieci użytkownika. 

 7. Użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w chmurze Creative Cloud za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID na komputerze i urządzeniu przenośnym.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online