Ekran główny/okno nowego dokumentu są puste, nieaktywne lub nie są wyświetlane.

Napraw problem z pustym ekranem głównym lub oknem nowego dokumentu w programie Photoshop

Zmień nazwę folderu UXP

Zmień nazwę folderu UXP na ~UXP.

  • (Windows) Przejdź do folderu C:\Program Files\Common Files\Adobe\UXP
  • (macOS) Przejdź do folderu Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/UXP

Wyłącz ekran główny/okna nowego dokumentu

Jeśli nie korzystasz z Ekranu głównego lub nowych okien dialogowych Nowego dokumentu, możesz je wyłączyć.

Przejdź do menu Edytuj (Windows) / Photoshop (macOS) > Preferencje > Ogólne.

W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Użyj starszego formatu okna dialogowego Nowy dokument i usuń zaznaczenie opcji Automatycznie pokazuj ekran główny.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto