Wyłączanie ekranu powitalnego

W wersji próbnej programu nie ma możliwości wyłączenia ekranu powitalnego. Mamy nadzieję, że samouczki okażą się pomocne przy podejmowaniu pierwszych kroków w aplikacji Photoshop CC oraz zapoznawaniu się z nowymi funkcjami dostępnymi w aplikacji Photoshop CC.

Jeśli posiadasz płatne członkostwo w usłudze Creative Cloud, po wczytaniu ekranu powitalnego przewiń na dół ekranu do sekcji Nowe funkcje, Pierwsze kroki lub Wskazówki i techniki. Wybierz opcję Nie pokazuj ponownie ekranu powitalnego. Aby ponownie wyświetlić ekran powitalny, wybierz opcje Pomoc > Witamy.

Uwaga: W najnowszych wersjach systemu Mac OS paski przewijania nie są wyświetlane domyślnie. Aby je włączyć, otwórz Preferencje systemowe > Ogólne. W sekcji Pokazuj paski przewijania wybierz opcję Zawsze lub Podczas przewijania.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Nie pokazuj ponownie ekranu powitalnego, uruchom poniższy skrypt, aby wyłączyć ekran powitalny. Wybierz opcje Pomoc > Witamy.

 1. Zamknij aplikacje Illustrator, InDesign i Photoshop.
 2. Pobierz plik prevent_project_hello_launching.jsx.zip znajdujący się poniżej. Zapamiętaj lokalizację pobierania.
 3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go zdekompresować. W systemie Windows wybierz opcję wyodrębnienia wszystkich plików. Nazwa zdekompresowanego skryptu to prevent_project_hello_launching.jsx. Zapamiętaj lokalizację zdekompresowanego pliku.
 4. Skopiuj zdekompresowany plik do następujących lokalizacji:
  1. Illustrator
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2014\Support Files
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Illustrator
  2. InDesign
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2014\Scripts\startup scripts
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe InDesign
  3. Photoshop CC 2014
   1. Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Startup Scripts CC\Adobe Photoshop
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe Photoshop
 5. Ekran powitalny nie będzie wyświetlany, jeśli nie usuniesz pliku lub nie będziesz go przeglądać za pomocą menu Pomoc.

Pobierz

Uwaga: W aplikacji Photoshop CC 2015 ekran powitalny można wyłączyć poprzez przejście do opcji Preferencje > Ogólne i zaznaczenie pola wyboru znajdującego się przy opcji „Nie pokazuj ekranu powitalnego po uruchomieniu”.

Ekran powitalny nie zostaje wyświetlony

W przypadku niektórych klientów posiadających płatne członkostwo w usłudze Creative Cloud lub wersję próbną oprogramowania ekran powitalny nie jest widoczny. Informacje na temat ekranu powitalnego dostępne są w sekcji Dowiedz się więcej o usłudze Creative Cloud na stronie Adobe.com: https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/tutorials.htm.

Ekran powitalny nie wyświetla się w przypadku użytkowników, którzy nie zalogowali się do konta w usłudze Creative Cloud za pomocą identyfikatora Adobe ID. Zamiast ekranu powitalnego pojawia się okno dialogowe z informacją: „Aby wyświetlić okno dialogowe Witamy, zaloguj się w usłudze Creative Cloud”.

Ekran powitalny nie jest również wyświetlany, jeśli język interfejsu użytkownika w programie Photoshop został ustawiony na inny niż angielski.

Ekran powitalny powoduje zawieszanie się programu Photoshop lub komputera

Sprawdź, czy komputer lub program Photoshop zawiesił się.

 • Przenieś ekran powitalny poprzez przeciągnięcie paska tytułowego.
 • Zamknij ekran powitalny, klikając przycisk zamknięcia.
 • Przejdź do innej aplikacji.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie jest możliwe, zapoznaj się z tematem „Ekran powitalny zawiesza się”.

Jeśli wykonanie powyższych czynności jest możliwe, komputer nie zawiesił się. Jeżeli ekran powitalny jest pusty lub wczytywanie zawartości zajmuje dużo czasu, zapoznaj się z tematem Ekran powitalny jest pusty.

Ekran powitalny zawiesił się

Ekran powitalny wygląda, jakby się zawiesił, lecz tak naprawdę jego zawartość jest długo wczytywana. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby stwierdzić, czy ekran powitalny zawiesił się, czy nie.

Jeśli ekran powitalny zawiesił się, spróbuj wykonać następujące czynności:

Rozwiązanie 1: Wyczyść ostatnio używane pliki.

Jeśli ekran powitalny zawiesił się, spróbuj go zamknąć. Jeśli możesz zamknąć ekran i kontynuować pracę w programie Photoshop, problem mogły spowodować znaki zawarte w ostatnio otworzonym pliku. Wybierz opcje Plik > Otwórz ostatnio używany > Wyczyść listę ostatnio używanych plików, aby usunąć te dane z historii programu Photoshop.

Rozwiązanie 2: Zaktualizuj lub wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

Wyświetlanie ekranu powitalnego może być blokowane przez przestarzałą lub uszkodzoną wersję oprogramowania antywirusowego. Wyłącz na chwilę oprogramowanie antywirusowe i sprawdź, czy ekran powitalny wyświetla się bez problemu. Jeżeli tak, ponownie zainstaluj lub aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.

Ekran powitalny jest pusty

Ekran powitalny jest oparty na języku HTML. Wszelkie elementy, które mogą wpływać na wczytywanie stron internetowych, mogą również oddziaływać na ekran powitalny, w tym skanery wirusów, zapory i błędy połączeniem sieciowym.

Rozwiązanie 1: Zamknij ekran powitalny i kontynuuj pracę w programie Photoshop.

Możliwe, że ekran powitalny nie zawiesił się, więc spróbuj go zamknąć i kontynuuj pracę w programie Photoshop.

Rozwiązanie 2: Wyzeruj preferencje.

Aby ponownie utworzyć pliki preferencji programu Photoshop, uruchom aplikację, jednocześnie przytrzymując klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS). Po wyświetleniu komunikatu „Czy usunąć plik ustawień programu Adobe Photoshop?”, kliknij przycisk Tak. 

Rozwiązanie 3: Zaktualizuj lub wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

Wyświetlanie ekranu powitalnego może być blokowane przez przestarzałą lub uszkodzoną wersję oprogramowania antywirusowego. Wyłącz na chwilę oprogramowanie antywirusowe i sprawdź, czy ekran powitalny wyświetla się bez problemu. Jeżeli tak, ponownie zainstaluj lub aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.

Rozwiązanie 4: Jeśli ekran powitalny jest pusty i wyświetla się komunikat „JavaScript Prompt - File:/// , WYMAGANE POŚWIADCZENIA SERWERA”, uruchom inną przeglądarkę i zaloguj się do lokalnej sieci za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Rozwiązanie 5: Umieść odpowiednie adresy URL na białej liście w zaporze

Zawartość ekranu powitalnego jest wczytywana z poniższych adresów URL. Gdy są one zablokowane, ekran powitalny jest pusty.

 • helpx.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • adobe.demdex.net
 • stats.adobe.com

Rozwiązanie 6: Wyłącz połączenie sieciowe

Ekran powitalny próbuje zaktualizować zawartość przy użyciu dostępnego połączenia sieciowego. W przypadku blokowania tej komunikacji przez jakiekolwiek zabezpieczenie sieciowe ekran powitalny nie zostanie wczytany. Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, ekran powitalny zostaje wczytany ze wstępnie zainstalowaną zawartością w trybie offline. Jeśli ekran powitalny zostaje wczytany pomimo braku połączenia z siecią, oznacza to, że inne zabezpieczenie, o którym nie wspomniano powyżej, może wciąż blokować ekran powitalny. Dalsze kroki opisano w temacie Rozwiązywanie problemów z łącznością.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online