Uwaga:

Szukasz informacji dotyczących najbardziej aktualnej wersji programu Photoshop CC? Zobacz temat Dodatek plug-in do skanera obsługujący protokół TWAIN.

TWAIN jest interfejsem, który służy do importowania z urządzeń do przetwarzania obrazów, takich jak skanery. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Grupy roboczej protokołu TWAIN.Dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN w programie Photoshop łączy się ze zgodnym urządzeniami, które są zainstalowane na komputerze.

Program Photoshop CS6 i protokół TWAIN

UWAGA: Nie używaj dodatku plug-in obsługującego protokół TWAIN pobranego dla programu Photoshop CS5. Należy zainstalować program Photoshop CS6 oraz nowszą wersję dodatku plug-in obsługującego protokół TWAIN dla programu Photoshop CS6 oraz jego nowszych wersji.

Protokół TWAIN stanowi najczęściej używaną technologię wykorzystywaną do skanowania w wielu wersjach programu Photoshop. Nie zawsze jest on jednak aktualizowany dla nowych systemów operacyjnych i dlatego może działać gorzej niż inne rozwiązania skanowania, np. narzędzia innych firm takie jak VueScan, oprogramowanie dołączone do skanera lub inne technologie skanowania. Te narzędzia innych firm są dedykowanymi rozwiązaniami w zakresie skanowania i są bardziej odpowiednie do skanowania o krytycznym znaczeniu lub skanowania w dużych ilościach. Jeśli używasz aplikacji do skanowania innej firmy, zapisz zeskanowane obrazy jako pliki TIFF, następnie otwórz je w programie Photoshop.

Protokół TWAIN powinien wystarczyć do podstawowych zadań skanowania, ale jeśli podczas jego używania wystąpią błędy, wypróbuj jedną z pozostałych technologii skanowania opisanych poniżej.

Uwaga: Aby użyć dowolnej technologii skanowania, należy zainstalować sterownik skanera. Prawdopodobnie powinien on być zainstalowany razem z systemem operacyjnym, ale może wystąpić potrzeba skontaktowania się z producentem skanera, szczególnie w przypadku starszych skanerów.

Windows
W systemie Windows można używać dodatku plug-in obsługującego protokół TWAIN programu Photoshop w przypadku korzystania z programu Photoshop CS6 lub jego nowszej wersji w trybie 32-bitowym. Protokół TWAIN nie jest obsługiwany w programie Photoshop, gdy jest uruchamiany w trybie 64-bitowym. Jeśli potrzebujesz rozwiązania do skanowania w przypadku uruchamiania programu Photoshop w trybie 64-bitowym, użyj interfejsu WIA (Windows Image Acquisition) do swojego urządzenia, jeśli jest dostępny. Interfejs WIA jest również dostępny do użytku w przypadku uruchamiania programu Photoshop w trybie 32-bitowym. Skontaktuj się z producentem skanera, aby uzyskać więcej informacji.

Mac OS
W systemie Mac OS można używać dodatku plug-in obsługującego protokół TWAIN do skanowania podczas korzystania z programu Photoshop CS6 (program Photoshop CS6 i jego nowsze wersje są uruchamiane tylko w trybie 64-bitowym). Niewielu producentów skanerów wydało 64-bitowe wersje sterowników skanerów, więc użycie protokołu TWAIN może nie być możliwe. Skontaktuj się z producentem skanera, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli producent skanera nie obsługuje skanowania w trybie 64-bitowym lub występują problemy ze skanowaniem przy użyciu protokołu TWAIN, można skanować do programu Photoshop za pomocą technologii ImageKit firmy Apple, która jest wbudowana w programie Photoshop, nie wymaga instalacji dodatku plug-in i pozwala na dostęp do wielu skanerów.

Dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN jest dostępny z innymi opcjonalnymi dodatkami plug-in dla programu Photoshop CS6 i jego nowszych wersji:

Po pobraniu właściwego pliku kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

Windows
Uwaga: W systemie Windows dodatek plug-in do pobrania obsługujący protokół TWAIN może być tylko w wersji 32-bitowej.

Aby zainstalować dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN dla systemu Windows:

 1. Zamknij program Photoshop.
 2. Skopiuj dodatek plug-in Twain_32.8BA z folderu Optional Plug-ins Win32/Plug-ins do odpowiedniego folderu poniżej.
  1. Windows XP: \\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-Ins\
  2. Windows Vista i Windows 7 (wersja 32-bitowa): C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja]\Plug-Ins\
  3. Windows Vista i Windows 7 (wersja 64-bitowa): C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja]\Plug-Ins\
 3. Otwórz ponownie program Photoshop.
 4. Pobierz najnowszy sterownik skanera z witryny producenta skanera i zainstaluj sterownik.
 5. Podłącz skaner do systemu.

Aby użyć protokołu TWAIN do skanowania obrazów do programu Photoshop:

 1. Otwórz program Photoshop w wersji 32-bitowej, klikając skrót „Adobe Photoshop CS6 (wersja 32-bitowa)”.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Importuj > [nazwa skanera].

Mac OS

 1. Zamknij program Photoshop.
 2. Skopiuj plik TWAIN.plugin z folderu Pobrane do folderu Applications/Adobe Photoshop [Wersja]/Plug-ins.
 3. Otwórz ponownie program Photoshop.
 4. W celu użycia protokołu TWAIN w programie Photoshop wybierz kolejno opcje Plik > Importuj > [nazwa skanera].

Program Photoshop CS5 i protokół TWAIN

W systemie Windows dodatek plug-in do pobrania obsługujący protokół TWAIN może być tylko w wersji 32-bitowej.

W systemie Mac OS aktualizacja programu Photoshop CS5 12.0.4 obejmuje poprawki protokołu TWAIN, a dodatek plug-in do pobrania obsługujący protokół TWAIN rozwiązuje jeszcze dwa problemy: można skanować wiele dokumentów równocześnie i program Photoshop już nie ulega awarii podczas wykonywania drugiego zadania skanowania.

W systemie Mac OS 10.6.x dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN obsługuje działanie programu Photoshop CS5 w wersji 64-bitowej. Wtedy jednak producent skanera musi zapewnić sterownik skanera w wersji 64-bitowej, a niewielu producentów tak robi. Skontaktuj się z producentem skanera, aby ustalić, czy dostępny jest sterownik w wersji 64-bitowej. Jeśli nie, uruchom program Photoshop w wersji 32-bitowej.

Program Photoshop CS4 i protokół TWAIN

W 32-bitowych wersjach systemu Windows dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN programu Photoshop jest instalowany domyślnie. Ze względu na to, że dodatek plug-in nie jest w wersji 64 -bitowej, program Photoshop nie instaluje go w 64-bitowych wersjach systemu Windows.

W systemie Mac OS dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN programu Photoshop nie jest instalowany domyślnie. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące instalacji.Jeśli dodatek plug-in jest potrzebny w systemie Mac OS 10.6, firma Adobe stanowczo zaleca, aby najpierw zainstalować warstwę Rosetta. Więcej informacji dotyczących pracy z warstwą Rosetta można znaleźć na forach pomocy technicznej firmy Apple.

Zainstaluj dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN dla programu Photoshop CS5 i CS4

Program Photoshop CS5 dla systemu Windows lub Mac OS

 1. Pobierz dodatek plug-in:

  Windows

  Mac OS

 2. Instrukcje dotyczące instalacji dla systemu Windows można znaleźć w pobranym pliku ReadmeCS5_Optionalplugin.pdf. 

  Informacje dotyczące instalacji dla systemu Mac OS można znaleźć w instrukcjach na stronie pobierania powyżej.

Uwaga: Więcej informacji dotyczących opcjonalnych dodatków plug-in można znaleźć w temacie Dodatki plug-in | Photoshop CS5.

Program Photoshop CS4 dla systemu Mac OS

 1. Zamknij program Photoshop CS4.

 2. Skopiuj z dysku instalacyjnego dodatek plug-in obsługujący protokół TWAIN z folderu /<język>/Goodies/Optional plug-ins/Import-Export do folderu Applications/Adobe Photoshop CS4/Plug-ins/Import-Export na dysku twardym.

 3. Uruchom ponownie program Photoshop, aby włączyć dodatek plug-in.

Rozwiązywanie problemów z protokołem TWAIN

W przypadku użycia protokołu TWAIN do importowania z urządzenia do przetwarzania obrazów mogą wystąpić następujące problemy:

 • Program Photoshop lub aplikacja skanera niespodziewanie blokuje się lub zamyka.
 • Nie można zamknąć okna skanera.
 • Podczas importowania występują błędy.
 • Podgląd importowanego obrazu lub sam importowany obraz jest nieprawidłowo wyświetlany na ekranie.

Wypróbuj poniższe rozwiązanie:

Windows

 • W 64-bitowej wersji systemu Windows do importowania z urządzenia używaj interfejsu Windows Image Acquisition (WIA). Instrukcje można znaleźć w Pomocy systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z producentem urządzenia.
 • W 32-bitowej wersji systemu Windows zaktualizuj sterowniki dla urządzenia. Aby uzyskać pomoc przydatną w trakcie tej operacji, znajdź producenta urządzenia w witrynie sieci Web. Jeśli najnowsze sterowniki nie rozwiążą problemu, wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań:

  • Importuj z urządzenia przy użyciu interfejsu WIA.
  • Za pomocą oprogramowania dołączonego do urządzenia przetwarzania obrazu importuj i zapisz obrazy, a następnie otwórz zapisane obrazy w programie Photoshop.

Mac OS

 1. Zaktualizuj sterowniki dla urządzenia. Aby uzyskać pomoc, znajdź producenta urządzenia w witrynie sieci Web.
 2. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany za pomocą najnowszych sterowników, importuj obraz przy użyciu innej aplikacji, np. narzędzia Image Capture. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy systemu Mac OS lub uzyskać, kontaktując się z producentem urządzenia.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online