Obsługa procesora ARM w programie Photoshop | Windows

Program Photoshop można uruchamiać w trybie natywnym na urządzeniach ARM z systemem Windows 10 i nowszymi.

Od maja 2021 r. program Photoshop działa natywnie na urządzeniach ARM z 64-bitowym systemem Windows 10 i nowszymi.

Minimalne wymagania systemowe:

 • Urządzenie ARM z 64-bitowym systemem Windows 10 w wersji 19041.488.0 (Win10 20H1)
 • Pamięć RAM: 8 GB (minimum)/16 GB (zalecane)
Uwaga:

Program Photoshop działa tylko w 64-bitowych systemach operacyjnych, a wersja aplikacji Creative Cloud, która będzie potrzebna do zainstalowania programu Photoshop, jest aplikacją wyłącznie 64-bitową. Nie instaluj programu Photoshop, jeśli zamierzasz nadal instalować 32-bitowe aplikacje firmy Adobe.

Znane różnice i ograniczenia

Istnieją drobne różnice w funkcjach programu Photoshop, gdy działa on w trybie natywnym w systemie Windows 10. Te funkcje zostaną dodane w kolejnych wersjach. 

Funkcje niedostępne w trybie natywnym

 • Importowanie, eksportowanie i odtwarzanie osadzonych warstw wideo

 • Filtr Redukcja potrząśnięć

 • Synchronizacja ustawień predefiniowanych nie jest domyślnie włączona 

 • Obsługa urządzenia Windows Dial

 • Generator i powiązane funkcje

 • Otwieranie i umieszczanie plików U3D

 • Uruchamianie programu Photoshop za pomocą polecenia „Edytuj w” w programie Lightroom 

 • Filtr Farba olejna

 • Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów dla języków hebrajskiego i arabskiego

 • Panel serwisu Marketplace z wtyczkami

Znane problemy z trybem natywnym architektury ARM w systemie Windows

Problem Obejście

 

 

Nie można znaleźć instalatora programu Photoshop dla architektury ARM w programie Creative Cloud

 

 

 

 

Program Photoshop dla architektury ARM daje się zainstalować i uruchamiać na urządzeniu ARM spełniającym minimalne wymagania systemowe. Jeśli masz kwalifikujące się urządzenie ARM i nie widzisz instalatora, ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji (Pomoc > Sprawdź aktualizacje).

Jeśli nadal nie będzie widoczny, spróbuj wylogować się z programu Creative Cloud i ponownie do niego zalogować.

 

 

 

 

Przy drukowaniu nie można znaleźć sterownika drukarki

 

 

 

 

Skontaktuj się z producentem drukarki w sprawie zaktualizowanych sterowników zgodnych architekturą ARM.
Sterowniki działające na urządzeniach ARM nie są powszechnie dostępne i mogą nie być zgodne wstecz ze starszymi drukarkami.

 

 

 

 

Program Photoshop zawiesza się podczas uruchamiania

 

 

 

 

Zaktualizuj pakiet zgodności dla środowisk OpenCL/GL. Instalator Photoshop/WinArm instaluje w systemie wymagany składnik sklepu Microsoft Store: „Pakiet zgodności dla środowisk OpenCL/OpenGL”. Po instalacji zalecamy zaktualizowanie tego składnika do najnowszej wersji z aplikacji Microsoft Store: 
1) Uruchom aplikację Microsoft Store 
2) Wybierz: „...” --> „Pobieranie i aktualizacje” 
3) Kliknij pozycję „Pobierz aktualizacje”

 

 

 

 

 

 

 

Nie można zainstalować 32-bitowych aplikacji po uaktualnieniu posiadanej wersji programu Photoshop

 

 

 

 

Na swoim komputerze musisz mieć 64-bitowy system Windows 10 i musisz korzystać z aplikacji Creative Cloud w wersji 5.3 lub nowszej. Pamiętaj, że jeśli wcześniej zostały zainstalowane aplikacje 32-bitowe, instalacja tej wersji aplikacji Creative Cloud będzie obsługiwać wyłącznie instalowanie aplikacji 64-bitowych.

 

 

 

 

Nie można zaimportować, umieścić bądź otworzyć formatów wideo

 

 

 

 

Importowanie formatów wideo nie jest obecnie obsługiwane w programie Photoshop dla urządzeń ARM z systemem Windows.

 

 

Czy starsze wersje są zgodne?

Nie. Nieobsługiwanych wersji programu Photoshop nie zaprojektowano ani nie przetestowano pod kątem pracy na urządzeniach z systemem Windows i procesorami ARM.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?