Więcej aplikacji dodatkowych programu Photoshop

Uwaga:

Aby rozwiązać problemy z aplikacjami dodatkowymi, odwiedź forum użytkowników aplikacji dodatkowych firmy Adobe. Pomoc techniczna przez telefon nie jest dostępna. Zadawać pytania, prosić o funkcje i zgłaszać problemy można na stronie feedback.photoshop.com.

Łączenie aplikacji dodatkowych programu Photoshop z programem Photoshop

Program Adobe® Photoshop® komunikuje się z aplikacjami Adobe Nav for Photoshop, Adobe Color Lava for Photoshop i Adobe Eazel for Photoshop za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Aby nawiązać połączenie, program Photoshop i aplikacje te muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej. Aby sprawdzić sieć bezprzewodową, wykonaj następujące czynności:

 • W systemie Mac OS kliknij ikonę Wi-Fi  na pasku menu systemu operacyjnego, aby wybrać sieć bezprzewodową.

 • W systemie Windows XP, wybierz polecenie Start > Panel sterowania > Sieć i połączenia internetowe > Połączenia sieci > Połączenia sieci bezprzewodowej.

 • W systemie Windows Vista/WIndows 7 wybierz polecenie Start > Panel sterowania > Sieć i połączenia internetowe > Sieć i centrum udostępniania.

 • Na tablecie iPad stuknij opcję Ustawienia > Wi-Fi.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu programu Photoshop i jego aplikacji dodatkowych, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej Rozwiązywanie problemów z łącznością aplikacji bezprzewodowych | Photoshop (cpsid_89485) lub obejrzyj materiał Rozpoczynanie pracy z aplikacjami dodatkowymi programu Photoshop w Telewizji Adobe. Aby uzyskać ogólne informacje o konfigurowaniu i rozwiązywaniu problemów z siecią bezprzewodową, odwiedź stronę pomocy technicznej firmy Apple lub pomocy i samouczków dotyczących systemu Windows.

Ustawienia połączeń programu Photoshop

Uwaga:

Aby korzystać z programu Photoshop wraz z aplikacjami Adobe Nav, Adobe Color Lava i Adobe Eazel, należy posiadać program Photoshop w wersji 12.0.4 lub nowszej. Jeśli to konieczne, wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje i zainstaluj najnowszą wersję programu Photoshop.

Ustaw program Photoshop jako zdalne połączenie do aplikacji.

 1. W programie Photoshop wybierz polecenie Edycja > Połączenia zdalne.

  Utwórz zdalne połączenie w programie Photoshop.

 2. W polu Nazwa usługi okna dialogowego Połączenia zdalne wpisz opisową nazwę.

 3. W polu Hasło wpisz sześciocyfrowe hasło.

 4. Wybierz polecenie Włącz połączenia zdalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawienia połączenia bezprzewodowego aplikacji dodatkowej

 1. W prawym dolnym rogu aplikacji Adobe Nav, Adobe Color Lava lub Adobe Eazel stuknij ikonę PS .

 2. W oknie Połączenia stuknij usługę Photoshop.

 3. Wpisz sześciocyfrowe hasło i stuknij opcję Połącz.

Po nawiązaniu połączenia ikona PS zmieni kolor na niebieski .

Połączenia IP aplikacji dodatkowych

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest niedostępne, można utworzyć bezpośrednie połączenie IP pomiędzy aplikacjami Adobe Nav, Adobe Color Lava lub Adobe Eazel a programem Photoshop.

 1. W prawym dolnym rogu aplikacji Adobe Nav, Adobe Color Lava lub Adobe Eazel stuknij ikonę PS .

 2. W oknie Połączenia stuknij opcję Nowe.

 3. Wpisz adres IP i hasło z okna dialogowego Połączenia zdalne programu Photoshop.

 4. Kliknij przycisk Połącz.

Po nawiązaniu połączenia ikona PS zmieni kolor na niebieski .

Uwaga:

Aby uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemów z połączeniami IP, zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej Rozwiązywanie problemów z łącznością aplikacji dodatkowych | Photoshop (cpsid_89485).

Korzystanie z aplikacji Adobe Nav

Aplikacja Adobe Nav for Photoshop pozwala wybierać i zarządzać narzędziami programu Photoshop na tablecie iPad. Aplikacja Adobe Nav pozwala przeglądać otwarte dokumenty programu Photoshop przy użyciu tabletu iPad podczas pracy w programie Photoshop na komputerze. Wykorzystanie aplikacji Adobe Nav do włączania narzędzi i otwierania dokumentów zapewnia więcej miejsca i daje elastyczność przy pracy w obrazami w programie Photoshop.

Uwaga:

Aplikacja Adobe Nav jest dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim. Inne wersje językowe programu Photoshop mogą łączyć się z aplikacją Adobe Nav, ale jedynie w tych językach. Aplikacja Adobe Nav wymaga wersji programu Photoshop 12.0.4 lub nowszej. Aby pobrać najnowszą wersję programu Photoshop, wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje.

Uwaga:

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z aplikacji Adobe Nav dostępny jest na stronie aktualizacji pakietu Adobe CS5.5 w witrynie organizacji NAPP. Wideo Russella Browna Aktualizacja aplikacji programu Photoshop zawiera informacje o nowych funkcjach aplikacji Adobe Color Lava powiązanych z tabletem iPad 2.

Łączenie się z programem Photoshop

Aplikacja Adobe Nav musi być połączona z programem Photoshop. Instrukcje na temat łączenia aplikacji Adobe Nav z programem Photoshop zawiera artykuł Łączenie aplikacji dodatkowych programu Photoshop z programem Photoshop.

Tryb Narzędzia aplikacji Adobe Nav

Tryb Narzędzia aplikacji Adobe Nav pozwala wybrać i pracować narzędziami programu Photoshop. Aplikacja Adobe Nav wyświetla w danym momencie maksymalnie 16 narzędzi. Tryb Narzędzia można dostosować tak, aby obejmował najczęściej używane narzędzia lub te narzędzia, które są używane do określonego zadania (na przykład malowania).

Tryb Narzędzia aplikacji Adobe Nav

A. Przyciski narzędzi B. Opcje edycji C. Przełączenie do trybu Narzędzia D. Przełączenie do trybu Dokument E. Łączenie się z programem Photoshop F. Przybornik 

 • Aby włączyć tryb Narzędzia, stuknij  w dolnej części aplikacji.
 • Aby wybrać narzędzie do użycia w programie Photoshop, stuknij je. Wybrane narzędzie ma białe tło.
Uwaga:

Aby określić opcje narzędzia, użyj paska Opcje w programie Photoshop.

 • Aby wyświetlić widok 100% aktywnego obrazu, stuknij przycisk Rzeczywista wielkość.
 • Aby przełączać tryby ekranu, stuknij przycisk Tryb ekranu. Więcej informacji można uzyskać w artykule Zmienianie trybu ekranu.
 • Aby zamienić kolory narzędzia i tła, stuknij ikonę Przełącz kolory . Aby przywrócić ustawienia domyślne, stuknij ikonę Kolory domyślne .
Uwaga:

Przybornik aplikacji Adobe Nav pokazuje wybrane kolory narzędzia i tła. Aby wybrać kolory narzędzia i tła, użyj przybornika programu Photoshop. Zobacz Wybieranie kolorów z przybornika

.
 • Aby dodać, usunąć lub przenieść narzędzia, stuknij Edycja. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść narzędzie, przeciągnij je.

  • Aby usunąć narzędzie, stuknij ikonę X w lewym górnym rogu przycisku narzędzia.

  • Aby dodać narzędzie, przeciągnij je na siatkę z menu po prawej stronie.

   Narzędzia, które znajdują się na siatce, w menu mają kolor niebieski.

  • Aby wrócić do trybu narzędzia, stuknij przycisk Gotowe.

Tryb Dokument aplikacji Adobe Nav

Tryb Dokument pozwala wybierać, przeglądać i otwierać nowe dokumenty programu Photoshop z aplikacji Adobe Nav.

W trybie Dokument aplikacji Adobe Nav wyświetlane są obrazy plików, które w danym momencie są otwarte w programie Photoshop.

 • Aby włączyć tryb Dokument, stuknij  w dolnej części aplikacji.

  Aktywny dokument wskazuje niebieska kropka znajdująca się po lewej stronie nazwy pliku.

 • Aby w programie Photoshop uaktywnić inny dokument, stuknij jego miniaturkę.

 • Aby przejrzeć informacje o dokumencie, w tym dane o jego rozmiarze i rozdzielczości, stuknij dwukrotnie jego miniaturkę. Aby wrócić do widoku miniaturki, stuknij dwukrotnie ponownie.

 • Aby w programie Photoshop utworzyć nowy dokument bez nazwy, stuknij opcję Nowy lub stuknij miniaturkę elementu zastępczego nowego dokumentu.

  Nowe dokumenty mają rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, 72 dpi i są wyświetlane w standardzie sRGB.

 • Aby powielić dokument, przeciągnij jego miniaturkę na miniaturkę elementu zastępczego nowego dokumentu.

 • Aby powiększyć miniaturkę, rozszerz ją palcami maksymalnie cztery razy. Aby wrócić do widoku miniaturki, zmniejsz podgląd palcami.

 • Aby ponownie ułożyć dokumenty, przeciągnij miniaturkę w nowe miejsce.

Korzystanie z aplikacji Color Lava firmy Adobe

Aplikacja Adobe Color Lava for Photoshop pozwala tworzyć na tablecie iPad tematyczne próbki kolorów. Gdy aplikacja Adobe Color Lava jest połączona z programem Photoshop, próbki aplikacji Adobe Color Lava można ustawić jako kolor narzędzia. Kolory aplikacji Adobe Color Lava można również dodawać do panelu Próbki programu Photoshop w trakcie pracy. Motywy aplikacji Adobe Color Lava można również wysłać pocztą e-mail jako biblioteki próbek, udostępniając je użytkownikom na innych komputerach.

Uwaga:

Aplikacja Adobe Color Lava jest dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim. Inne wersje językowe programu Photoshop mogą łączyć się z aplikacją Adobe Color Lava, ale jedynie w tych językach. Aplikacja Adobe Color Lava wymaga wersji programu Photoshop 12.0.4 lub nowszej. Aby pobrać najnowszą wersję programu Photoshop, wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje.

Uwaga:

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z aplikacji Adobe Color Lava dostępny jest na stronie aktualizacji pakietu Adobe CS5.5 w witrynie organizacji NAPP. Wideo Russella Browna Aktualizacja aplikacji programu Photoshop zawiera informacje o nowych funkcjach aplikacji Adobe Color Lava powiązanych z tabletem iPad 2.

Tryb Mikser aplikacji Adobe Color Lava

A. Dobrze wyczyść palce B. Obszar roboczy C. Zbiorniki kolorów D. Próbki E. Łączenie się z programem Photoshop F. Przełączenie do trybu Biblioteka motywów G. Wczytanie zdjęcia 

Mieszanie kolorów w aplikacji Adobe Color Lava

Aby mieszać kolory w aplikacji Adobe Color Lava, wybierz kolory ze zbiorników próbek, a następnie „maluj” palcami na obszarze roboczym.

 • Aby wczytać kolor, stuknij jego zbiornik koloru. Wybrany kolor ma grubszą, białą krawędź.

 • Aby przełączyć się pomiędzy RGB a skalą szarości, stuknij wewnętrzny okrąg zbiornika koloru.

 • Aby edytować wartości barwy, nasycenia i jasności, dwukrotnie stuknij zbiornik koloru. Aby zaakceptować ustawienia HSB, stuknij ikonę .

 • Aby usunąć kolor z palca, stuknij zbiornik oczyszczania palca raz lub dwa razy.

 • Aby wyzerować zbiorniki kolorów do ich stanu domyślnego, stuknij ikonę .

 • Aby wymazać obszar roboczy, stuknij ikonę .

 • Aby utworzyć nowy motyw stuknij przycisk Nowy.

 • Aby wczytać do obszaru roboczego zdjęcie, stuknij ikonę kamery . Następnie wybierz zdjęcie z albumu zdjęć tabletu iPad.

Praca z próbkami w aplikacji Adobe Color Lava

Zestawy próbek widoczne są po prawej stronie aplikacji Adobe Color Lava. Aktywna lub wybrana próbka jest większa od pozostałych czterech próbek.

 • Aby wybrać próbkę, stuknij ją. Gdy mieszasz kolory, aplikacja Adobe Color Lava zastępuje kolor w wybranej próbce kolorem, którym malujesz.

 • Aby ustawić próbkę jako kolor narzędzia w programie Photoshop, stuknij ją.

 • Aby edytować zestawy próbek, stuknij przycisk trybu Biblioteka motywów .

Zarządzanie motywami w aplikacji Adobe Color Lava

Tryb Biblioteka motywów pozwala pracować z maksymalnie 300 zestawami próbek lub motywów.

Tryb Biblioteka motywów aplikacji Adobe Color Lava

A. Motywy kolorów B. Edytowanie motywów C. Przełączenie do trybu Mikser kolorów D. Łączenie się z programem Photoshop 

 • Aby wybrać motyw, stuknij go.

 • Aby edytować wybrany motyw, stuknij przycisk trybu Mikser kolorów .

 • Aby ustawić próbkę w motywie jako kolor narzędzia w programie Photoshop, stuknij ją.

 • Aby zobaczyć wartości RGB, HSL i szesnastkowe dla każdej próbki w motywie, dwukrotnie stuknij dany motyw.

Szczegółowe informacje na temat motywu aplikacji Adobe Color Lava

 • Aby zmienić nazwę lub usunąć motyw, stuknij przycisk Edycja lub dotknij i przytrzymaj motyw. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Stuknij ikonę X w lewym górnym rogu motywu, aby go usunąć.

  • Stuknij nazwę motywu, aby ją zmienić.

Udostępnianie motywów aplikacji Adobe Color Lava

Instrukcje na temat łączenia programu Photoshop i aplikacji Adobe Color Lava zawiera artykuł Łączenie aplikacji dodatkowych programu Photoshop z programem Photoshop

.
 1. Po połączeniu z programem Photoshop stuknij ikonę , aby włączyć tryb Biblioteka motywów.

 2. Dwukrotnie stuknij motyw, aby otworzyć szczegółowe informacje na jego temat. Następnie stuknij jeden z następujących przycisków:

  Wyślij do programu Photoshop

  Kolory motywów są widoczne w panelu Próbki.

  E-mail

  Otwiera wiadomość e-mail, tak abyś mógł wysłać dany motyw do innej osoby. Wiadomość zawiera podgląd motywu w postaci pliku .png, podgląd obszaru roboczego w postaci pliku .png oraz plik biblioteki próbek .ase. Instrukcje na temat wczytywania biblioteki próbek w programie Photoshop można znaleźć w artykule Zarządzanie bibliotekami próbek.

Korzystanie z aplikacji Adobe Eazel

Aplikacja Adobe Eazel for Photoshop pozwala malować na obszarze roboczym akwarelami. Każde pociągnięcie pędzlem jest „mokre” i trzeba kilku sekund, aby „wyschło”. Farby łączą się zgodnie z wybranymi opcjami oraz wilgotnością poprzedniego pociągnięcia. Kompozycję aplikacji Eazel można zapisać w galerii zdjęć tabletu iPad, jak również wczytać do programu Photoshop w celu dalszej edycji lub ułożenia.

Uwaga:

Aplikacja Adobe Eazel jest dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim. Inne wersje językowe programu Photoshop mogą łączyć się z aplikacją Adobe Eazel, ale jedynie w tych językach. Aplikacja Adobe Eazel wymaga wersji programu Photoshop 12.0.4 lub nowszej. Aby pobrać najnowszą wersję programu Photoshop, wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje.

Uwaga:

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z aplikacji Adobe Eazel dostępny jest na stronie aktualizacji pakietu Adobe CS5.5 w witrynie organizacji NAPP.

Adobe Eazel for Photoshop

A. Próbka pędzla B. Sterowanie palcami C. Obszar roboczy 

Uwaga:

Aplikacja Adobe Eazel wykrywa lewą i prawą dłoń automatycznie.

Próbka pędzla

Pokazuje kolor, wielkość i krycie aktualnego pędzla.

Sterowanie kciukiem

Cofnij, ponów i wymaż wszystko.

Sterowanie palcem wskazującym

Wybierz kolor.

Sterowanie trzecim palcem

Dostosuj wielkość pędzla.

Sterowanie czwartym palcem

Zmień krycie farby.

Sterowanie piątym palcem

Zapisz kompozycję i wyślij ją do programu Photoshop.

Tryby pracy aplikacji Adobe Eazel

Aplikacja Adobe Eazel oferuje dwa tryby pracy: stały i przejściowy. W trybie stałym, gdy określasz opcje, kontrolki wszystkich pięciu palców są widoczne na ekranie. Aby pracować w trybie stałym, wykonaj następujące czynności:

 1. Wszystkimi pięcioma palcami dotknij obszaru roboczego, a następnie unieś je.

 2. Stuknij lub dotknij i przeciągnij ustawienie, aby je dostosować.

 3. Dotknij obszar roboczy, aby zaakceptować zmiany.

 4. Ponownie dotknij obszaru roboczego, aby ustawić inną opcję, lub stuknij drugi raz, aby zacząć malować.

W trybie przejściowym na ekranie widoczna jest w danym momencie tylko jedna opcja. Opcja ta widoczna jest tylko wtedy, gdy jest obsługiwana palcem użytkownika. Aby pracować w trybie przejściowym, wykonaj następujące czynności:

 1. Wszystkimi pięcioma palcami dotknij obszaru roboczego, a następnie unieś wszystkie palce za wyjątkiem tego, którego opcje chcesz dostosować.

 2. Przeciągnij palcem, aby dostosować dane ustawienie, lub stuknij piątym palcem, aby wybrać daną opcję.

 3. Ponownie dotknij obszaru roboczego, aby ustawić inną opcję lub zacząć malować.

Wybieranie kolorów w aplikacji Adobe Eazel

Aplikacja Adobe Eazel udostępnia w palecie pięć próbek kolorów pod palcem wskazującym użytkownika. Wybrana próbka ma migającą krawędź.

Wybieranie koloru w aplikacji Eazel

A. Próbki kolorów B. Próbka pędzla C. Bieżący kolor D. Koło kolorów 

 • Aby wybrać próbkę, przeciągnij do niej palec wskazujący i unieś go.

 • Aby zmienić próbkę, przeciągnij do niej palec wskazujący i zaznacz ją. Kontynuuj przeciąganie do koła kolorów lub do koloru, znajdującego się na kompozycji na obszarze roboczym.

Określanie rozmiaru i krycia pociągnięcia w aplikacji Adobe Eazel

 • Aby powiększyć pędzel, przeciągnij trzeci palec w górę. Aby zmniejszyć pędzel, przeciągnij trzeci palec w dół. Próbka pędzla jest aktualizowana w trakcie przeciągania.

 • Aby uczynić farbę bardziej nieprzezroczystą, przeciągnij czwarty palec w górę. Aby uczynić farbę bardziej przezroczystą, przeciągnij czwarty palec w dół. Próbka pędzla jest aktualizowana w trakcie przeciągania.

Cofanie, ponawianie i wymazywanie w aplikacji Adobe Eazel

 • Aby cofnąć ostatnie pociągnięcie, za pomocą kciuka wybierz ikonę lub przeciągnij palcem od prawej do lewej.

 • Aby ponowić ostatnie pociągnięcie, za pomocą kciuka wybierz ikonę lub przeciągnij palcem od lewej do prawej.

 • Aby wymazać obszar roboczy, za pomocą kciuka wybierz ikonę lub przeciągnij palcem w górę.

Zapisywanie kompozycji aplikacji Adobe Eazel i wysyłanie jej do programu Photoshop

Kompozycję aplikacji Adobe Eazel można zapisać w galerii tabletu iPad jako zdjęcie o formacie JPEG. Następnie, można użyć aplikacji Zdjęcia, aby wysłać ją innej osobie, użyć jako tapety albo wydrukować. Kompozycję aplikacji Adobe Eazel można także wysłać do programu Photoshop, gdzie można ją otworzyć w celu dalszej edycji lub ułożenia.

Uwaga:

Instrukcje na temat łączenia programu Photoshop i aplikacji Adobe Eazel zawiera artykuł Łączenie aplikacji dodatkowych programu Photoshop z programem Photoshop.

 • Aby zapisać kompozycję na tablecie iPad, piątym palcem wybierz opcję Ustawienia, a następnie stuknij przycisk Zapisz w zdjęciach.

 • Aby wysłać kompozycję do programu Photoshop, piątym palcem wybierz opcję Ustawienia, a następnie stuknij przycisk Prześlij do programu Photoshop.

  Aplikacja Adobe Eazel wysyła dane obrazu do programu Photoshop, który otwiera kompozycję w rozdzielczości 4096-x-3092. W programie Photoshop kompozycję aplikacji Adobe Eazel można zapisać w dowolnym z obsługiwanych formatów plików.

Uwaga:

Kompozycja aplikacji Adobe Eazel może wyglądać w programie Photoshop nieco inaczej. Niewielkie różnice geometryczne powstają podczas renderowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto