Po wydzieleniu obiektu program Photoshop usuwa jego tło (innymi słowy: czyni je przezroczystym). Piksele na krawędziach obiektu tracą składniki kolorów pochodzące z tła, dzięki czemu mogą być mieszane z nowym tłem bez efektu aureoli.

Korzystanie z bardziej wydajnego i elastycznego polecenia Popraw krawędź

Aby uzyskać lepsze wyniki i bezpieczne przetwarzanie, użyj polecenia Wybierz > Popraw krawędź. W artykule Poprawianie krawędzi zaznaczenia podano instrukcje i łącza do kilku przydatnych samouczków.

Polecenie Popraw krawędź jest szczególnie przydatne w przypadku złożonej zawartości o dużej liczbie krawędzi, takiej jak cienkie włosy. W przeciwieństwie do starszej wtyczki Extract, która wymazywała dane o pikselach na stałe, polecenie Popraw krawędź tworzy maski zaznaczenia, które można później dostosować i poprawić.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href=”http://tv.adobe.com/watch/the-russell-brown-show/masking-basics-in-photoshop-cs5/”>Wydzielanie obiektów w programie Photoshop CS5</a>
Russell Brown

Korzystanie ze starszej, opcjonalnej wtyczki Extract (tylko w systemie Windows)

Uwaga:

Wtyczka Extract nie jest dostępna dla systemu Mac OS, ponieważ nie jest zgodna z najnowszymi wersjami tego systemu operacyjnego, a polecenie Popraw krawędź zapewnia lepsze wyniki.

Wtyczka do wydzielania w programie Photoshop
Zaznaczony obszar podświetlony i wypełniony oraz wydzielony obiekt.

 1. Polecenie Popraw krawędź jest lepsze, dlatego wtyczka Extract nie jest instalowana z programem Photoshop. Opcjonalną wtyczkę dla systemu Windows można pobrać tutaj.
 2. Na palecie Warstwy zaznacz warstwę z obiektem, przeznaczonym do wydzielenia. Jeśli zaznaczona warstwa jest warstwą tła, po wydzieleniu staje się ona warstwą zwykłą. Jeśli warstwa zawiera zaznaczenie, w wyniku wydzielenia z jego obszaru zostaje usunięte tylko tło.

  Uwaga:

  Aby uniknąć utraty informacji dotyczących obrazu oryginalnego, należy powielić wybraną warstwę lub utworzyć zdjęcie oryginalnego stanu obrazu.

 3. Wybierz polecenie Filtr > Wydziel i ustaw opcje narzędzia:

  Rozmiar pędzla

  Wprowadź odpowiednią wartość lub wybierz ustawienie suwaka w celu określenia grubości narzędzia Podświetlacz krawędzi . Opcja Rozmiar pędzla pozwala też określić grubość narzędzi Gumka, Wyczyść i Korygowanie krawędzi.

  Podświetlenie

  Pozwala wybrać predefiniowaną opcję koloru obszaru oświetlonego uzyskiwanego przy użyciu narzędzia Podświetlacz krawędzi. Można również wybrać opcję Inne i określić własny kolor dla obszarów oświetlonych.

  Wypełnienie

  Pozwala wybrać zdefiniowane ustawienie koloru lub zaznaczyć opcję Inne i wybrać własny kolor wypełnienia.

  Podświetl inteligentnie

  Opcja jest przydatna w przypadku krawędzi wyraźnie zdefiniowanych. Pomaga utrzymać podświetlenie na krawędziach, przy czym jest ono wystarczająco szerokie dla ich pokrycia (bez względu na bieżącą szerokość pędzla).

  Uwaga:

  Jeśli opcję Podświetl inteligentnie wybrano w celu zaznaczenia krawędzi umieszczonej blisko innej krawędzi i jeśli dodatkowe krawędzie spychają podświetlenie z krawędzi wybranego obiektu, należy zmniejszyć rozmiar pędzla. Jeśli krawędź obiektu ma jednolity kolor po jednej stronie, a bardzo kontrastowy po drugiej, należy umieścić krawędź obiektu w obszarze pędzla, ale utrzymać środek pędzla po stronie koloru jednolitego.

  Określ opcje wydzielania:

  Obraz z teksturą

  Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli pierwszy plan lub tło obrazu zawiera wyraźną teksturę.

  Wygładzanie

  Wpisana wartość lub wybrane ustawienie suwaka pozwala na większy lub mniejszy stopień wygładzenia konturu. Aby uniknąć niepotrzebnego rozmycia szczegółów, dobrze jest rozpocząć od wartości zero lub innej małej wartości. Jeśli po wydzieleniu obiektu widoczne są wyraźne drobne elementy, można zwiększyć wartość opcji Wygładzanie (w celu usunięcia ich przy następnym wydzielaniu).

  Kanał

  Pozwala wybrać kanał alfa zawierający zaznaczenie, na podstawie którego będzie definiowane podświetlenie. Podstawą takiego kanału alfa powinno być zaznaczenie obwiedni krawędzi. Jeśli podświetlenie oparte na kanale zostanie zmienione, to nazwa tego kanału zostanie zmieniona w menu na Własny. Opcja Kanał jest dostępna tylko wtedy, gdy obraz zawiera kanał alfa.

  Kolor narzędzia

  Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli obiekt jest szczególnie skomplikowany lub nie ma wyraźnie widocznego wnętrza.

 4. Wybierz narzędzie Podświetlacz krawędzi  i obrysuj krawędź obiektu przeznaczonego do wydzielenia. Rysować należy w taki sposób, aby podświetlenie obejmowało obiekt na pierwszym planie i nieco jego tła. Aby zaznaczyć niewyraźne krawędzie, w przypadku których pierwszy plan miesza się z tłem (np. włosy lub drzewa), należy użyć większego pędzla.

  Uwaga:

  Dopasowanie bieżącego widoku umożliwiają narzędzia Lupka i Rączka.

  W celu wymazania podświetlenia wybierz narzędzie Gumka  i przeciągnij przez ten obszar. Aby usunąć całe podświetlenie, naciśnij klawisze Alt + Backspace (Windows) lub Option + Delete (Mac OS).

  Jeśli obiekt ma dobrze zdefiniowane wnętrze, upewnij się, że podświetlenie jest zamknięte. Obszary, w których obiekt dotyka krawędzi obrazu, nie muszą być podświetlane. Jeśli obiekt nie ma dobrze zdefiniowanego wnętrza, należy podświetlić go w całości.

  Uwaga:

  Nie można jednak podświetlić całego obiektu, jeśli wybrano opcję Obraz z teksturą lub Kolor narzędzia.

 5. Zdefiniuj obszar pierwszego planu wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli obiekt ma dobrze zdefiniowane wnętrze, wybierz narzędzie Wypełnienie . Wnętrze obiektu wypełnia się przez kliknięcie. Ponowne kliknięcie kursorem narzędzia w obszarze wypełnionym spowoduje natomiast usunięcie wypełnienia.

  • Jeśli jest zaznaczona opcja Kolor narzędzia, należy wybrać narzędzie Kroplomierz i kliknąć wewnątrz obiektu w celu pobrania próbki koloru. Można też kliknąć w polu tekstowym Kolor i użyć próbnika kolorów. Ta technika sprawdza się najlepiej w przypadku obiektów zawierających odcienie pojedynczego koloru.

 6. Zależnie od potrzeby można kliknąć opcję Podgląd, aby obejrzeć wydzielony obiekt. Można też zastosować odpowiednie powiększenie.

  Pokaż

  Opcje menu Pokaż służą do przechodzenia pomiędzy widokiem oryginału i obrazów wydzielonych.

  Wyświetlanie

  Opcje menu Wyświetl służą do podglądu wydzielonych obiektów na kolorowym, matowym tle lub też na tle w skali szarości. Aby wyświetlić tło przezroczyste, należy zaznaczyć opcję Brak.

 7. Dodatkowo efekt wydzielenia można poprawić wykonując jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcje Podświetlenie i Wypełnienie, po czym użyj ponownie narzędzia Podświetlacz krawędzi. Zdefiniuj ponownie obszar pierwszego planu i wyświetl podgląd wydzielonego obiektu.

  • Wybierz nowe ustawienia wydzielania (Wygładź, Kolor narzędzia lub Kolor) i wyświetl podgląd wydzielonego obiektu.

  Po uzyskaniu zadowalającego efektu można przystąpić do ostatecznych poprawek.

 8. Skoryguj wyniki wydzielenia, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Do usuwania elementów tła z wydzielonego obszaru użyj narzędzia Czyszczenie . Narzędzie to pozwala zmniejszyć krycie, a jego efekty kumulują się. Można go użyć również do wypełnienia odstępów w wydzielonym obiekcie. Aby dodać krycie z powrotem, przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby przeprowadzić edycję wydzielonego obiektu, wybierz narzędzie Korygowanie krawędzi . Narzędzie to wyostrza krawędzie, a jego efekty kumulują się. Jeśli obiekt nie ma wyraźnych krawędzi, narzędzie dodaje krycie do obiektu lub odejmuje krycie od tła.

  Uwaga:

  Do wyczyszczenia obrazu po wydzieleniu można również użyć narzędzi Gumka tła i Pędzel historii.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zastosować ostateczne ustawienia wydzielania. Wszystkie piksele warstwy poza wydzielonym obiektem staną się przezroczyste.

Uwaga:

Po dokonaniu wydzielenia można z powrotem dodać krycie do tła i utworzyć inne efekty, wybierając polecenie Edycja > Wydziel z zanikiem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online