Program Fuse CC pozwala z łatwością budować własne postacie ludzkie przy użyciu części ciała, fryzur, ubrań i tekstur — takich jak skóra, bawełna, metal czy plastik. 

Gdy będą gotowe, postacie 3D można bezpośrednio wysłać z programu Fuse do Bibliotek Creative Cloud.

Wysyłanie postaci 3D z programu Fuse do Bibliotek Creative Cloud

W programie Photoshop można otworzyć zasób w przestrzeni roboczej 3D, aby stosować animacje do postaci przez wykonanie poniższych kroków:

  1. W panelu Biblioteki otwórz bibliotekę, z którą jest zsynchronizowana postać. Postać z programu Fuse powinna być widoczna między zasobami 3D.

  2. Kliknij dwukrotnie postać, aby ją otworzyć.

  3. Jeśli korzystasz z innej przestrzeni roboczej, przełącz się do przestrzeni roboczej 3D.

  4. Wśród warstw 3D zaznacz szkielet postaci.

  5. W panelu Właściwości wybierz opcję Ciało.

  6. Wyszukaj działania, takiego jak Taniec.

  7. Kliknij miniaturkę, aby zastosować animację do modelu. W razie potrzeby dostosuj parametry animacji. Można na przykład skrócić animację. 

  8. Następnie w panelu Właściwości wybierz opcję Twarz.

  9. Wyszukaj wyraz twarzy, na przykład Radosna.

  10. Kliknij miniaturkę, aby zastosować animację do modelu. Dostosuj natężenie wyrazu twarzy oraz położenie oczu i głowy odpowiednio do potrzeb.

Powstanie w ten sposób całkowicie animowana i pozowana postać, którą można umieścić w dowolnej scenie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online