Korzystając z urządzenia Surface Dial, można dostosowywać ustawienia narzędzi programu Photoshop, nie odwracając uwagi od obszaru roboczego.

Uwaga:

Wprowadzenie do urządzenia Surface Dial można znaleźć na tej stronie dokumentacji firmy Microsoft

Korzystając z urządzenia Surface Dial, można dostosowywać ustawienia narzędzi programu Photoshop, nie odwracając uwagi od obszaru roboczego. Korzystając z tarczy, można dostosować rozmiar, krycie, twardość, przepływ i wygładzanie wszystkich narzędzi opartych na mechanizmie pędzli. Menu Sterowanie pozwala również dynamicznie zmieniać ustawienia w trakcie tworzenia pociągnięcia pędzlem przez obracanie tarczą.

Program Photoshop obsługuje pokrętło Surface Dial na komputerach obsługujących łączność Bluetooth, na których zainstalowano system Windows 10 Fall Creators Update (wersję 1709) lub nowszy.

introduction
 1. Obróć interfejs początkowy urządzenia Surface Dial w celu wybrania ikony pędzla i naciśnij tarczę.

  dial-1-1
 2. Obróć tarczę w celu wybrania ustawienia — na przykład Rozmiar lub Krycie. Naciśnij, aby włączyć tryb dostosowywania.

  introduction
 3. Dostosuj ustawienie jedną z następujących metod:

  Normalne dostosowywanie

  (Obrócenie tarczy) Zmienia ustawienie proporcjonalnie, zaczynając od bieżącej wartości. Jeśli na przykład pędzel ma rozmiar 5, obrócenie tarczy zmieni jego rozmiar na 6. W przypadku pędzla o rozmiarze 200 jego rozmiar zwiększy się natomiast do 220.

  Precyzyjne dopasowanie

  (Naciśnięcie i obrócenie tarczy) Precyzyjnie modyfikuje ustawienie nawet wtedy, gdy wartości są wysokie. Na przykład nawet duży pędzel jest powiększany lub zmniejszany o małe wartości.

  size_setting
 4. Stuknij i zwolnij tarczę, aby zatwierdzić zmianę ustawienia.

Dynamiczne dopasowania

Wiele ustawień narzędzi funkcjonujących jako pędzle pozwala w panelu Ustawienia wybrać z menu Sterowanie opcję Tarcza. Po wykonaniu tego kroku można w dynamiczny sposób zmieniać dane ustawienie przy użyciu urządzenia Dial w czasie tworzenia pociągnięcia pędzlem.

control_size_b
Dynamiczne dopasowywanie ustawień
 1. W panelu Ustawienia pędzla w menu Sterowanie odpowiedniego ustawienia wybierz pozycję Tarcza. Można na przykład wybrać w menu Sterowanie pozycję Tarcza dla ustawienia Dynamika kształtu > Wahanie rozmiaru.

 2. Obroty tarczą podczas tworzenia pociągnięcia pędzlem będą dynamicznie modyfikować to ustawienie.

  Uwaga:

  Obracając tarczą, można zmieniać rozmiar pędzla do maksymalnego wybranego obecnie rozmiaru. Jeśli na przykład jest używany pędzel o rozmiarze 24 piks., obroty tarczą zmieniają jego rozmiar w zakresie od 0 do 24 piks. Malowanie pędzlem o rozmiarze 0 nie powoduje żadnych widocznych zmian obszaru roboczego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online