Program Photoshop umożliwia teraz szybkie udostępnianie opracowanych materiałów w wielu usługach.

Program Photoshop umożliwia teraz bezpośrednie udostępnianie opracowanych materiałów w wielu usługach. W przypadku udostępniania pocztą e-mail program Photoshop wysyła oryginalny dokument (plik PSD). W przypadku niektórych usług i serwisów społecznościowych program Photoshop automatycznie konwertuje dokument na format JPEG przed udostępnieniem.

Wykonaj następujące czynności:

  • W programie Photoshop wybierz polecenie Plik > Udostępnij. Można także kliknąć ikonę na pasku opcji.
  • W panelu udostępniania wybierz, czy chcesz udostępnić zasób w pełnym rozmiarze czy mniejszą wersję.

    Jeśli wybierzesz mniejszą wersję, program Photoshop przeskaluje dokument tak, aby dłuższa krawędź miała 1200 piks. Druga krawędź zostanie przeskalowana proporcjonalnie.
  • Kliknij usługę, przy użyciu której chcesz udostępnić zasób. Kliknij na przykład opcję Facebook.
  • W przypadku niektórych usług można podać dodatkowe informacje. Publikując na przykład w serwisie Facebook, można wprowadzić aktualizację statusu związaną z obrazem.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby udostępnić zasób.

 

quick-share
Opcje udostępniania w systemie macOS
quick-share-windows
Opcje udostępniania w systemie Windows

Uwaga:

Lista usług widocznych w panelu udostępniania zależy od preferencji systemu operacyjnego. Można dostosować te preferencje. W systemie macOS można na przykład dodawać i usuwać usługi w panelu udostępniania, zmieniając ustawienia na ekranie Preferencje systemowe > Rozszerzenia > Menu Udostępnij. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie dokumentacji firmy Apple.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online