Zaznaczanie obiektów i obszarów

Narzędzie Zaznaczanie obiektów pozwala automatycznie zaznaczać obiekty i obszary na obrazie, np. osoby, samochody, zwierzęta domowe, niebo, wodę, budynki, rośliny czy góry. 

Udoskonalone narzędzie Zaznaczanie obiektów w programie Photoshop

  1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie obiektów (W) na pasku narzędzi w przestrzeni roboczej.

  2. Na pasku opcji w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej włącz opcję Wyszukiwarka obiektów.

  3. Wskaż myszą obiekt lub obszar obrazu, który chcesz zaznaczyć. Program podświetli innym kolorem obiekty i obszary możliwe do zaznaczenia.

    Aby dostosować nakładkę wyświetlaną podczas wskazywania, użyj ikony koła zębatego na pasku opcji i zmień odpowiednie ustawienia.

  4. Kliknij, aby automatycznie zaznaczyć obiekt lub obszar.

  5. Możesz też przytrzymać klawisz Shift (macOS) lub Ctrl (Windows), aby dodać do zaznaczenia kolejne obiekty lub obszary. Przytrzymując klawisz Option (macOS) lub Alt (Windows), możesz je odejmować od zaznaczenia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?