Zastępowanie niepożądanej zawartości za pomocą narzędzia Łatka

Dowiedz się, jak zastąpić zaznaczony obszar pikselami z innej części obrazu.

Narzędzie Łatka w programie Photoshop

  1. Na pasku narzędzi wybierz opcję Łatka (J) . Jeśli nie możesz znaleźć narzędzia Łatka, kliknij i przytrzymaj ikonę Punktowy pędzel korygujący , aby wyświetlić powiązane narzędzia, i wybierz pozycję Łatka z farbą.

  2. Na pasku opcji wybierz ustawienie Zykły dla narzędzia Łatka i wybierz pozycję Źródło lub Cel.

  3. Mając wybrane narzędzie Łatka, narysuj obramowanie zaznaczenia na obszarze obrazu, który chcesz zastąpić.

  4. Aby określić źródło łatki, przeciągnij zaznaczenie do obszaru zawierającego pasujące szczegóły, które pozwolą zasłonić obszar obrazu przeznaczony do zastąpienia. Aby określić cel, przeciągnij zaznaczenie do części obrazu, na którą chcesz skopiować zaznaczone piksele.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto