Udostępnianie wideo w serwisie YouTube

  1. W przestrzeni roboczej Edytor wideo kliknij opcję Eksportuj i udostępniaj.

  2. Wybierz zakładkę Online i wybierz pozycję YouTube.

  3. W razie potrzeby zmień ustawienia zalecane.

  4. Kliknij przycisk Zacznij udostępnianie.

  5. Jeżeli po raz pierwszy próbujesz uzyskać dostęp do serwisu YouTube w programie Adobe Photoshop Elements, zezwól programowi Photoshop Elements na uzyskiwanie dostępu do Twojego konta w tym serwisie.

  6. Wprowadź tytuł, opis i znaczniki filmu. Kliknij przycisk Dalej.

  7. Wybierz kategorię, po czym zależnie od preferowanych ustawień prywatności wybierz Publiczne lub Prywatne.

  8. Kliknij przycisk Wyślij.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?