Problem z programem Adobe Premiere Elements podczas uruchamiania

Problem

Program Adobe Premiere Elements zawiesza się przy ładowaniu pliku PlayerMediaCore.prm podczas uruchamiania.

Rozwiązanie

 1. Przejdź do folderu 
  C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements 
  lub naciśnij klawisze Windows+R.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK.

  Otworzy się folder Roaming. 

 3. Przejdź do następującego położenia:

  Adobe\Premiere Elements

 4. Otwórz plik Debug Database.txt.

 5. Zlokalizuj następujący wpis flagi:

  DS.ForceCPUOnly false false

 6. Zmodyfikuj wpis flagi do wartości true, jak pokazano poniżej:

  DS.ForceCPUOnly true false

 7. Zapisz zmiany, wybierając opcję Plik > Zapisz w Notatniku.

Uwaga:

Jeśli program Adobe Premiere Elements nie uruchamiał się poprawnie w przeszłości i jest instalowany po raz pierwszy, odnalezienie wpisu flagi wymienionego w Kroku 5 może być niemożliwe. W takim wypadku należy zastąpić kod w pliku Debug Database.txt, kopiując i wklejając kod z pliku Debug Database.txt. Następnie przejdź do kroku 5.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online