Usunięte funkcje i nieobsługiwane formaty plików

Niniejszy artykuł zawiera listę funkcji niedostępnych w programie Adobe Premiere Elements i formaty plików, które nie są już obsługiwane.

Usunięte funkcje

Następujące funkcje zostały usunięte z programu Adobe Premiere Elements:  

 • Przechwytywanie DV
 • Przechwytywanie HDV
 • Przechwytywanie w trybie zdjęć poklatkowych (funkcja Stop motion)
 • Eksportowanie do formatu FLV
 • Eksportowanie do internetowych plików DVD
 • Opcja ramki twarzy w panoramie i przybliżeniu
 • Suwak zainteresowania w opcji Smart Trim

Rozwiązania tymczasowe zastępujące usunięte funkcje

Alternatywny sposób na przechwytywanie DV

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby połączyć kamerę DV i zaimportować nagrania wideo do programu Adobe Premiere Elements:

 1. Podłącz kamerę DV do komputera.
 2. W oknie dialogowym Autoodtwarzanie, które wyświetli się po włączeniu kamery DV, kliknij opcję Import wideo.
 3. W oknie Nazwa wprowadź nazwę pliku lub plików wideo, które utworzysz, zaimportujesz, a następnie zapiszesz na swoim komputerze.
 4. Wybierz lokalizację do zapisania plików wideo z listy Importuj do lub kliknij opcję Przeglądaj, aby wybrać inną lokalizację.
 5. Jeżeli chcesz zatrzymać importowanie pliku wideo przed końcem taśmy wideo, kliknij opcję Zatrzymaj, a następnie opcję Tak.
 6. Kliknij opcję Zakończ.

Zaimportowany plik wideo jest zapisany w Galerii fotografii systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć, klikając to łącze.

Alternatywny sposób na przechwytywanie HDV

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby połączyć kamerę HDV i zaimportować nagrania wideo do programu Adobe Premiere Elements:

 1. Podłącz kamerę HDV do komputera.
 2. Uruchom aplikację WLXVideoAcquireWizard z następującej lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery
 3. W oknie Nazwa wprowadź nazwę pliku wideo, który chcesz zaimportować.
 4. Wybierz lokalizację do zapisania pliku wideo z listy Importuj do lub opcję Przeglądaj, aby wybrać inną lokalizację. Natychmiast uruchomione zostanie automatyczne przewijanie do tyłu.
 5. Po zakończeniu przewijania taśmy do tyłu automatycznie rozpocznie się przechwytywanie.
 6. Jeżeli chcesz zatrzymać importowanie pliku wideo przed końcem taśmy wideo, kliknij opcję Zatrzymaj, a następnie Tak.

Uwaga: Przechwytywanie na żywo z kamery HDV nie jest możliwe. Zaimportowany plik wideo jest zapisany w Galerii fotografii systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć, klikając to łącze.

Mac OS—HDV/DV

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby połączyć kamerę HDV i zaimportować nagrania wideo do programu Adobe Premiere Elements w systemie operacyjnym Mac OS:

 1. Podłącz kamerę DV lub HDV do komputera.
 2. Uruchom program iMovie i użyj go do przechwytywania obrazów DV/HDV.
 3. Kliknij ikonę kamery i wybierz urządzenie.
 4. Wybierz Wydarzenie (folder), w którym chcesz zapisać nagrany plik wideo.
 5. Kliknij przycisk Importuj/Przechwyć, aby rozpocząć przechwytywanie.
 6. Jeżeli chcesz zatrzymać importowanie pliku wideo przed końcem taśmy wideo, kliknij opcję Zatrzymaj.

W programie iMovie można również przechwycić plik wideo na żywo.

Więcej informacji można znaleźć, klikając to łącze.

Nieobsługiwane formaty plików

Następujące formaty plików nie są obsługiwane w programie Adobe Premiere Elements:

.avc, .PXR, .mkv, .flv, .MRW, .m1v, .mpe, .dib, .asx, .mpv, .avs, .DCR, .CRW, .hprj, .SRW, .kdc, .m2p, .mpa, .jpe, .RWL, .mp2, .ico, .NRW, .asf, .PEF, .264, .RAF

Pomoc z poprzednich wersji

Pliki PDF Pomocy do poprzednich wersji można pobrać ze strony archiwum.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto