Rozwiązywanie problemów z plikami wideo w programie Adobe Premiere Elements

Dzięki temu dokumentowi można rozwiązywać problemy występujące w aplikacji Adobe Premiere Elements podczas próby zaimportowania plików wideo lub odtwarzania zaimportowanych plików wideo. 

Zanim zaczniesz

Podstawowe problemy z odtwarzaniem materiału wideo

Jeśli importowany plik wideo wykazuje podstawowe problemy z odtwarzaniem, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z ustawieniami projektu i interpretacją plików. Podstawowe problemy z odtwarzaniem materiału wideo obejmują migający lub przerywany obraz, rozmycia, widoczne piksele, zbytnie rozciągnięcie lub ściśnięcie obrazu.

Poważne problemy z odtwarzaniem materiału wideo

Jeśli zaimportowany plik wideo wykazuje poważniejsze problemy podczas odtwarzania, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów dotyczących koderów i formatów plików. Poważne problemy z odtwarzaniem materiału wideo obejmują odwrócony obraz, brak obrazu lub dźwięku, kolorowe pasy lub bloki, przedwcześnie zakończone odtwarzanie.

Zawieszanie, zamykanie lub błędy

Jeśli program Adobe Premiere Elements zawiesza się, zamyka lub zwraca błędy podczas importowania lub odtwarzania pliku wideo, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów dotyczących koderów i formatów plików. Przykładowe komunikaty o błędach: „Nieobsługiwana szybkość transmisji dźwięku w pliku” lub „Ten typ pliku nie jest obsługiwany lub wymagany koder nie jest zainstalowany”.

Wybrane pliki wideo

W przypadku pracy z plikami MPEG-2 lub VOB zarejestrowanymi za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, ultrakompaktowego kamkordera beztaśmowego lub pliki wideo zakupione w sklepie online zapoznaj się z tematem Uwagi na temat określonych rodzajach plików wideo.

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami projektu i interpretacją plików

Kolejno wypróbuj poniższe rozwiązania. Po wprowadzeniu każdego rozwiązania przetestuj odtwarzanie zaimportowanych plików wideo w programie Adobe Premiere Elements. Jeśli po wprowadzeniu wszystkich rozwiązań zaimportowane pliki nadal są odtwarzane nieprawidłowo, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów dotyczących koderów i formatów plików.

Rozwiązywanie problemów z projektami w programie Premiere Elements

Rozwiązanie 1: Używaj projektu, którego ustawienia są odpowiednie dla zaimportowanych plików.

Niezgodność pomiędzy zaimportowanym plikiem i ustawieniami w używanym projekcie Adobe Premiere Elements może powodować występowanie problemów. Przykładowo: szerokoekranowe pliki wideo zostaną wyświetlone zostaną ściśnięte w przypadku używania ich w projekcie nieprzeznaczonym dla plików szerokoekranowych. Pliki w standardowej rozdzielczości będą rozmyte po otwarciu ich w projekcie przeznaczonym dla plików w wysokiej rozdzielczości.

Zapoznanie się z podstawowymi informacjami o zaimportowanym pliku ułatwia wybranie odpowiednich ustawień projektu. Prawym przyciskiem myszy kliknij widok* projektu i wybierz pozycję Właściwości. Okno Właściwości zawiera rozmiar klatki pliku („Rozmiar obrazu”), liczbę klatek na sekundę i proporcje pikseli.

* Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku projektu, zapoznaj się z sekcją „Projekty/Wyświetlanie plików w projekcie/Przegląd widoku projektu” w pomocy programu Adobe Premiere Elements.

Aby utworzyć projekt i wybrać ustawienia projektu, wykonaj następujące operacje**:

 1. Wybierz pozycje Plik > Nowy > Projekt lub kliknij przycisk Nowy projekt dostępny na ekranie powitalnym.
 2. W oknie Nowy projekt kliknij przycisk Zmień ustawienia.
 3. W oknie Ustawienia wybierz ustawienia wstępne odpowiednie dla danych plików. (Jeśli nie można odszukać idealnie odpowiadających ustawień wstępnych, wybierz najlepsze dostępne ustawienia).
 4. Wpisz nazwę projektu i kliknij przycisk OK.

** Aby uzyskać dodatkowe informacje o ustawieniach projektu, zapoznaj się z sekcją „Projekty/Ustawienie i ustawienia domyślne projektu” w pomocy programu Adobe Premiere Elements.

Rozwiązanie 2: Renderuj podgląd klipów na osi czasu lub linii scen.

Renderowanie podglądu*** czasami zwiększa płynność odtwarzania zaimportowanych plików wideo umieszczonych na osi czasu lub linii scen.

Aby wyrenderować podgląd klipów w obszarze roboczym na osi czasu:

 • Naciśnij klawisz Enter.
 • Wybierz polecenia Oś czasu > Renderuj obszar roboczy.

*** Aby uzyskać więcej informacji na temat renderowania podglądu, zapoznaj się z sekcją „Porządkowanie klipów w filmie/Podgląd filmów/Renderowanie obszaru do podglądu” w pomocy dla programu Adobe Premiere Elements.

Rozwiązanie 3: Dopasuj skalowanie, liczbę klatek na sekundę, proporcje pikseli lub ustawienia pól.

Jeżeli użycie rozwiązań 1 i 2 nie powoduje usunięcia problemów z odtwarzaniem, użyj tych dodatkowych metod:

 • Jeśli zaimportowany plik wideo nie wypełnia klatki lub jest powiększony, wybierz klip na osi czasu lub linii scen. Następnie wybierz pozycje Klip > Opcje wideo > Skaluj do rozmiaru klatki.
   
 • Jeśli importowany plik wideo wygląda na ściśnięty lub rozciągnięty, w programie Adobe Premiere Elements mogła wystąpić nieprawidłowa interpretacja proporcji pikseli w pliku. Przypisz odpowiednie proporcje pikseli**** za pomocą polecenia Interpret Footage.

**** Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawiania proporcji pikseli klipu, zapoznaj się z sekcją „Importowanie i dodawanie multimediów/Praca z proporcjami i opcjami pól/Dostosowywanie proporcji pikseli w plikach zdjęć i klipach źródłowych” w pomocy programu Adobe Premiere Elements.

 • Jeśli zaimportowany plik wideo jest odtwarzany zbyt szybko lub odtwarzanie jest przerywane po wyrenderowaniu podglądu, interpretowanie klatek w programie Adobe Premiere Elements prawdopodobnie działa nieprawidłowo. Przypisz odpowiednią wartość liczby klatek na sekundę za pomocą polecenia Interpret Footage (kliknij prawym przyciskiem myszy plik w widoku projektu* i wybierz polecenie Interpret Footage).

  Uwaga:
  Plik będzie odtwarzany z przerwami, jeśli wideo zarejestrowano z użyciem niewielkiej liczby klatek na sekundę (15 klatek na sekundę lub mniej).
   
 • Jeśli zaimportowany plik wideo z przeplotem jest odtwarzany z postrzępionymi krawędziami lub liniami poziomymi podczas przenoszenia obiektów lub jeśli obraz miga, prawdopodobnie w programie Adobe Premiere Elements kolejność pól nie jest interpretowana poprawnie. Przypisz odpowiednią kolejność pól za pomocą polecenia Interpret Footage (kliknij prawym przyciskiem myszy plik w widoku projektu* i wybierz polecenie Interpret Footage). Dodatkowe narzędzia do korygowania problemów z kolejnością pół są dostępne w oknie dialogowym Opcje pól. 

***** Instrukcje dotyczące używania okna dialogowego Opcje pól zawarto w sekcji „Importowanie i dodawanie multimediów/Praca z proporcjami i opcjami pól/Ustawianie opcji pól w zaimportowanych plikach wideo z przeplotem” w pomocy programu Adobe Premiere Elements.

Rozwiązywanie problemów dotyczących koderów i formatów plików

Urządzenia do rejestrowania wideo i aplikacje do obsługi wideo kodują pliki w określonym formacie, np. AVI, QuickTime (MOV) i Windows Media (WMV). Lista formatów obsługiwanych w programie Adobe Premiere Elements jest dostępna po wyszukaniu tematu „Formaty plików obsługiwane przez program Adobe Premiere Elements <numer wersji>” w Bazie wiedzy Adobe.

Niektóre formaty plików wideo (np. AVI i MOV) to kontenery. Dane w plikach kontenerów są kodowane zależnie od danego kodera. Kodery to algorytmy kompresji danych wideo i audio. Istnieje wiele różnych koderów.

Przykładowo: plik AVI można zakodować z użyciem kodera DV, kodera komercyjnego (np. DivX), kodera Motion JPEG i innych. (Kamkordery nagrywające na taśmach miniDV korzystają z kodera DV. Niektóre aparaty fotograficzne korzystają z kodera Motion JPEG).

W programie Adobe Premiere Elements niekiedy nie można dekodować plików wideo utworzonych z użyciem nieprawidłowego kodera lub kodera niezainstalowanego na komputerze.

Zapoznanie się z formatem i koderem opracowywanych plików ułatwia rozwiązanie tego typu problemów. Aby uzyskać te informacje, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Otwórz plik w odtwarzaczu Apple QuickTime, a następnie wybierz polecenie Window > Show Movie Inspector.
 • Jeśli plik został zarejestrowany kamkorderem, kamerą lub innym urządzeniem do rejestracji wideo, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia lub znajdź specyfikację urządzenia na witrynie internetowej producenta.
 • Otwórz plik w innej aplikacji analizującej pliki multimedialne, np. MediaInfo lub GSpot 2.70.

Rozwiązanie 4: Zainstaluj wymagany koder.

Niektóre pliki wideo są kodowane za pomocą koderów, które nie są instalowane domyślnie w systemie Windows lub są niedostępne w ramach aplikacji Apple QuickTime (DivX, Xvid, 3ivx i inne). Dodatkowe kodery można pobrać i zainstalować na komputerze. Przykładowo: aby odtwarzać pliki AVI DivX, pobierz i zainstaluj koder DivX.

Zainstalowanie wymaganego kodera zwykle umożliwia odtwarzanie plików zakodowanych z użyciem danego kodera w aplikacjach takich jak Windows Media Player. Ponadto zainstalowanie wymaganego kodera niekiedy umożliwia naprawienie odtwarzania tych plików w programie Adobe Premiere Elements.

Zainstalowanie kodera nie musi zapewniać rozwiązania problemów w programie Adobe Premiere Elements występujących podczas importowania lub odtwarzania plików utworzonych za pomocą tego kodera. Wymagania techniczne dot. edytowania plików wideo są bardziej surowe niż wymagania dot. odtwarzania tego typu plików. Czasami wymagane jest transkodowanie (konwertowanie) problematycznych plików (patrz Rozwiązanie 6).

Kodery są dostępne na witrynach internetowych ich dostawców.

Ważna uwaga: Kodery należy pobierać tylko od zaufanych, zweryfikowanych dostawców. Należy unikać pobierania „pakietów koderów”. Instalacja nowego kodera zwykle uniemożliwia otwarcie niektórych plików wideo lub audio. Przed rozpoczęciem operacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików.

Rozwiązanie 5: Usuń co najmniej jeden zainstalowany koder.

Jeśli podczas importowania lub odtwarzania plików zapisanych w tym samym formacie, ale pochodzących z różnych źródeł, wystąpią problemy, prawdopodobną przyczyną jest niepoprawny koder zainstalowany na komputerze. Inną przyczyną może być obecność wielu koderów obsługujących ten sam format wideo. W takich sytuacjach często występuje konflikt koderów.

Aby usunąć konflikty, wyłącz lub usuń inne kodery-dekodery.

Aby usunąć inne kodery-dekodery (zwłaszcza „pakiety koderów”), użyj apletu Dodaj lub usuń programy (Windows XP) lub Programy i funkcje (Windows Vista).

Nie wszystkie kodery można usunąć za pomocą Panelu sterowania. W celu uzyskania instrukcji dotyczących wyłączania lub usuwania innych zainstalowanych koderów należy się zapoznać z następującymi artykułami TechNote:

Rozwiązanie 6: Transkodowanie problematycznych plików wideo.

Za pomocą innego oprogramowania można transkodować (konwertować) pliki wideo powodujące problemy podczas odtwarzania lub importowania do programu Adobe Premiere Elements. Następnie zaimportuj transkodowane pliki.

Można transkodować plik w ramach tego samego formatu (na przykład transkodować plik AVI 3ivx do pliku AVI DV). Można również transkodować go do innego formatu (na przykład transkodować plik VOB do AVI).

Aby podczas transkodowania zachować jakość obrazu, w programie konwertującym wybierz opcję bez kompresji lub o niskiej kompresji.

Na poniższej liście zawarto niektóre aplikacje w systemie Windows, które pozwalają na transkodowanie plików wideo. Dostępne są również inne aplikacje, które mogą być bardziej odpowiednie do wykona tego obiegu pracy.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie obsługuje oprogramowania innych firm. Niniejsze informacje są zamieszczane grzecznościowo. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania oprogramowania innych firm, skontaktuj się z dostawcą programu lub zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania.

 • Pliki AVI: VirtualDub; Microsoft Windows Movie Maker.
 • Pliki QuickTime (MOV) i MPEG-4: Apple QuickTime Player for Windows z QuickTime Pro.
 • Pliki MPEG-2 i VOB: MPEG Streamclip; Apple QuickTime Player for Windows z QuickTime Pro i MPEG-2 Playback Component.

Dodatkową pomoc dot. metod transkodowania plików wideo można uzyskać na forach użytkowników Adobe pod adresem www.adobeforums.com lub pod adresem VideoHelp.com.

Uwagi dotyczące określonych typów plików wideo

Pliki MPEG-2 i VOB

W plikach MPEG-2 stosowana jest wysoka kompresja. Pliki VOB (video object), to pliki wykorzystywane na nośnikach DVD i stanowią warianty formatu MPEG -2.

Aby zwiększyć płynność odtwarzania klipów MPEG-2 lub VOB na osi czasu lub linii scen, wykonaj renderowanie podglądów (patrz Rozwiązanie 2).

Pliki MPEG-2 i VOB mogą być zakodowane przy użyciu zupełnie odmiennych ustawień, więc nie wszystkie zaimportowane pliki MPEG-2 lub VOB są prawidłowo odtwarzane w programie Adobe Premiere Elements. Wykonaj transkodowanie problematycznych plików MPEG-2 lub VOB (patrz Rozwiązanie 6) i zaimportuj transkodowane pliki.

Pliki wideo z aparatów

Wiele cyfrowych aparatów jest wyposażonych w „tryby filmowe”, które umożliwiają rejestrowanie pliki wideo (zwykle AVI lub QuickTime). Należy jednak pamiętać, że jakość tych plików wideo zazwyczaj jest niższa od plików rejestrowanych przez kamkordery. W przypadku wielu aparatów wartość liczby klatek jest niższa oraz klatki są mniejszej wielkości.

Jeśli pracujesz z plikami wideo zarejestrowanymi przez aparat, zapoznaj się z dokumentacją danego aparatu. Lub skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać więcej informacji o tworzonych plikach wideo.

Jeśli nie możesz zaimportować lub odtwarzać plików zarejestrowanych przez aparat, spróbuj zainstalować koder-dekoder (patrz Rozwiązanie 4). Wiele aparatów korzysta z kodera Motion JPEG (MJPEG). Kodery Motion JPEG są zapewniane przez wielu dostawców.

Uwaga: koder Motion JPEG zapewnia względnie niski poziom kompresji. Niższa kompresja może być przyczyną niższej wydajności lub występowania ostrzeżeń o zbyt małej ilości pamięci podczas pracy z dużymi plikami Motion JPEG w programie Adobe Premiere Elements. Aby rozwiązać te problemy, transkoduj pliki JPEG (patrz Rozwiązanie 6).

Jeśli nie możesz zaimportować lub odtworzyć plików z aparatu, który nie używa specjalnego kodera wideo, transkoduj pliki (patrz Rozwiązanie 6). Importowanie transkodowanych plików.

Pliki wideo z ultrakompaktowych kamkorderów beztaśmowych

Ultrakompaktowe kamkordery beztaśmowe – np. Aiptek, Flip Video, Sanyo Xacti i Kodak Zi6 – zapisują pliki wideo w różnych formatach. Niektóre ultrakompaktowe kamkordery beztaśmowe korzystają ze specjalnych koderów.

Jeśli pracujesz z plikami wideo zarejestrowanymi przez ultrakompaktowe kamkordery beztaśmowe, zapoznaj się z dokumentacją danego kamkordera. Lub skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać więcej informacji o tworzonych plikach wideo.

Jeśli nie możesz zaimportować lub odtwarzać plików zarejestrowanych przez ultrakompaktowy kamkorder beztaśmowy, spróbuj zainstalować koder-dekoder (patrz Rozwiązanie 4). Przykładowo: niektóre kamkordery Flip Video korzystają z kodera 3ivx. Jeżeli kamkorder nie używa specjalnego kodera, transkoduj pliki za pomocą oprogramowania dodanego do urządzenia lub innego dostępnego oprogramowania. (Zobacz Rozwiązanie 6). Następnie zaimportuj transkodowane pliki.

Jeżeli możesz importować pliki z ultrakompaktowego kamkordera beztaśmowego, używaj ich w projekcie zawierającym odpowiednie ustawienia (patrz Rozwiązanie 1).

Pliki wideo zakupione w sklepach online

Pliki wideo zakupione w sklepach online (np. iTunes Music Store) zazwyczaj są zabezpieczone przed kopiowaniem i zawierają mechanizmy DRM. Takich plików nie można używać w programie Adobe Premiere Elements.

Dodatkowe informacje

W poniższym dokumencie (przeznaczonym dla programu Adobe Premiere Elements 7) można uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów występujących w najnowszych wersjach oprogramowania Adobe Premiere Elements: Brak dźwięku w klipach audio i wideo (Premiere Elements 7) (kb407934)

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto