Dodawanie ponumerowanych plików obrazów jako jednego klipu

  1. Upewnij się, że nazwa każdego obrazu statycznego ma odpowiednie rozszerzenie. Wszystkie nazwy plików w sekwencji muszą zawierać równą liczbę cyfr przed rozszerzeniem — na przykład: plik000.bmp i plik001.bmp.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij polecenie Dodaj materiały i wybierz opcję Pliki i foldery.

    • Wybierz opcję Plik > Dodaj materiały z > Pliki i foldery.

  3. Znajdź i zaznacz pierwszy obraz w sekwencji. W menu Pliki typu wybierz opcję Numerowane obrazy statyczne, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Program Premiere Elements zinterpretuje wszystkie ponumerowane pliki jako pojedynczą sekwencję.

Uwaga: Informacje na temat zmieniania czasu trwania obrazów zawiera temat pomocy „Ustawianie czasu trwania dla importowanych obrazów”.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto