Dostępna jest aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions

Data wydania: 22 stycznia 2014

Identyfikator luki: APSB14-03

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2014-0494

Platforma: Windows i Macintosh

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions dla systemów Windows i Mac OS. Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach oprogramowania, która może doprowadzić do awarii aplikacji i umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad systemem.

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego produktu zgodnie z poniższymi instrukcjami w sekcji „Rozwiązanie”.

Zagrożone wersje oprogramowania

Adobe Digital Editions, wersja 2.0.1 dla systemów Windows i Mac OS.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację produktu — w tym celu należy pobrać instalator ze strony http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym instalacji.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Digital Editions 3,0 Windows i Mac OS
3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions dla systemów Windows i Mac OS. Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach oprogramowania, która może doprowadzić do awarii aplikacji i umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad systemem.

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanego produktu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w sekcji „Rozwiązanie” powyżej.

Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach polegającą na uszkadzaniu pamięci, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2014-0494).

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować Mario Gomesowi pracującemu przy projekcie SecuriTeam Secure Disclosure w firmie Beyond Security za zgłoszenie tego problemu i współpracę z firmą Adobe w celu pomocy w ochronie naszych klientów.