Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader

Data wydania: 7 lipca 2016

Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2016

Identyfikator luki: APSB16-26

Priorytet: 2

Numery CVE: CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4215, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4254, CVE-2016-4255, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938

Platforma: Windows i Macintosh

CVE-2016-6937
CVE-2016-6937

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader dla systemów Windows i Macintosh. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Ścieżka Zagrożone wersje Platforma
Acrobat DC Rola 15.016.20045 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Acrobat Reader DC Rola 15.016.20045 i starsze wersje
Windows i Macintosh
       
Acrobat DC Klasyczny 15.006.30174 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Acrobat Reader DC Klasyczny 15.006.30174 i starsze wersje
Windows i Macintosh
       
Acrobat XI Komputer 11.0.16 i starsze wersje Windows i Macintosh
Reader XI Komputer 11.0.16 i starsze wersje Windows i Macintosh

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat DC. Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat Reader DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat Reader DC.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszych wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Najnowsze wersje produktów są dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem jednej z następujących metod:

 • Aktualizacja ręczna po wybraniu opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.
 • Po wykryciu aktualizacji produkty zostaną zaktualizowane automatycznie — nie będzie wymagana żadna ingerencja użytkownika. 
 • Pełny instalator programu Acrobat Reader można pobrać ze strony Centrum pobierania programu Acrobat Reader.

Dla administratorów z działu IT (środowiska zarządzane):

 • Pobierz instalatory do programów firmowych z adresu ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ lub znajdź stronę z informacjami na temat konkretnej wersji programu, aby znaleźć łącza do instalatorów. 
 • Zainstaluj aktualizacje, korzystając z ulubionej metody, np. AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM w systemie Windows, bądź Apple Remote Desktop i SSH w systemie Mac OS.

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Ścieżka Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Acrobat DC Rola 15.017.20050
Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Rola 15.017.20050
Windows i Macintosh 2 Centrum pobierania
           
Acrobat DC Klasyczny 15.006.30198
Windows i Macintosh
2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Klasyczny 15.006.30198
Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
           
Acrobat XI Komputer 11.0.17 Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
Reader XI Komputer 11.0.17 Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-4210).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobu po zwolnieniu, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2016-4255, CVE-2016-6938).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu bufora sterty, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2016-4209).
 • Te aktualizacje zapobiegają zastosowaniu różnych metod ominięcia ograniczeń wykonywania skryptów API Javascript (CVE-2016-4215).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące uszkodzenia pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-4254, CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Jaanus Kääp z Clarified Security, Ke Liu z Tencent's Xuanwu LAB i Sébastien Morin z COSIG (CVE-2016-4201)
 • Kai Lu z Fortinet's FortiGuard Labs, Jaanus Kääp z Clarified Security, Ke Liu z Tencent's Xuanwu LAB i Sébastien Morin z COSIG (CVE-2016-4203)
 • Sébastien Morin z COSIG i Ke Liu z Tencent's Xuanwu LAB (CVE-2016-4208)
 • Jaanus Kääp z firmy Clarified Security (CVE-2016-4252)
 • Wei Lei Sun Zhihao i Liu Yang z Nanyang Technological University współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-4198)
 • Alex Inführ i Masato Kinugawa z Cure53 (CVE-2016-4215)
 • Ke Liu z Tencent's Xuanwu LAB (CVE-2016-4254, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250)
 • AbdulAziz Hariri współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4202)
 • Sébastien Morin z COSIG (CVE-2016-4206, CVE-2016-4207)
 • Użytkownik kdot współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-4191, CVE-2016-4268, CVE-2016-4270)
 • Stanko Jankovic (CVE-2016-4192)
 • Jaanus Kääp z Clarified Security współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-4255, CVE-2016-4251)
 • Sébastien Morin i Pier-Luc Maltais z COSIG (CVE-2016-4204, CVE-2016-4205)
 • Steven Seeley z firmy Source Incite współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4269, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938)

Wersje

12 lipca 2016: aktualizacje CVE-2016-4189 i CVE-2016-4190 zastąpiono odpowiednio przez CVE-2016-4254 i CVE-2016-4255. 

23 sierpnia 2016 r.: Dodano odnośniki do problemów CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269 i CVE-2016-4270, które zostały omyłkowo pominięte w treści biuletynu. 

12 września 2016 r.: Dodano odnośniki do problemów CVE-2016-6937 i CVE-2016-6938, które zostały omyłkowo pominięte w treści biuletynu.