Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Application Manager | APSB19-45

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB19-45

10 września 2019

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla instalatora programu Adobe Application Manager dla systemu Windows.  Ta aktualizacja usuwa lukę związaną z niebezpiecznym wczytywaniem bibliotek przez instalator, która mogła prowadzić do wykonania dowolnego kodu. 

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Instalator programu Adobe Application Manager

10.0

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Instalator programu Adobe Application Manager

Wydanie 2019

Windows

3

Uwaga: Ta luka dotyczy wyłącznie instalatora programu Adobe Application Manager. CVE-2019-8076 nie dotyczy istniejącego programu Application Manager. Użytkownicy wcześniejszych wersji tego programu nie powinni podejmować żadnych działań.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery  CVE

Niebezpieczne wczytywanie bibliotek (DLL hijacking) 

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna 

CVE-2019-8076

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania panu Hamdiemu Maamriemu (CVE-2019-8076) za zgłoszenie tego problemu i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online