Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Bridge CC

Data wydania: 16 czerwca 2015

Identyfikator luki: APSB15-13

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-3110, CVE-2015-3111, CVE-2015-3112

Platforma: Windows i Macintosh

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Bridge CC dla platform Windows i Macintosh. Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje oprogramowania

Adobe Bridge CC (6.1) i wersje wcześniejsze dla platform Windows i Macintosh.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania przy użyciu mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji. W tym celu należy uruchomić aplikację, przejść do menu Help (Pomoc), a następnie kliknąć opcję „Updates” (Aktualizacje).  Więcej informacji znajduje się na następującej stronie pomocy.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Bridge CC 6.1.1 Windows i Macintosh 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizację programu Bridge CC dla platform Windows i Macintosh. Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszej wersji.

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3110).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z uszkodzeniem zawartości pamięci, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3112).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przepełnieniem sterty, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3111).

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować Francisowi Provencherowi z firmy Protek Research Labs (CVE-2015-3110, CVE-2015-3111, CVE-2015-3112) za zgłoszenie opisanych problemów oraz za współpracę z firmą Adobe na rzecz bezpieczeństwa naszych klientów.