Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe
Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu ColdFusion | APSB17-30
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB17-30 12 września 2017 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu ColdFusion w wersjach 11 i 2016. Aktualizacje dotyczą krytycznej luki w zabezpieczeniach związanej z analizowaniem kodu XML (CVE-2017-11286) i ważnej luki w zabezpieczeniach związanej z atakiem typu skrypty międzywitrynowe (CVE-2017-11285) mogącej prowadzić do ujawnienia informacji, jak również błędu niezabezpieczonej deserializacji Java potencjalnie mogącego umożliwić zdalne uruchomienie kodu (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284).

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
ColdFusion (wersja 2016) Aktualizacja 4 i wcześniejsze wersje Wszystkie
ColdFusion 11 Aktualizacja 12 i wcześniejsze wersje Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu Dostępność
ColdFusion (wersja 2016) Aktualizacja 5 Wszystkie 2 Uwagi techniczne
ColdFusion 11 Aktualizacja 13 Wszystkie
2 Uwagi techniczne

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania ColdFusion zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednich uwagach technicznych pod adresem:

Klienci powinni również zastosować ustawienia konfiguracji zabezpieczeń opisane na stronie zabezpieczeń programu ColdFusion , a także zapoznać się z odpowiednimi przewodnikami dotyczącym zabezpieczania.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Istotność Numery CVE
Nieprawidłowe ograniczenie odniesienia do zewnętrznej encji XML Ujawnienie informacji Krytyczna CVE-2017-11286
Nieprawidłowa neutralizacja danych wejściowych podczas generowania strony internetowej (atak typu skrypty międzywitrynowe)
Ujawnienie informacji Istotna
CVE-2017-11285
Deserializacja niezaufanych danych Zdalne wykonywanie kodu Krytyczna CVE-2017-11283, CVE-2017-11284

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

  • Nick Bloor z NCC Group (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284)
  • Daniel Sayk z Telekom Security (CVE-2017-11285)
  • Daniel Lawson z Depth Security (CVE-2017-11286)

Zrzeczenie odpowiedzialności firmy Adobe

Umowa licencyjna

Używając oprogramowania firmy Adobe Systems Incorporated lub jej podmiotów zależnych („Adobe”), użytkownik akceptuje następujące warunki i postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień, nie powinien używać niniejszego oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania i przedstawione podczas instalacji lub pobierania oprogramowania zastępują poniższe warunki.

Eksport i reeksport produktów programistycznych firmy Adobe podlega amerykańskim przepisom eksportowym i oprogramowanie takie nie może być eksportowane ani reeksportowane na Kubę, do Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu i Syrii oraz do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Ponadto oprogramowanie firmy Adobe nie może być rozprowadzane do osób wymienionych w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals.

Przez pobranie lub użycie produktu programistycznego firmy Adobe użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu, Syrii ani żadnego z krajów, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie jest osobą wymienioną w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals. Jeśli oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku z aplikacją programistyczną („Aplikacja hosta”) opublikowaną przez firmę Adobe, firma Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie takiego oprogramowania tylko z Aplikacją hosta, pod warunkiem, że użytkownik posiada ważną licencję pochodzącą od firmy Adobe na Aplikację hosta. Z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej, takie oprogramowanie jest licencjonowane użytkownikowi zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania pochodzącej od firmy Adobe i regulującej warunki użytkowania Aplikacji hosta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ADOBE NIE UDZIELIŁA MU ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA I ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA ADOBE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE JAWNE LUB DOMNIEMANE; WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie gwarancji domniemanych, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ADOBE NIE PONOSI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE (RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ROSZCZEŃ — KONTRAKT, NARUSZENIE PRAWA CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ PRODUCENTA LUB INNE, NAWET JEŻELI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie czy ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z tym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.