Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe
Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu ColdFusion | APSB18-33
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB18-33 11 września 2018 r. 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu ColdFusion w wersjach 2018, 2016 i 11. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach, które mogłyby prowadzić do wykonania dowolnego kodu. 

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
ColdFusion (wersja 2018) Wersja z 12 lipca (2018.0.0.310739) Wszystkie
ColdFusion (wersja 2016) aktualizacja 6 i wcześniejsze wersje Wszystkie
ColdFusion 11 Aktualizacja 14 i wcześniejsze wersje Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom zaktualizowanie posiadanych instalacji do najnowszych wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu Dostępność
ColdFusion 2018 Aktualizacja 1 Wszystkie 2 Uwagi techniczne
ColdFusion 2016  Aktualizacja 7 Wszystkie 2 Uwagi techniczne
ColdFusion 11 Aktualizacja 15 Wszystkie
2 Uwagi techniczne

Uwaga:

Aktualizacje zabezpieczeń wymienione w powyższych uwagach technicznych wymagają oprogramowania JDK w wersji 8u121 lub nowszej (dla programu ColdFusion 2016) oraz oprogramowania JDK w wersji 7u131 lub 8u121 (dla programu ColdFusion 11). Firma Adobe zaleca aktualizację oprogramowania JDK/JRE dla programu ColdFusion do najnowszej wersji. Zastosowanie aktualizacji programu ColdFusion bez odpowiedniej aktualizacji oprogramowania JDK NIE umożliwi zabezpieczenia serwera. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich uwagach technicznych.

Firma Adobe zaleca również klientom zastosowanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń opisanych na stronie zabezpieczeń programu ColdFusion , a także zapoznanie się z odpowiednimi przewodnikami dotyczącymi zabezpieczania.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Istotność Numery CVE
Deserializacja niezaufanych danych Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna

CVE-2018-15965 

CVE-2018-15957 

CVE-2018-15958

CVE-2018-15959

Użycie komponentu ze znaną luką w zabezpieczeniach Ujawnienie informacji Średnia CVE-2018-15964
Ominięcie zabezpieczeń Utworzenie dowolnego folderu Istotna CVE-2018-15963
Lista katalogów Ujawnienie informacji Istotna CVE-2018-15962
Nieograniczone wysyłanie plików  Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna CVE-2018-15961
Użycie komponentu ze znaną luką w zabezpieczeniach Zastąpienie dowolnego pliku Krytyczna CVE-2018-15960

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

  • Matthias Kaiser z firmy Code White GmbH (CVE-2018-15957, )
  • Gsrc z firmy Venustech-Adlab (CVE-2018-15958, CVE-2018-15959)
  • Pete Freitag z firmy Foundeo (CVE-2018-15960, CVE-2018-15961, CVE-2018-15962, CVE-2018-15963, CVE-2018-15964)
  • Nick Bloor z firmy Cognitous Ltd (CVE-2018-15965)

Wymagane oprogramowanie JDK dla programu ColdFusion

COLDFUSION 2018 HF1

Dla serwerów aplikacji

W przypadku instalacji JEE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:

Serwer aplikacji Apache Tomcat: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh”

Serwer aplikacji WebLogic: należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd”

Serwer aplikacji WildFly/EAP: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf”

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej.

COLDFUSION 2016 HF7

Ta aktualizacja zabezpieczeń wymaga dla programu ColdFusion oprogramowania JDK w wersji 8u121 lub nowszej.   Firma Adobe zaleca ręczne zaktualizowanie oprogramowania JDK/JRE na potrzeby programu ColdFusion do najnowszej wersji. Jeśli oprogramowanie JDK/JRE nie zostanie zaktualizowane, samo zastosowanie aktualizacji NIE zabezpieczy serwera.

Dla serwerów aplikacji

Ponadto, w przypadku instalacji JEE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:          

W serwerze aplikacji Apache Tomcat należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh”          

W serwerze aplikacji WebLogic należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd”          

W serwerze aplikacji WildFly/EAP należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf”

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej

COLDFUSION 11 HF15

Aktualizacja zabezpieczeń wymaga dla programu ColdFusion oprogramowania JDK 7u131, JDK 8u121 lub nowszej wersji.   Firma Adobe zaleca ręczne zaktualizowanie oprogramowania JDK/JRE na potrzeby programu ColdFusion do najnowszej wersji. Jeśli oprogramowanie JDK/JRE nie zostanie zaktualizowane, samo zastosowanie aktualizacji NIE zabezpieczy serwera.

Dla serwerów aplikacji

Ponadto, w przypadku instalacji J2EE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:  

W serwerze aplikacji Apache Tomcat należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh”          

W serwerze aplikacji WebLogic należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd”          

W serwerze aplikacji WildFly/EAP należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf”

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej

Zrzeczenie odpowiedzialności firmy Adobe

Umowa licencyjna

Używając oprogramowania firmy Adobe Systems Incorporated lub jej podmiotów zależnych („Adobe”), użytkownik akceptuje następujące warunki i postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień, nie powinien używać niniejszego oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania i przedstawione podczas instalacji lub pobierania oprogramowania zastępują poniższe warunki.

Eksport i reeksport produktów programistycznych firmy Adobe podlega amerykańskim przepisom eksportowym i oprogramowanie takie nie może być eksportowane ani reeksportowane na Kubę, do Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu i Syrii oraz do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Ponadto oprogramowanie firmy Adobe nie może być rozprowadzane do osób wymienionych w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals.

Przez pobranie lub użycie produktu programistycznego firmy Adobe użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu, Syrii ani żadnego z krajów, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie jest osobą wymienioną w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals. Jeśli oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku z aplikacją programistyczną („Aplikacja hosta”) opublikowaną przez firmę Adobe, firma Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie takiego oprogramowania tylko z Aplikacją hosta, pod warunkiem, że użytkownik posiada ważną licencję pochodzącą od firmy Adobe na Aplikację hosta. Z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej, takie oprogramowanie jest licencjonowane użytkownikowi zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania pochodzącej od firmy Adobe i regulującej warunki użytkowania Aplikacji hosta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ADOBE NIE UDZIELIŁA MU ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA I ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA ADOBE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE JAWNE LUB DOMNIEMANE; WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie gwarancji domniemanych, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ADOBE NIE PONOSI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE (RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ROSZCZEŃ — KONTRAKT, NARUSZENIE PRAWA CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ PRODUCENTA LUB INNE, NAWET JEŻELI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie czy ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z tym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.