Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla dodatku do programu Adobe Connect dla systemu Windows

Data wydania: 23 maja 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2016

Identyfikator luki: APSB16-17

Priorytet: 3

Numer CVE: CVE-2016-4118

Platforma: Windows

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla dodatku do programu Adobe Connect dla systemu Windows. Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach związaną z niezaufaną ścieżką wyszukiwania w instalatorze dodatku do programu Connect. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie instalacji produktu przy użyciu instrukcji podanych w poniższej sekcji „Rozwiązanie”.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Adobe Connect — dodatek do programu 11.9.975.228 i starsze wersje Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację dodatku do programu Connect do najnowszej wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga: W przypadku użytkowników oprogramowania Hosted Connect problem zostanie rozwiązany automatycznie po zaktualizowaniu konta do wersji Connect 9.5.3.

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Adobe Connect — dodatek do programu 11.9.976.291
Windows 3 Pobierz

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Ta aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach związaną z niezaufaną ścieżką wyszukiwania w instalatorze dodatku do programu Connect (CVE-2016-4118).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Anandowi Bhatowi za zgłoszenie tego problemu (CVE-2016-4118) oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony klientów.

Wersje

3 czerwca 2016 r.: Dodano szczegółowe informacje objaśniające związane z konkretnym komponentem, którego dotyczy problem CVE-2016-4118, oraz zmodyfikowano adres URL pobierania tak, aby wskazywał stronę pobierania dodatku do programu Connect.