Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager | APSB18-23
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB18-23 10 lipca 2018 2

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager. Te aktualizacje usuwają ważne luki w zabezpieczeniach polegające na fałszowaniu żądań po stronie serwera (SSRF), które mogą doprowadzić do ujawnienia poufnych informacji.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt Wersja Platforma
Adobe Experience Manager

6.4

6,3

6.2

6.1

6.0

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

 

 

 

Adobe Experience Manager

6.4

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6,3

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.2

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.1

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.0

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

Pomoc dotyczącą wcześniejszych wersji programu AEM można uzyskać w dziale Obsługi klienta firmy Adobe.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Numery : CVE Zagrożona wersja Pobierz pakiet
Fałszowanie żądań po stronie serwera Ujawnienie poufnych informacji
Istotna CVE-2018-5004

AEM 6.2

AEM 6.3

Zbiorczy pakiet poprawek do wersji 6.2 SP1 — AEM-6.2-SP1-CFP15

Zbiorczy pakiet poprawek 6.3.2.1 dla wersji AEM 6.3

 

Fałszowanie żądań po stronie serwera Ujawnienie poufnych informacji
Istotna CVE-2018-5006
AEM 6.4 i wcześniejsze

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24289 dla programu AEM 6.0

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24289 dla programu AEM 6.1

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24289 dla programu AEM 6.2

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24289 dla programu AEM 6.3

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24289 dla programu AEM 6.4

 

 

 

Fałszowanie żądań po stronie serwera

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Istotna

 

 

 

 

CVE-2018-12809

 

 

 

 

AEM 6.4 i wcześniejsze

 

 

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24657 DLA PROGRAMU AEM 6.0

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24657 DLA PROGRAMU AEM 6.1

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24657 DLA PROGRAMU AEM 6.2

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24657 DLA PROGRAMU AEM 6.3

POPRAWKA ZABEZPIECZEŃ 24657 DLA PROGRAMU AEM 6.4

Uwaga:

Wymienione w powyższej tabeli pakiety to minimalne wersje usuwające podaną lukę.  Aby uzyskać informacje o najnowszych wersjach, użyj podanych powyżej łączy do uwag na temat wersji.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Mikhail Egorov @0ang3el (CVE-2018-5006, CVE-2018-12809)