Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager | APSB18-26

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-26

14 sierpnia 2018

2

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager. Te aktualizacje usuwają jedną lukę związaną z atakami typu „reflected XSS” ocenianą jako średnia, która mogła prowadzić do ujawnienia danych wrażliwych, jedną lukę związaną z obejściem weryfikacji wprowadzanych danych ocenianą jako średnia, która mogła prowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji danych, a także jedną lukę związaną z atakami typu XSS ocenianą jako średnia, która mogła prowadzić do ujawnienia danych wrażliwych.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

 

 

 

Adobe Experience Manager

6.4

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.3

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.2

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.1

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.0

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

Pomoc dotyczącą wcześniejszych wersji programu AEM można uzyskać w dziale Obsługi klienta firmy Adobe.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery : CVE

Zagrożona wersja

Pobierz pakiet

Reflected XSS

Ujawnienie poufnych informacji

Średnia

CVE-2018-12806

AEM 6.1

AEM 6.2

Obejście weryfikacji wprowadzanych danych

Nieautoryzowane modyfikowanie informacji

Średnia

CVE-2018-12807

AEM 6.3 i wcześniejsze

 

 

XSS

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Średnia

 

 

 

 

CVE-2018-5005

 

 

 

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

Uwaga:

Wymienione w powyższej tabeli pakiety to minimalne wersje usuwające podaną lukę.  Aby uzyskać informacje o najnowszych wersjach, użyj podanych powyżej łączy do uwag na temat wersji.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Nagamarimuthu z firmy Cognizant Technology Solutions — Enterprise Risk & Security Solutions (CVE-2018-12806)

  • Chia Min Jun Lennon (CVE-2018-12807)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?