Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager | APSB18-36

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-36

09 października 2018

2

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager. Te aktualizacje usuwają dwie luki umożliwiające atak typu „reflected XSS” o stopniu ważności Średnia, a także trzy luki umożliwiające atak typu „stored XSS” o stopniu ważności Istotna, które mogły prowadzić do ujawnienia poufnych informacji.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

 

 

 

Adobe Experience Manager

6.4

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.3

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.2

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.1

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

6.0

Wszystkie

2

Wersje i aktualizacje

Pomoc dotyczącą wcześniejszych wersji programu AEM można uzyskać w dziale Obsługi klienta firmy Adobe.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery  CVE

Zagrożona wersja

Pobierz pakiet

 

 

Ataki typu „stored XSS”

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Istotna

 

 

 

 

CVE-2018-15969

 

 

 

 

AEM 6.3

 

 

AEM 6.4

 

 

 

 

Reflected XSS

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Średnia

 

 

 

 

CVE-2018-15970

 

 

 

 

 

 

 

AEM 6.4

 

 

 

 

Reflected XSS

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Średnia

 

 

 

 

CVE-2018-15971

 

 

 

 

 

 

 

AEM 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

Ataki typu „stored XSS”

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Istotna

 

 

 

 

CVE-2018-15972

 

 

 

 

AEM w wersji od 6.1 do 6.4

 

 

 

 

Ataki typu „stored XSS”

 

 

 

 

Ujawnienie poufnych informacji

 

 

 

 

Istotna

 

 

 

 

CVE-2018-15973

 

 

 

 

AEM w wersji od 6.0 do 6.4

 

 

Uwaga:

Wymienione w powyższej tabeli pakiety to minimalne wersje usuwające podaną lukę.  Aby uzyskać informacje o najnowszych wersjach, użyj podanych powyżej łączy do uwag na temat wersji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?